ΕΛΜΕ

Εκλογές ΕΛΜΕ Ιωαννίνων ( 5-5-2007) ΑΠΟ?ΕΛΕΣΜΑ?Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
14-2-2008

Ιωάννινα 14-02-2008
ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟ?ΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ?ΗΝ ΚΑΛ?ΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΙ?Ο?ΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Έως και το τέλος Νοεμβρίου αρχές Δεκεμβρίου σχ. έτους 2007-2008 η λειτουργία των σχολείων του νομού μας δυστυχώς μόνο εύρυθμη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Η ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έχει επισημάνει το παραπάνω πρόβλημα πάρα πολλές φορές και ανέδειξε όλες του τις πλευρές.
Στην προσπάθεια της να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης προτείνει:
α) Έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό για τη στελέχωση των σχολείων με το
απαραίτητο διδακτικό προσωπικό (τ?ρηση χρονοδιαγράμματος του κ. ?ΠΕΠΘ).
β) Να μετέχουν στη διαμόρφωση, από την κεντρικ? υπηρεσία του ?ΠΕΠΘ,
των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς ανά περιοχ? και
ειδικότητα και οι αιρετοί του Κ.?.Σ.Δ.Ε.
γ) Να υπολογιστούν ως κενά τα λειτουργικά κενά των σχολείων του νομού μας προσαυξημένα με τον αριθμό των προσληφθέντων κατά ειδικότητα αναπληρωτών.
δ) Να γίνει πρόβλεψη και υπολογισμός και της κάλυψης λειτουργικών κενών
που θα προκύψουν από τη συνταξιοδότηση συναδέλφων έως και το τέλος
του 2008 (όχι της αναγκαστικά αποχώρησης) με προσαύξηση των
λειτουργικών κενών κενών κατά 10% κατά ειδικότητα.
ε) Όχι στις προσλ?ψεις ωρομισθίων εκπ/κών σε πλ?ρη λειτουργικά κενά.
στ) Να δοθεί έστω και ένα κενό κατά περιοχ? μετάθεσης σε ειδικότητες που
παρουσιάζουν μηδενικά κενά και έχουν χρόνια να δοθούν μεταθέσεις.
ζ) Οι διορισμοί του Κλάδου ΠΕ04 να γίνονται κατά ειδικότητα αλλά κατά τις
μεταθέσεις να θεωρηθεί κλάδος ΠΕ04 ως ενιαίος.Η άμεση εφαρμογ? χωρίς μεταβατικ? περίοδο θα δημιουργ?σει, αντί να λύσει, πάρα πολλά προβλ?ματα.
η) Να δεσμευτεί ο Δ/ντ?ς Δ.Ε. με έκθεση-εισ?γησ? του για το θέμα-πρόβλημα των εκπ/κών κλάδου ΠΕ04.
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
?ουφίδης Μπάμπης Παππάς Νίκος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23-1-2008

ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 23-1-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ?ΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ?Ο? ?ΠΟ?ΡΓΟ? ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ?Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΔΗΜΟΣΙΕ??ΗΚΕ)

