’ξονας  συμμετρίας

 

Πατώντας το πλήκτρο "’ξονας" στο διπλανό σχήμα, θα σχεδιασθεί μια ευθεία ε η οποία  "χωρίζει" το σχήμα σε δύο μέρη.

Αν πατήσουμε το πλήκτρο "Περιστροφή" το αριστερό κομμάτι θα περιστραφεί γύρω από την ευθεία ε και θα  ταυτισθεί με το δεξιό κομμάτι. Για το λόγο αυτό την ευθεία ε την ονομάζουμε,  άξονα συμμετρίας του σχήματος και λέμε ότι το σχήμα έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία ε.

Πατώντας το πλήκτρο "Νέα εικόνα" θα σχεδιασθεί μια πεταλούδα, στην οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε τα ίδια. Γενικά:

’ξονας συμμετρίας ενός σχήματος ονομάζεται η ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο μέρη, τα οποία συμπίπτουν, όταν το σχήμα διπλωθεί κατά μήκος της ευθείας.

’ξονας συμμετρίας  ισοσκελούς τριγώνου

Στο διπλανό ισοσκελές τρίγωνο έχουμε φέρει την διάμεσο του ΑΔ. Αν διπλώσουμε το σχήμα γύρω από την ΑΔ θα δούμε ότι τα δύο μέρη του τριγώνου συμπίπτουν, άρα η διάμεσος ΑΔ είναι άξονας συμμετρίας του ισοσκελούς τριγώνου.

’ξονας συμμετρίας κύκλου

Στο διπλανό κύκλο έχουμε φέρει μια διάμετρο του ε. Αν διπλώσουμε το σχήμα γύρω από την ε θα δούμε ότι τα δύο μέρη του κύκλου συμπίπτουν, άρα η διάμετρος  ε  είναι άξονας συμμετρίας του κύκλου.

 

Επιστροφή