ΣΤΑΔΙΟ
Κεντρική σελίδα ] Επάνω ]

 

 

    Το  στάδιο  χτίστηκε   έξω   απ’  την   πόλη  και  δεν   υστερεί  σε  τίποτα  από  εκείνο  της  Ολυμπίας   στην   Πελοπόννησο,  όπως   είπε   ο   αρχαίος  συγγραφέας  Λουκιανός,  που  είχε  έρθει  στην  Μακεδονία  για  να  κάνει  γνωστό  το  έργο  του  και  μάλιστα  διάλεξε  τα  Ολύμπια  εν Δίων   για  να  εμφανιστεί  δημόσια  στο  στάδιο  του  Δίου.   Εκεί  γινόταν  οι  αθλητικοί αγώνες,  όπως  τρέξιμο,  πάλη  αρματοδρομίες,  και  άλλα,  σαν  τους  Ολυμπιακούς  αγώνες.  Έρχονταν  αθλητές  κι  από  άλλα  μέρη  της  Ελλάδας,  όπως  οι Θεσσαλοί.