Στέργιος Ζυγούρας

Καθηγητής ΠΕ16 στο

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 22-11-2007

 

ΜΟΥΣΙΚΗ (και) ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανοιχτή Επιστολή προς τον

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Από την αρχική ανάληψη της διακυβέρνησης (2004), ο Πρωθυπουργός δήλωσε πολλές φορές και με σαφήνεια ότι ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής του αποτελεί η επένδυση στον εθνικό στόχο της «Παιδείας και του Πολιτισμού». Αναφερόμενος μάλιστα στη «μη αναθεωρητέα» παράγραφο 2 του Συνταγματικού άρθρου 16, τόνισε την αρμονική συνύπαρξη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους, ενώ ιδιαίτερη σημασία έδωσε επίσης στον διαρκή δημόσιο διάλογο και στη λειτουργική ένταξη των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.

Τα όσα είπατε κ. Υπουργέ για την πολιτιστική πολιτική, με αφορμή την συγκρότηση της νέας Καλλιτεχνικής Επιτροπής, καθώς και το μήνυμά σας στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, επιβεβαιώνουν εκ νέου τις πάγιες θέσεις της κυβέρνησης σε ακόμα πιο εμφατικό επίπεδο.

Η μέχρι σήμερα νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης στο χώρο της μουσικής παιδείας περιορίστηκε σε μια επί μέρους ρύθμιση εργασιακού χαρακτήρα, στο περιθώριο του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α) για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Μια ρύθμιση η οποία φαίνεται να θεωρεί ως δεδομένα, αλλά και να προσδιορίζει έμμεσα, ζητήματα που ουδέποτε εξετάστηκαν. Ενώ η μουσική παιδεία σε πρακτικό και ιδεολογικό επίπεδο αμφιρρέπει μεταξύ μιας εξειδικευμένης-επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενός θεμελιώδους μέσου του γενικού μορφωτικού ιδεώδους που διέπει την παιδεία, ενώ η μουσική παιδεία ασύμβατα εποπτεύεται από δύο Υπουργεία, οι μέχρι σήμερα κυβερνητικές διακηρύξεις υλοποιούνται σε επίπεδο μάλλον αντιφατικό, ιδιαίτερα όταν κάθε συνολική αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος διαρκώς αναβάλλεται.

Από τη σκοπιά ενός μουσικού που υπηρετεί σε Μουσικό Σχολείο και θεωρώντας τη μουσική παιδεία ως κεντρικό σημείο της «ποιοτικής αναβάθμισης» που επαγγέλλεται η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου κ. Υπουργέ -υπό την αντίληψη του επείγοντος- να θέσω υπ’ όψιν σας κάποιες θέσεις (εν δυνάμει προτάσεις) και προβληματισμούς για τη μουσική παιδεία γενικότερα, καθώς και κάποιες αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος, ενδεικτικές της παρερμηνείας ή της στρέβλωσης που μπορεί να λάβουν στην πράξη οι διακηρύξεις περί «παιδείας και πολιτισμού», «καινοτομίας», «ανοιχτού-δημιουργικού σχολείου»:

Τομή Παιδείας και Μουσικής - Μια διερεύνηση της προοπτικής των Μουσικών Σχολείων  (μορφή pdf)

«Μελωδόραμα» - Η μουσική, χώρος πρόσφορος για την εισχώρηση ιδίων συμφερόντων στην παιδεία

Επιτρέψτε μου τέλος, να ευχηθώ καλή δύναμη και ευόδωση των προσδοκιών στην πορεία προς την υλοποίηση του έργου που αναλάβατε.

 

Με τιμή

Στέργιος Ζυγούρας