ΒΙΛΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κεντρική σελίδα ] Επάνω ]

 

 

 

 

 

 

Η  έπαυλη του Διονύσου αποτελείται από μια  σειρά  κτίσματα : μαγαζιά, κατοικίες,  μεγάλη αίθουσα συμποσίων, χώρους λατρείας, αίθρια με  πισίνες , βιβλιοθήκη και το μεγάλο λουτρό της έπαυλης. Ο χώρος χρησιμοποιούταν  ως    πανεπιστήμιο.  Εκεί   βρέθηκαν   οι  τέσσερις   σοφοί  που  βλέπουμε  στο  αρχαιολογικό   μουσείο   του  Δίου  .Στο πάτωμα  της  έπαυλης  υπάρχει   ένα  ψηφιδωτό   που  παριστάνει   το  Διόνυσο  πάνω  σε  ένα  θαλασσινό   άρμα   να  τον  τραβούν   δύο  πάνθηρες   που  τους  κρατούν   δύο   νεκροί  κένταυροι. Οι  κένταυροι   φέρνουν  στους   ώμους   τους  αγγείο   με  κάλυμμα    που  περιέχει  κρασί  . Δίπλα στον Διόνυσο υπάρχει ένας γέρος που προσέχει να μην παραμεθύσει και πέσει .     

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

    Η  Δ  ΤΑΞΗ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΥ