Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Κεντρική
Πίνακας Περιεχομένων
Ευρετήριο
Γενικό Μέρος
Ειδικό Μέρος
Παρουσιάσεις Ενοτήτων
Κατηγοριοποίηση Ε.Λ.
Σελίδες με Λογισμικό
Εκπαιδευτικό Σενάριο
Βιβλιογραφία ΤΠΕ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ60/70) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Συστήματα Καθοδήγησης
& Διδασκαλίας

.

Συστήματα Έκφρασης
Αναζήτησης & Επ/νίας

.

Συστήματα
Ανακάλυψης
Διερεύνησης

2

.

.

.

2

.

.

.

1

2

.

.

1

2

.

.

1

2

.

.

1

2

.

.

Εκ

 

 

 

 

 

 

 

Ζα

Ξε

Ιδ

ΓλΑΒ

ΓλΓΔ

ΓλΕΣΤ

Επεξεργαστής
Κειμένου

 

 

1

Καθοδήγησης &
Διδασκαλίας

1

Έκφρασης &
Δημιουργικότητας

1

Διερεύνηση &
Ανακάλυψη

ΑΒ με τον
Ζαχαρία

Ο Ξεφτέρης

Ιδεοκα-
τασκευές

Γλώσσα
Α' & Β'

Γλώσσα
Γ' & Δ'

Γλώσσα
Ε' & ΣΤ'

ΓΛ

.

.

2

Εξάσκησης & Πρακτικής

2

Συμβολικής Έκφρασης

2

Διαχείριση Δεδ.

ΓΛ

ΓΛ

ΓΛ

ΓΛ

ΓΛ

ΓΛ

2

2

.

.

2

3

.

.

.

3

Πολυμεσικές Εγκυκλ/δειες

3

Επικοινωνίας

3

Εννοιολ. Χαρτ/ση

1

2

.

.

1

.

.

.

2

.

.

.

2

.

.

.

2

.

.

.

2

.

.

.

Λφ

Λπ

.

4

Εφαρμογές Πολυμέσων/
Υπερμέσων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Οπτικοποίηση

Λμ

Λν

Τα

Χα

Μη

ΜαΑΒ

Λογιστικό
Φύλλο

Λογισμικό
Παρουσίασης

 

5

Ηλεκτρονικά Παιγνίδια

¢

     ΥΠΟΜΝΗΜΑ       
Γενικής Χρήσης

 

5

Προσομοίωση

Λογομάθεια

Λογονόστηση

Η Τάξη μου:
Προσχ. Αγ.

Χαρούμενη
Αριθμοχώρα

Το σπίτι
του Μήγκι

Μαθηματικά
Α' & Β'

ΜΑΘ, ΣΤΑΤ

ΟΛΑ

.

6

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

¢

Διαδικτύου

.

6

Μοντελοποίηση

ΓΛ

ΓΛ

ΓΛ, ΜΑΘ

ΜΑΘ

ΜΑΘ

ΜΑΘ

2

4

6

.

2

.

.

.

.

.

.

¢

Γνωστ. Αντικειμέν.

.

7

Προγραμ/σμός

1

2

1

.

1

.

.

.

1

7

.

.

1

.

.

.

4

1

6

7

4

1

6

7

Hp

Νη

 

 

 

¢
¢

ΕΛ/ΛΑΚ
Εκπ/κά Παιγνίδια

 

 

ΜαΓΔ

ΜαΕΣΤ

Gs

Cγ

Χε

Αβ

Hot Potatoes

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

Ν. Μπαλκίζας, 2010 | http://users.sch.gr/nikbalki | nikbalki@sch.gr

 

Μαθηματικά
Γ' & Δ'

Μαθηματικά
Ε' & ΣΤ'

Geometer's
Sketchpad

Cabri
Γεωμέτρης

Χελωνό-
κοσμοι

Αβάκιο

ΟΛΑ

ΟΛΑ

.

.

.

.

.

.

.

ΜΑΘ

ΜΑΘ

ΓΕΩΜ

ΓΕΩΜ

ΟΛΑ (ΜΑΘ)

ΟΛΑ

2

1

2

.

2

1

2

.

2

1

2

.

1

.

.

.

3

1

.

