Λογαριθμικός κανόνας
 
Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να γνωρίσουν οι νεότεροι το λογαριθμικό κανόνα, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι να μη τον ξεχάσουμε.

Στις αρχές του 17ου αιώνα για την εκτέλεση πράξεων επινοήθηκε και κατασκευάστηκε ο λογαριθμικός κανόνας, που στηρίζεται στις ιδιότητες των λογαρίθμων. Η επινόησή του αποδίδεται στον Άγγλο μαθηματικό E. Gunter, χωρίς να παραβλέπεται και η προσφορά των John Napier, L. Euler, Jobst Burgi και άλλων.

Χρησιμοποιήθηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, όπου εμφανίστηκαν στην αγορά οι αριθμομηχανές, τα κομπιουτεράκια.

Ο λογαριθμικός κανόνας μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος των ηλεκτρονικών υπολογιστών.