ΕΝΝΙΑ ΜΟΥΣΕΣ
Κεντρική σελίδα ] Επάνω ]

 

 

 

·        Κλειώ  (Η  προστάτιδα  της  Ιστορίας)

·        Ευτέρπη  (Η  προστάτιδα  της  λυρικής  ποίησης)

·        Θάλεια  (Η  προστάτιδα  της  κωμωδίας)

·        Μελπομένη  (Η  προστάτιδας  της  τραγωδίας)

·        Τερψιχόρη  (Η  προστάτιδα  της  Όρχησης)

·        Ερατώ  (Η  προστάτιδα  της   ερωτικής  ποίησης)

·        Πολυμνία  (Η  προστάτιδα  της  θρησκευτικής  ποίησης)

·        Ουρανία  (Η  προστάτιδα  της  επικής  ποίησης  και  της  ρητορικής)

 

 

                                                

 

Τα   Ολύμπια  εν  Δίω διαρκούσαν  9  ημέρες, όσες  ήταν  και  οι Μούσες. Τα αθλήματα και τα θεατρικά έργα που παρουσιάζονταν κάθε μέρα, ήταν αφιερωμένα και σε άλλη Μούσα.