.

3

1

.

.

1

.

.

.

1

.

.

.

4

2

3

.

1

.

.

.

1

.

.

.

1

3

.

.

1

4

5

.

4

.

.

.

4

7

.

.

Βδ

Ttjr

Τα

Μχ

Ψε

Επ

Σκ

Ηλ

Fp

ΙσΓΔ

ΙσΕΣΤ

21

Cn

TL

Mb

Βάσεις
Δεδομένων

Tabletop Jr

Ταξινομούμε

Μηχανές
Αναζήτησης

Ψηφιακές
Εγκ/δειες

Εκπ/κές
Πύλες

Σώματα
Κειμένων

Ηλεκ/κά
Λεξικά

FrontPage

Ιστορία
Γ' & Δ'

Ιστορία
Ε' & ΣΤ'

Το 21 εν πλω

Centennia

Time Liner

Multimedia
Builder

ΟΛΑ

ΟΛΑ (ΜΑΘ)

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ (ΓΛ)

ΟΛΑ(ΓΛ)

ΟΛΑ

ΙΣΤ

ΙΣΤ

ΙΣΤ

ΙΣΤ

ΙΣΤ

ΟΛΑ

4

3

.

.

1

.

.

.

3

.

.

.

3

.

.

.

1

.

.

.

2

3

.

.

2

3

.

.

2

3

.

.

2

3

.

.

2

.

.

.

3

.

.

.

1

3

1

5

3

.

.

.

1

3

1

.

3

1

.

.

In

Id

Kd

Mm

Kp

Bl

Wi

Fo

Wq

Φυ

Αφ

Αμ

Αγ

Ασ

ΓεΑΒ

Inspiration

Inspire Data

Kidspiration

Mindmapper
Jr

KidPad

Blog

Wikis

Forum

Webquest

Φυσικά
Ε' & ΣΤ'

Ανακαλύπτω
τη Φύση

Ανακαλύπτω
τις Μηχανές

Ανακαλύπτω
τη Γη

Εγκ/δεια
Ανθρ. Σώμ.

Γεωλ-Γεωγρ
Α' & Β' Γυμν.

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΦΕ

ΦΕ

ΦΕ

ΓΕΩ, ΦΕ

ΜΕΛ

ΓΕΩ, ΜΕΛ

1

2

3

.

1

.

.

.

1

.

.

.

1

.

.

.

1

.

.

.

1

4

5

.

1

4

5

.

1

5

.

.

1

4

.

.

3

. .

.

1

5

.

.

1

.

.

.

1

3

6

.

1

3

6

.

2

1

7

.

Rn

Tp

Dc

Μδ

Kx

Ge

Gm

Γα2

Ce

Cc

VL/Is

RL

Δμ2

Ms

Mw

Revelation
Natural
Art

Tuxpaint

Drawing for
Children

Μαγική
Δημιουργία

KidPix

Google
Earth

Google
Maps

Γαία ΙΙ

Celestia

Cell City

Εικονικά
Εργαστήρια

Ρομποτική
RoboLab

Δημιουργός
Μοντέλων ΙΙ

Modelling
Space

Microworlds
Pro

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΟΛΑ

ΙΣΤ,ΦΕ,ΓΕΩ

ΙΣΤ, ΦΕ, ΓΕΩ

ΓΕΩ, ΦΕ

ΜΕΛ

ΜΕΛ

ΦΕ

ΦΕ, ΜΑΘ

ΦΕ

ΦΕ

ΟΛΑ

 

ΕΛΛΑΚ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

3 . . . 5 . . . 5 . . . 1 2 . . 7 . . . 1 . . . 2 5 . . 2 . . . 2 . . . 2 . . . 2 1 . .
Be kA KL Kb Kt DrG KG SA ΣΖ RK JPO
Belvedere kAnagram KLettres Kbruch Kturtle DrGeo KGeography Street
Adventure
Σάλτο
& Ζέλια
RAMKid Jolly
P.O.
ΟΛΑ ΓΛ ΓΛ ΜΑΘ ΓΕΩΜ ΓΕΩΜ ΓΕΩ ΚΥΚΛ. ΑΓ. ΟΛΑ ΟΛΑ ΟΛΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα