ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεωμετρική Αγγειογραφία, Γεωμετρική μέση


 

Αττική Πυξίδα. 800 π.Χ. περίπου. Ύψος 0,56 εκ.

 

Το σώμα του κυρίως αγγείου είναι διακοσμημένο με γεωμετρικά μοτίβα. Ανάμεσα στις λαβές υπάρχει μια ζώνη με μαίανδρο. Δεξιά και αριστερά της ζώνης εικονίζεται από ένα άλογο στραμμένο προς το κέντρο.

 

 

Γεωμετρική Αγγειογραφία, Γεωμετρική, αττική πυξίδα