Μας είπαν: «Η παιδεία είναι εθνικ? υπόθεση και πρώτη προτεραιότητα» (Πρωθυπουργός της χώρας) ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.
• Μας διαβεβαίωσαν ότι θα αναβαθμίσουν τον ρόλο του δημόσιου σχολείου, ότι θα αναβαθμίσουν τον εκπ/κό επιστημονικά και οικονομικά και εργασιακά.
• Ότι η ριζικ? μεταρρύθμιση της Επαγγελματικ?ς Εκπαίδευσης θα δώσει διέξοδο σε χιλιάδες νέους και θα ανοίξει νέους ορίζοντες.
• Ότι θα μειώσουν το κόστος κάθε νοικοκυριού για φροντιστ?ρια  ιδιαίτερα, αλλάζοντας τον τρόπο εισαγωγ?ς στην τριτοβάθμια.
• Θα αναβαθμίσουν την πρόσθετη διδακτικ? στ?ριξη στο Λύκειο και την ενισχυτικ? διδασκαλία στο Γυμνάσιο.
• Μας διαβεβαίωσαν ότι με την έναρξη του Σχ. έτους οι καθηγητές και τα βιβλία θα είναι στα σχολεία. Με λίγα λόγια σε όλους τους τόνους και προεκλογικά μας υπόσχονταν ότι θα υλοποι?σουν τα αυτονόητα.
• Για τις δαπάνες: κάθε πέρυσι και καλύτερα.
• ?ο Δημόσιο σχολείο φροντιστηριοποιείται και κομμάτια του παραδίδονται στους ιδιώτες.
• Οι μισθοί μας είναι μισθοί πείνας και η επιμόρφωση ανύπαρκτη.
• Ο κατακερματισμός της επαγγελματικ?ς εκπαίδευσης σε ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ οδ?γησε σε υποβάθμιση και επαγγελματικά αδιέξοδα τους μαθητές μας.
• Ο εξετασιοκεντρικός σχεδιασμός (προτάσεις ΕΣ?Π και για εξετάσεις στη Β΄ Λυκείου) οδηγεί σε ανασφάλεια γονείς και μαθητές, αυξάνοντας τις δαπάνες κάθε νοικοκυριού.
• Όταν η καταβολ? των αμοιβών των εκπαιδευτικών στους θεσμούς Π.Δ.Σ. & ενισχυτικ?ς διδασκαλίας γίνεται 2 έως 3 χρόνια αργότερα και η έναρξ? της δύο μ?νες μετά την έναρξη του σχολικού έτους για ποια αναβάθμιση μιλάμε;
• Μέχρι και τώρα διορίζονται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπ/κοί και τα βιβλία “τα διάβασαν” μαθητές και καθηγητές τον Οκτώβριο.
?α παραπάνω είναι μερικά από τα πιο σοβαρά προβλ?ματα της Εκπ/σης. Γι’ αυτά, το συνδικαλιστικό κίνημα προτείνει λύσεις και αγωνίζεται.
Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων μέσω του Περιφερειακού Δ/ντ? Εκπ/σης ζ?τησε (22-01-2008) συνάντησηδιάλογο με τον κ. ?ΠΕΠΘ κατά την παρουσία τουεπίσκεψη στην πόλη μας.
Η απάντηση που μας δόθηκε ?ταν ο χρόνος δεν επαρκεί. Φανταστείτε να μην μας υπόσχονταν και διάλογο για λύση των προβλημάτων.
Κατά τον κ. ?ΠΕΠΘ προτεραιότητα έχουν οι δημόσιες σχέσεις με στόχο την συγκάληψη της απαράδεκτης εκπ/κ?ς πραγματικότητας και στο Νομό μας.
Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων κατά πλειοψηφία καταγγέλει τη στάση αυτ? του ?πουργού και του ?πουργείο που απαξιώνει εκπ/ση και εκπ/κούς.
Εμείς οι εκπ/κοί της δευτεροβάθμιας εκπ/σης είμαστε αποφασισμένοι, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογ?, να κλιμακώσουμε τις κινητοποι?σεις μας μπροστά στη συνεχιζόμενη προκλητικ? αδιαφορία της κυβέρνησης για τα προβλ?ματά μας.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους συναδέλφους να μετέχουν δυναμικά στην απεργία στις 13 Φλεβάρη, να συσπειρωθούν και μέσα από συλλογικές διαδικασίες να κλιμακώσουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποι?σεις για να δώσουμε λύση στα προβλ?ματά μας.
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

?ουφίδης Μπάμπης Παππάς Νίκος

Επί του πιεστηρίου: ?ην Πέμπτη το μεσημέρι η ΕΛΜΕ ειδοποι?θηκε για
συνάντηση αργά το βράδυ με τον ?πουργό.