ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πολιτιστικά Θέματα
τηλ 2103576046. Νίκος Γκόβας

εκπαίδευση & θέατρο