ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΚΑΔΕ

16 και 17 Σεπτεμβρίου 2005

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πανεπιστημίου & Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα

«Προτάσεις για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: από τη Θεωρία στην Πράξη»


Πρόγραμμα της διημερίδας

(Σημειώνεται ότι η είσοδος για τα μη μέλη της ΠΕΚΑΔΕ έχει ορισθεί στα 10€)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2005

16.00-16.30

Έναρξη-Χαιρετισμοί

16.30-16.50

«Σκηνές από τη ζωή» μέσα στην τάξη: η χρήση του video στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Ξένια Δελίεζα, εκπ/κος ΠΕ 06, μέλος της επιστημονικής ομάδας προετοιμασίας του ΚΠγ

16.50-17.00

Σχόλια-ερωτήσεις

17.00-17.20

Τα σώματα κειμένων (corpora), οι συμφραστικοί πίνακες (concordances) και οι αναλυτές κειμένων (concordancers) στην διδασκαλία της αγγλικής

Βασίλης Χαρτζουλάκης, εκπ/κός ΠΕ 06 Β΄θμιας Εκπ/σης,  αντιπρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ και μέλος της επιστημονικής ομάδας προετοιμασίας του ΚΠγ

17.20-17.30

Σχόλια-ερωτήσεις

17.30-17.50

Global School Networking: Time for citizenship

Άννα Μαρτίνου, εκπ/κος ΠΕ 06 Β/θμιας Εκπ/σης, Γενική Γραμματέας της ΠΕΚΑΔΕ

17.50-18.00

Σχόλια-ερωτήσεις

18.00-18.30

Διάλειμμα

18.30-18.50

 Σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη: πρόγραμμα eTwinning

Γ. Κατσιφαράκη - Ν. Μαυραντζάς, εκπ/κοι ΠΕ 19, μέλη της Ελληνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης   eTwinning-Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας, ΥΠΕΠθ

18.50-19.00

Σχόλια-ερωτήσεις

19.00-19.20

«Σύντομη αναδρομή των προσπαθειών ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Ελληνική εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Λίνος Βίγκλας εκπ/κος ΠΕ 06, Επιμορφωτής ΤΠΕ

19.20-19.30

Σχόλια-ερωτήσεις

19.30-19.50

The concordancer: A powerful tool for sensitizing EFL learners to L2 discourse features

 

 

Ελένη Κολλιού, εκπ/κόςΠΕ06 Β/θμιας Εκπ/σης

19.50-20.00

Σχόλια-ερωτήσεις

20.00

Τέλος εργασιών 1ης ημέρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2005

9.00 - 9.30

Έναρξη-Χαιρετισμοί

9.30 - 9.50

Ελληνικές Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Κοινότητες της Πράξης: Μαθαίνοντας Μαζί Κατασκευή Ιστοσελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Νίκη Λαμπροπούλου, εκπ/κός Α/θμιας Εκπ/σης, Σύμβουλος Διαδραστικού Σχεδιασμού, Διαδικτυακών Κοινοτήτων & Τηλεκπαίδευσης

9.50 - 10.00

Σχόλια-Ερωτήσεις

10.00 - 10.20

Τα μυστικά της ‘μπλογκόσφαιρας’: Τα διαδικτυακά διαδραστικά ημερολόγια και ο ρόλος τους στη μάθηση

Μαριάννα Βιβίτσου, εκπ/κός ΠΕ 06 Β/θμιας Εκπ/σης, μέλος Δ.Σ της ΠΕΚΑΔΕ

10.20 - 10.30

Σχόλια-Ερωτήσεις

10.30 - 10.50

Developing process writing through the word processor

Γιώτα Γκουντή, εκπ/κός ΠΕ 06 Β/θμιας Εκπ/σης, μέλος Δ.Σ της ΠΕΚΑΔΕ        

10.50 - 11.00

Σχόλια-Ερωτήσεις

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 - 11.50

 Educational software: The parameters teachers should seriously consider before using it in their classrooms

Γεώργιος Πατρούλιας, εκπ/κός ΠΕ 06 Β/θμιας Εκπ/σης, MA in Information Technology in Education, University of Reading

11.50 - 12.00

Σχόλια-Ερωτήσεις

12.00 - 12.20

Από το «μιλάω με τα χέρια» στο «ακούω με τα μάτια»

Σταύρος Κουνάδης, εκπ/κός ΠΕ 19, Δ/ντης 1ου Εσπερινού ΤΕΕ Περιστερίου, επιμορφωτής σε θέματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

12.20 - 12.30

Σχόλια-Ερωτήσεις

12.30 - 12.50

Ελευσίνα: αναζητώντας τα χνάρια της αρχαίας πόλης μέσα στη νέα: Σενάριο μάθησης με χρήση ΤΠΕ

Σπυριδούλα Μαργαρίτη, εκπ/κός ΠΕ 06 Β/θμιας Εκπ/σης,  Υπεύθυνη / Επιμορφώτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής  

12.50-13.00

Σχόλια-Ερωτήσεις

13.00-14.00

Συζήτηση για θέματα του κλάδου

14.00

Κλείσιμο των εργασιών της διημερίδας