ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Να επισημάνετε το συντακτικό ρόλο των προτάσεων, σύροντας τους ορισμούς που είναι δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες προτάσεις αριστερά. Όταν τελειώσετε, να πατήσετε στο κουμπί "'Ελεγχος".