ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Κεντρική σελίδα ]

 

          

Ο Δ/ντής του σχολείου: Τσιριπίδης Ευστάθιος

                                          

 

Μπαλαούρα Ευθαλία(δασκάλα Α τάξης)            Ξενίδης Θεόφιλος(δάσκαλος Β τάξης)

Μακρή Ευαγγελία(δασκάλα Γ τάξης)            Ελευθεριάδου Σοφία(δασκάλα Δ τάξης)

Καπέτας Απόστολος(δάσκαλος Ε τάξης)      Ρεμπατσιός Αριστείδης(δάσκαλος Στ τάξης)

Γεργωλά Όλγα (Γυμνάστρια)                               Αλμπάνη Ιωάννα (Αγγλικών)

Γκολέμας Γεώργιος (Γυμναστής)