Σταυρόλεξο με όρους από την Ενέργεια

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1        2         3    
           4      
     5            
  6    7        8       
         9        
               
10                11   
               
          12       
  13     14            
            15     
         16        
 17                
               
        18         

Οριζόντια:

1. Βασική ιδιότητα της ενέργειας είναι να ...
5. Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος 1kg σε ύψος μισό μέτρο είναι ..... Joule.
8. Μονόμετρο φυσικό μέγεθος που σχετίζεται με την ενέργεια.
10. Η ενέργεια δεν παράγεται από το μηδέν και ούτε .....
12. Το έργο μιας δύναμης που είναι κάθετη στη μετατόπιση είναι ....
13. Μορφή ενέργειας που σχτίζεται με την κίνηση.
17. Είναι και αυτή μια μορφή ενέργειας.
18. Η πιο συνηθισμένη δύναμη.

Κάθετα:

1. Η ισχύς μιας δύναμης που παράγει έργο 20 J σε χρόνο 10 s είναι ...W.
2. Τα σώματα που έχουν ...... προκαλούν μεταβολές.
3. Μονάδα μέτρησης της ενέργειας. (Στα ελληνικά)
4. Μορφή ενέργειας
6. Μορφή ενέργειας που σχετίζεται με τη θέση του σώματος.
7. Η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται από ...... σε .........
9. Μονάδα μέτρησης της ισχύος.
10. Το έργο μιας δύναμη 50 Ν που μετακινεί ένα σώμα προς την κατεύθυνσή της για 2 m είναι:.........J
11. Η ενέργεια είναι ......... φυσικό μέγεθος.
14. Είναι η βασική πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας.
15. Φυσικό μέγεθος που εκφράζει το έργο που παράγει μια μηχανή στη μονάδα του χρόνου.
16. Η κινητική ενέργεια εξαρτάται από την ....... του σώματος.