Ο ναός της Αγίας Σοφίας

Ag-Sof-with-min.gif (113343 bytes)

το τελειότερο και τολμηρότερο δείγμα τρουλαίας βασιλικής

στην Κωνσταντινούπολη,

έργο των μικρασιατών αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισίδωρου,

που τους ανέθεσε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός.

 


Ag-Sof-egars.gif (29746 bytes) :εγκάρσια τομή του κυρίως ναού

κάτοψη του ναού:  Ag-Sof-katopsi.jpg (40076 bytes)

    Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ανέλαβαν να επιλύσουν οι αρχιτέκτονες ήταν το στατικό πρόβλημα της στήριξης του τεράστιου τρούλου. Το έλυσαν τοποθετώντας στα τέσσερα σημεία στήριξης, στον κυρίως ναό βαρείς κυβωτιόσχημους κίονες, που ονομάζονται πεσσοί , στους οποίους και στα τόξα που τους συνδέουν στηρίχθηκε το βάρος του. 

Ag-sof-kat-kyr-naou.jpg (21741 bytes)

        Στο αμέσως παρακάτω σχέδιο της δομικής ανάλυσης του κυρίως ναού φαίνεται το βαρύ οικοδόμημα που υποστηρίζει τον τεράστιο τρούλο ....

Ag-sof-domi.jpg (56575 bytes)

        .... με το πλήθος των αψιδωτών παραθύρων στη βάση του ....

a2-Ag-Sof-trul.jpg (122831 bytes)

        .... που προσφέρει θεαματικό φυσικό φως, το οποίο διαχέεται στο κέντρο του ναού δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι ο τρούλος δεν στηρίζεται στο οικοδόμημα! δείτε το θέαμα στην επόμενη φωτογραφία:

a3-fos-trulos.jpg (46221 bytes)                a8-Ag-sof-apsid.jpg (51558 bytes)

        Στην επάνω δεξιά φωτογραφία παρατηρήστε τις αψιδωτές καμάρες και τους ογκώδεις πεσσούς, στους οποίους στηρίζονται. 

Ag-sof.jpg (84745 bytes)  : Άποψη του εσωτερικού ( μεσαίο κλίτος)

    Τα κιονόκρανα στην κιονοστοιχία δουλεμένα με την καταπληκτική τεχνική του διάτρητου, δίνοντας την εντύπωση δαντελωτού. Το τρυπάνι αφαιρεί τον όγκο απλώνοντας μια διαφάνεια στη σύνθεση...

        Πολύχρωμα μάρμαρα επενδύουν τους κίονες και τις πλευρές των τοίχων ....


    ... ενώ πανέμορφα ψηφιδωτά, με πολύχρωμες και χρυσές ψηφίδες κοσμούν τον πολυτελή ναό ....

        Το περίφημο μωσαϊκό, με την ένθρονη και βρεφοκρατούσα Θεοτόκο, πολιούχο της Κωνσταντινούπολης, και  δεξιά τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο (ιδρυτή της Πόλης) που της προσφέρει την πόλη, ενώ αριστερά τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό να της προσφέρει τον περικαλλή ναό της του Θεού Σοφίας, ο οποίος κατά δική του παραγγελία κτίστηκε:

  και σε λεπτομέρεια από το ανωτέρω ψηφιδωτό ο Μεγάλος Κωνσταντίνος:megaskonstantinos.jpg (134303 bytes)

Τμήμα της εξωτερικής όψης, όπου στην κορυφή του τρούλου διακρίνεται το σύμβολο της ημισελήνου που προστέθηκε από τους κατακτητές Τούρκους, μετά την άλωση της Πόλης:

 

 

         

Εικονική (καταπληκτική τρισδιάστατη) περιήγηση στον πραγματικό χώρο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, όπως είναι σήμερα: http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/ 


αρχιτεκτονική

Πρωτοχριστιανική τέχνη


επιστροφή: Μαθήματα Ιστορίας 


  Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Χαλούλος Παναγιώτης

26/10/2010