4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Δ Ρ Α Μ Α Σ

ΣΧ.ΕΤΟΣ:

ΤΜΗΜΑ :

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17