Κατασκευή  Ο τεχνικός Σύστημα Ελέγχου Οικιακή ψύξη Κλιματισμός Βιομηχανική ψύξη Διαγράμματα Κλιματισμός Αυτοκινήτων

 

 


. . . . . . .
 

Χωρητικότητα έναντι Θερμοκρασίας

R12 - (R290/R600a) Blend