ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΣΕΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔΡΑ : Κατούνα

Δ/ΝΣΗ : Κατούνα  , τ.κ. 300 04

ΤΗΛ.: 2646/31214

FAX.: 2646/31851

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ :

Δημοτική Επιχείρηση Ιαματικών Λουτρών Τρύφου

Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Αιτωλ/νίας ( ΑΝ.ΑΙΤ. )

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : 19

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ : 5.760 κάτοικοι

ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ : 213.217 χιλ. στρεμ.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ :  Κατά το ήμισυ ορεινός

και κατά το ήμισυ ημιορεινός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ : 5

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1991

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2001

Κατούνα *

75.853

2.763

2.498

Αετός

39.229

803

669

Κομπωτή

27.275

516

470

Κονοπίνα

24.470

667

560

Τρύφου

46.370

1.011

774

ΣΥΝΟΛΟ

213.217

5.760

5.055

 

* Δήμος από το 1986 από συνένωση πρώην κοινοτήτων Κατούνας και Αχυρών

σύμφωνα με το Ν. 1416/84 , οι οποίες παραμένουν δημοτικά διαμερίσματα

σύμφωνα με το Ν. 2539/97.

 

 

[εκπαίδευση]     [πολιτική]    [συνεργασία με ΓΑΠ]   [ευρωπαϊκά προγράμματα]   [συνδικαλισμός]    [οικογένεια]    [συνδέσεις]   [επικοινωνία]   [αρχική σελίδα]