Επιστροφή στο Πληροφοριακό Υλικό
Αρχική Σελίδα

Κατάλογοι Επιμορφωτών, Κ.Σ.Ε. και Ε.Ε.

  • Tηλεφωνικές πληροφορίες παρέχονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( 10.00 -13.00):

  • κατάλογοι Επιμορφωτών,
  • κατάλογοι Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης,
  • στοιχεία Επικοινωνίας Επιτροπών Επιμόρφωσης ,
  • κατάλογος Συντονιστών Επιτροπών Επιμόρφωσης. (15617/ΚΓ/15-2-2005)
  • Κόμβοι Επιτροπών Επιμόρφωσης