Προτάσεις Διδασκαλίας του Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
στό Λύκειο

"Ὁρθόδοξη Πίστη καί Λατρεία" Α'
Λυκείου
"Χριστιανισμός και Θρησκεύματα" Β'
Λυκείου
"Θέματα Χριστιανικῆς Ἡθικῆς" Γ'
Λυκείου
Βρεῖτε ὑποστηρικτικό ὑλικό γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου

"Ὁρθόδοξη Πίστη καί Λατρεία"
Α' Λυκείου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 1. Ἡ λατρεία στἠ ζωή τῶν πιστῶν σήμερα
 2. Τό νόημα καί ἡ ἐξέλιξη τῆς χριστιανικῆς λατρείας
 3. Ὁ Χριστός ἐγκαινιάζει τἠν ἀληθινή λατρεία


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

 1. Μέ τήν λατρεία ἐκφράζουμε τήν πίστη μας
 2. Ὁ πνευματικός κόσμος στήν λατρεία
 3. "Ποιήσωμεν ἄνθρωπον..."

  Φύλλο ἐργασίας
 4. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ἀνθρώπινη ἱστορία
 5. Χριστούγεννα: ἡ γιορτή τῆς ἐνανθρώπισης τοῦ Θεοῦ
 6. Τό κήρυγμα καί τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τήν λατρεία
 7. "Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ..."
 8. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
 9. "Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν..."
 10. Τί μπορεῖ νά μάθει ὁ ἄνθρωπος γιά τόν Θεό; Προσέγγιση τῆς γιορτῆς τῆς γιορτῆς τῆς Μεταμόρφωσης

  δές Παρουσίαση-Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ: http://www.theologoi.com/epikera.htm
 11. Τριαδικός Θεός. Οἱ γιορτές τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

  δέςΠαρουσίαση-Ὁ Τριαδικός Θεός: http://www.theologoi.com/epikera.htm
 12. Συναγμένοι στην Θ. Εὐχαριστία: ἡ οὐσία τῆς Ἐκκλησίας
 13. Παναγία: ἡ μητέρα τοῦ Χριστοῦ

  δές http://www.myriobiblos.gr/afieromata/theotokos/index.html
  δέςΠαρουσίαση-Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος: http://katixitis-diafaneies.blogspot.com/2010_01_01_archive.html
 14. Ἡ λειτουργική ἀνάμνηση τῶν ἀγώνων κατά τῶν αἱρέσεων
 15. Οἱ ἅγιες εἰκόνες ἔκφραση τῆς πίστης

  δές http://www.aula.gr
 16. Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων: ἀφορμές γιά ἕναν σύγχρονο ἀνθρωπολογικό προβληματισμό

  δέςhttp://www.saint.gr/
  δέςhttp://www.synaxarion.gr

  Δεῖτε σχεδιαγράμματα τῶν ἑνοτήτων: 1-3, 6-16, 18ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
 1. Κλῆρος καί λαός στή λατρεία
 2. Ἡ εἴσοδος καί ἡ ἔνταξη στήν Ἐκκλησία: τά μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος
 3. Ἵδρυση καί ἱστορική ἐξέλιξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας
 4. Τό βαθύτερο νόημα τῆς Θείας Λειτουργίας Α'
 5. Ἡ εὐλογία γιά μιά ζωή συζυγίας: τό βαθύτερο νόημα τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου
 6. Πνευματική διακονία: το μυστήριο τῆς Ἱεροσύνης
 7. Ἡ ἑνότητα σώματος καί ψυχῆς: τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
 8. Ὁ ἁγιασμός τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς στή λατρεία
 9. Οἱ λειτουργικές περίοδοι τοῦ Τριωδίου, Μ. Τεσσαρακοστῆς και Πεντηκοσταρίου: ὁδοδεῖκτες στήν πνευματική πορεία τοῦ πιστοῦ
 10. Ὁ πλοῦτος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποίησης (Ὑμνογραφία)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 1. Προβληματισμοί γιά τή λειτουργική γλώσσα καί μουσική
 2. Ἡ θέση τῶν λαϊκῶν στή σύγχρονη λατρεία: επισημάνσεις καί προβληματισμοί
 3. Ἡ γυναίκα στή λατρεία
 4. Ἐκκλησιασμός: ἀνάγκη ἤ συνήθεια;


