Η «Οδύσσεια» μιας …Βιολόγου.

Γιάννενα 28 – 3 - 2005

Η «Οδύσσεια» μιας …Βιολόγου.

Σενάριο: Δ/ντ?ς Β/θμιας Ν. Ιωαννίνων (Πρώην Αιρετός Π?ΣΔΕ) Επικύρωση σεναρίου: Πλειοψηφία Π?ΣΔΕ Ιωαννίνων.
?πόχρεος σε εφαρμογ? κατά το νόμο: Σιώτου Χρυσούλα , Βιολόγos,Χρόνια ?πηρεσίας 09, με Οργανικ? θέση στο Λύκειο Δερβιζιάνων.
Παρατηρητές-Θεατές : Περιφερειακός Δ/ντ?ς – Προεδρείο ΕΛΜΕ Ιωαννίνων.

***

1η Σεπτεμβρίου 2004 : Δερβίζιανα ( Γυμν. - Λύκειο)

1η Οκτωβρίου 2004 : 7ο Λύκειο Ιωαννίνων , Λύκειο Ανατολ?ς
και Δερβίζιανα ( Γυμν.-Λύκειο )
15η Οκτωβρίου 2004 : Γυμν. Ανατολ?ς ( Ενισχυτικ? –Απόγευμα ) Λυκ. Ανατολ?ς και Δερβίζιανα ( Γυμν.-Λύκειο)
20η Οκτωβρίου 2004 : 6ο Γυμν. Ιωαννίνων ( Ενισχυτικ? –Απόγευμα ) ,
Λυκ. Ανατολ?ς και Δερβίζιανα ( Γυμν.-Λύκειο)
5η Νοεμβρίου 2004 : 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων , Λυκ. Ανατολ?ς
και Δερβίζιανα( Γυμν.-Λύκειο)
30η Νοεμβρίου 2004 : Γυμνάσιο Ανατολ?ς , Λύκειο Ανατολ?ς
και Δερβίζιανα( Γυμν.-Λύκειο)
1η Δεκεμβρίου 2004 : Γυμν. Ανατολ?ς ( Ενισχυτικ? –Απόγευμα ) ,
Λυκ. Ανατολ?ς και Δερβίζιανα ( Γυμν.-Λύκειο)
17η Ιανουαρίου 2005 : Λύκειο Ανατολ?ς και Δερβίζιανα ( Γυμν.-Λύκειο )
15η Μαρτίου 2005 : Λύκειο Κατσικά , Λύκειο Ανατολ?ς και
Δερβίζιανα ( Γυμν.-Λύκειο).

*** Μετά από κάθε τοποθέτηση, ακολουθεί ένσταση της Συναδέλφου η οποία απορρίπτεται.

Γιάννενα 28 – 3 - 2005

Για την αντιγραφ? (χωρίς σχόλια)
Γ. Ντούρος , Αιρετός
ΑΠ?ΣΔΕ ΗΠΕΙΡΟ? (αναρμόδιο , κατά νόμο, επί των ενστάσεων)

Leave a Reply