ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 

 

ΘΕΟΛΟΓΩΝ

 

 

*Γνωστικό Αντικείμενο

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο και ουχ ο άνθρωπος δια το Σάββατον(Μάρκ.2,27).

Τι σημαίνει η παραπάνω φράση του Ιησού πρώτα για την εποχή που ελέχθη και έπειτα για τη σημερινή ζωή των χριστιανών;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Να εκθέσετε το κυριότερα επιχειρήματα των Εικονομάχων και να τα κρίνετε με βάση τη διδασκαλία της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου (787) για τις εικόνες.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Να αναφερθούν και να σχολιαστούν τα σημεία εκείνα της θειας Λειτουργίας, στα οποία αποτυπώνονται ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο. Με την προϋπόθεση ότι η άσκηση αποτελεί στοιχείο του θρησκευτικού φαινομένου, να αναφέρετε τη σημασία που αυτή έχει και τον τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται στον Ινδουισμό.

 

 

 

 

*Διδακτική Μεθοδολογία - Παιδαγωγικά θέματα

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Προκειμένου να διδάξετε ένα μάθημα με τίτλο "Δείγματα της αγάπης" στην Γ΄ Γυμνασίου, να παρουσιάσετε ένα αναλυτικό σχέδιο πορείας διδασκαλίας του διδακτικού κειμένου που ακολουθεί, στο οποίο να εκθέσετε τον τρόπο διδασκαλίας και να αιτιολογήσετε την άποψη σας. Το κείμενο βάσει του οποίου θα γίνει η διδασκαλία είναι το εξής;

"Η εξάπλωση του Χριστιανισμού σ' ένα μεγάλο τμήμα του τότε γνωστού κόσμου σήμαινε τη δυναμική είσοδο της Εκκλησίας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από το ξεκίνημα της, όμως, τα μέλη της χριστιανικής Εκκλησίας ζούσαν με έναν ορισμένο τρόπο, που αξίζει να μελετήσουμε όχι μόνο για να θυμηθούμε το παρελθόν του Χριστιανισμού, αλλά και για να παραδειγματιστούμε για τη ζωή των συγχρόνων χριστιανών.

"Αυτοί όλοι ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση της θειος Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατείχε όλους όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Κι όλοι οι πιστοί ζούσαν σ' έναν τόπο και είχαν τα πάντα κοινά ακόμη πουλούσαν και τα κτήματα και τα υπάρχοντα τους, και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε, μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτοι χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν τον Θεό, κι όλος ο λαός τους εκτιμούσε. Και ο Κύριος πρόσθετε κάβε μέρα στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν"  (Πρ. 2,42-47).

Τη ζωή των πρώτων χριστιανών τη χαρακτήριζε η βαθιά αγάπη μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Τίποτα δεν είχαν αποκλειστικά δικό τους. Τα υλικά αγαθά όλων ήταν στη διάθεση των αποστόλων, οι οποίοι φρόντιζαν για τις ανάγκες του καθενός. Σαν ένα σώμα, "με μία καρδιά και μία ψυχή", οι πρώτοι χριστιανοί υιοθέτησαν το σύστημα της κοινοκτημοσύνης (το "κτήματα", δηλ. τα υλικά αγαθά, ήταν κοινά σε όλους).

Το πνεύμα αυτό της πραγματικής αγάπης εκφραζόταν και σε άλλες περιστάσεις: κάθε βράδυ, οι πρώτοι χριστιανοί είχαν ένα κοινό δείπνο, που γινόταν μετά την τέλεση της θείας Ευχαριστίας. Τα δείπνα αυτά ονομάστηκαν "αγάπες", διότι φανέρωναν την αλληλεγγύη των χριστιανών και την αγωνία τους για το κάθε μέλος της Εκκλησίας. Οι "αγάπες" αποχωρίστηκαν, σταδιακά, από τη θεία Ευχαριστία και, αργότερα, ατόνησαν εντελώς.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η κοινοκτημοσύνη και οι "αγάπες" των πρώτων χριστιανών υπήρξαν η εφαρμογή μιας οικονομικής θεωρίας. Η ζωή αυτή, όμως, δεν προερχόταν απλά από μια κοινωνική θεωρία, όπως κάποιες φαινομενικά παρόμοιες θεωρίες που εμφανίστηκαν σε μεταγενέστερες εποχές, αλλά στηριζόταν στη βαθιά πίστη των χριστιανών στην Ανάσταση του Χριστού Ι(Πρ. 4,33) και στη χριστιανική αγάπη.

 Περιγράφοντος και αναλύοντας την αγάπη αυτή, ο απ. Παύλος γράφει ότι δεν  πρόκειται για ένα απλό συναίσθημα, αλλά για μια εσωτερική μεταμόρφωση του  ανθρώπου: αυτός που αγαπάει δεν αισθάνεται απλά συμπάθεια γιο τον άλλον, αλλά γίνεται ένας άνθρωπος ελπίδας και υπομονής, ένας άνθρωπος που προχωράει προς την τελειότητα".

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Να αναφέρετε τρόπους, με τους οποίους ο διδάσκων θα διαπιστώσει το βαθμό πρόσληψης και αφομοίωσης από τους διδασκόμενους των κύριων σημείων του παραπάνω διδακτικού κειμένου

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Σε έναν αρχάριο καθηγητή δίνεται η παραίνεση από παλιότερους συναδέλφους να βάλει το δυνατά του γιο να κερδίσει την πρώτη μάχη με τους μαθητές του και να μην του πάρουν τον αέρα":

α. Σχολιάσετε την παραπάνω παραίνεση,

β. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να συμπεριφερθεί ένας καθηγητής σ' αυτή την πρώτη συνάντηση με τους μαθητές του;