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 1. Ἀπό τή μαγεία τοῦ παραμυθιοῦ στήν πλάνη τῆς Μαγείας
 2. Ὁ Σατανισμός
 3. Πνευματισμός -Ἐσωτερισμός -Δεισιδαιμονίακαίπρολήψεις

  Αντιαιρετικό Εγκόλπιο Χρήσιμες καί ἀξιόπιστες πληροφορίες περί αἱρέσεων.

 4. Οἱ αἱρέσεις τοῦ 20ου αἰώνα. Μιά ἀπειλή καί μιά πρόκληση
 5. Τέσσερα παραδείγματα, τέσσερις προκλήσεις
 6. Ἡ Μασονία
 7. Ἡ θρησκευτική ὁργάνωση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 1. "Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ;..."
 2. Ἐγκώμιον στό "Γενέσιον τῆς Θεοτόκου"
 3. "Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή ..."
 4. Ἡ ψυχή ἀνυψώνεται κατά τήν διαδρομή τῆς Θείας Λειτουργίας

   Ἐπιστροφή στήν κορυφή Ἐπιστροφή στήν ἀρχική σελίδα
"Χριστιανισμός και Θρησκεύματα" Β' Λυκείου


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Ἐρωτήματα σχετικά μέ τά μεγάλα ζητήματα τῆς ζωῆς
 2. Τό ζήτημα γιά τό Θεό
 3. Θρησκεία: ἕνα πανανθρώπινο φαινόμενο


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: ΟΥΣΙΑ -ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
 1. Ποιός εἶναι ὁ Θεός κατά τήν πίστη τοῦ Χριστιανισμοῦ
 2. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ: Ὅραμα ἀλλιώτικης ζωῆς ἤ οὐτοπία;
 3. Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν καί εἶναι "σημεῖον ἀντιλεγόμενον"
 4. "Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;"
 5. Τί εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα;

  Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅλοι ἔχουμε χαρίσματα... ἀκόμη καί ὅσοι ἀπό ἐμᾶς μοιάζουμε "τρύπια δοχεῖα"... δεῖτε γιά νά καταλάβετε...


 6. Ἀρχή καί πορεία τοῦ κόσμου
 7. Ὀ ἄνθρωπος στό ἀρχικό του μεγαλεῑο
 8. Γιατί ὑπάρχει τό κακό στόν κόσμο;
 9. Τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῆς Ὁρθοδοξίας
 10. Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας: Πολύτιμη κληρονομιά ζωῆς ἤ τροχοπέδη της;
 11. Ἡ ὁρθόδοξη ἄσκηση
 12. Ὁ δυναμικός καί ἀπελευθερωτικός χαρακτήρας τοῦ Χριστιανισμοῦ
 13. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ κόσμου καί ἡ δικαιοσύνη τῆς Ἐκκλησίας
 14. Ὁ συνάνθρωπος ὠς ἀδελφός
 15. Τό χριστιανικό ἧθος ὠς ὑπέρβαση τῶν προκαταλήψεων τοῦ κόσμου -Σύγχρονες θεολογικές ζυμώσεις
 16. Ἡ χριστιανική κοινότητα μέσα σ' ἕναν πλουραλιστικό κόσμο
 17. Ἡ χριστιανική θεώρηση τοῦ κράτους καί τῆς πολιτικῆς
 18. Φανατισμός καί ἀνεξιθρησκεία
 19. Πόσο δίκαιη εἶναι ἡ κριτική κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ;
 20. Τό φαινόμενο τῆς ἀθεϊας
 21. Πίστη καί Ἐπιστήμη:αλληλοαποκλειόμενα ἤ αλληλοσυμπληρούμενα;
 22. Ἑλληνισμός και Χριστιανισμός


