Με τους παρακάτω πίνακες μπορείτε γρήγορα και απλά να μετατρέψετε οποιαδήποτε μονάδα επιθυμείτε.

Μετατροπή μονάδων μέτρησης Απόστασης

Μέτρα
(Meters)
Ίντσες
(Inches)
Πόδια
(Feet)
Γιάρδες
(Yards)
Μίλια
(Miles)
Ναυτικά
Μίλια
(Nautical Miles)

Μετατροπή μονάδων μέτρησης Βάρους

Κιλά
(Kgrs)
Ουγκιές
(Ounces)
Λίβρες
(Pounds)
Λίβρες Troy
(Troy Pounds)
Λίθοι
(Stones)
Μικροί Τόνοι
(Short Tons)
Μεγάλοι Τόνοι
(Long Tons)

Μετατροπή μονάδων μέτρησης Όγκου

Λίτρα
(Liters)
Ουγκιές Υγρού
(Fluid Ounces)
Κουώρτ
(Quarts)
Γαλόνια
(Gallons)
Γαλόνια Ιμπέριαλ
(Imperial Gallons)