Σουλιώτισσες του Ζαλόγγου

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έχε γεια καημένε κόσμε,
έχε γεια γλυκιά ζωή
Και συ δύστυχη πατρίδα
έχε γεια παντοτινή.
Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες.
 
Στη στεριά δε ζει το ψάρι
ούτ’ ανθός στην αμμουδιά
Κι οι Σουλιώτισσες δεν ζούνε δίχως την ελευθεριά.
Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες.
 
Οι Σουλιώτισσες δε μάθαν
για να ζούνε μοναχά
Ξέρουνε και να πεθαίνουν
να μη στέργουν στη σκλαβιά.
Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες.
 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ Λ. Μ. ΣΤΑΜΑΤΗ