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ
 1. Ἡ ἀρχαία ἑλληνική θρησκεία
 2. Τά ἀφρικανικά θρησκεύματα"
 3. Ὁ Ἰουδαϊσμός
 4. Τό Ἰσλάμ (Α')
 5. Τό Ἰσλάμ (Β')
 6. Ὁ Ἰνδουϊσμός (Α')
 7. Ὁ Ἰνδουϊσμός (Β')
 8. Ἡ Γιόγκα
 9. Ὁ Βουδδισμός

  Β΄Λυκείου Δεῖτε τήν παρουσίαση τῆς ἐρευνητικῆς ἐργασίας μέ θέμα τόν Βουδισμό, τῶν μαθητῶν τῆς Β΄Λυκείου, τοῦ Μουσικοῦ σχολείου Κομοτηνῆς ἐδῶ.

  DVD Ἐδῶ μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε μία ἐνδιαφέρουσα ταινία μέ θέμα τον βουδισμό.

 10. Ἡ κινεζική θρησκεία
 11. Ἡ ἰαπωνική θρησκεία
 12. Οἱ θρησκείες μπροστά στό πρόβλημα τοῦ θανάτου
 13. Γενικές διαπιστώσεις -Ἡ τελική απάντηση τῆς Ἐκκλησίας στόν ἄνθρωποἘπιστροφή στήν κορυφή Ἐπιστροφή στήν ἀρχική σελίδα


"Θέματα Χριστιανικῆς Ἡθικῆς" Γ' Λυκείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

 1. Ὁ ἡθικός προβληματισμός καί ἡ χριστιανική θεώρηση τῆς ἡθικῆς
 2. Ἐντολές καί δόγματα: Συνταγές σκλαβιᾶς ἤ δρόμοι ἐλευθερίας;


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΙΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΤΗΣΗΘΙΚΗΣΖΩΗΣ

 1. Ἡ ἡθική συνείδηση
 2. Τά κίνητρα τῶν πράξεων στήν ἡθική ζωή
 3. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου στίς ἐπιλογές καί στίς πράξεις του
 4. Οἱ ἐξτρεμιστές τῆς ἐλευθερίας: Ἡ περίπτωση τῶν "διά Χριστόν σαλῶν"


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Τὀ κοινωνικό πρόβλημα
 2. Τό ὅραμα τῆς εἰρήνης καί ἡ πραγματικότητα
 3. Ἡ βούληση τοὐ ἀνθρώπου γιά διάκριση κάι δύναμη


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 1. Τό ἀνθρώπινο σῶμα
 2. Τά δύο φῦλα
 3. Ἡ οἰκογένεια


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

 1. Ὁ σεβασμός τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς
 2. Βιοϊατρική καί ἡθική
 3. Παραβίαση καί περιφρόνηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς
 4. Ἄρνηση καί ὑποτίμηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς
 5. Τό πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 1. Ὁρθοδοξία καί τεχνολογία
 2. Ἡ Ἐκκλησία καί τό οἰκολογικό πρόβλημα

  δέςΠαρουσίαση: " Ὁ ἐνοικιαστής καί τό συμβόλαιο" : http://katixitis-diafaneies.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
 3. Ἡ πληροφορική καί τά Μέσα Ἐνημέρωσης τῶν Πολιτῶν


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Ἆγχος, μοναξιά καί περιθωριοποίηση
 2. Ἀλλοτρίωση
 3. Ὁ ἄνθρωπος στίς χαρές καί στίς λύπες τῆς ζωῆς

  δέςΠαρουσίαση:"Ἄγγελοι στή γῆ" : http://katixitis-diafaneies.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
 4. Ὁ χριστιανός μπροστά στό θάνατο


Ἐπιστροφή στήν κορυφή Ἐπιστροφή στήν ἀρχική σελίδα