Η ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΥ
Κεντρική σελίδα ] Επάνω ]

 

 

 

Η Ύδραυλις είναι ένα μουσικό όργανο, που το εφεύρε ο μηχανικός Κτησίβιος στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ.

            Η Ύδραυλις του Δίου χρονολογείτε στον 1ο αιώνα π.Χ  και είναι το παλαιότερο μουσικό όργανο του τύπου αυτού από το οποίο προήλθε το εκκλησιαστικό όργανο της Δύσης .

            Αυτό το όργανο παίζεται με δυο άτομα . Ο ένας πατά τα πλήκτρα ενώ ο άλλος πιέζει τον αέρα με το νερό. Υπάρχουν 24 αυλοί και 24 πλήκτρα σε αυτό το όργανο.