Διαγωνίσματα - Αξιολογήσεις - Ασκήσεις

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
  Κάνοντας κλικ στο δεσμό θα οδηγηθείτε στη σελίδα της "adrive.com" και θα αρχίσει αυτόματα το κατέβασμα του αρχείου στον Η/Υ σας. Αν για κάποιο λόγο δεν γίνει αυτόματα, τότε σας προτρέπει να κάνετε κλικ στο γαλάζιο "here" για να αρχίσει το κατέβασμα του αρχείου. Σημείωση: Υπάρχει περίπτωση να μην καταλάβετε τη διαδικασία γιατί γίνεται γρήγορα ή να μην μπορείτε να εντοπίσετε το αρχείο στο δίσκο σας  [το αρχείο αποθηκεύεται στο χώρο του δίσκου που έχετε καθορίσει εσείς να κατεβαίνουν τα αρχεία που κάνετε download από σελίδες του Διαδικτύου].
Χρωματολογία 1 http://www.adrive.com/public/ff62575ca3b659ef92a13543dbde490699fef6ca5dd3d9f8893a3e3968550f26.html
Χρωματολογία 2 http://www.adrive.com/public/d969391071f7c98a1f01e5d9cad6693f5786c7ebe5cf102103f486552a7bc591.html
Χρώμα - Πολυμέσα http://www.adrive.com/public/fe0e9f7966262218340edbddd7eaaafcc94a57a6881b1f9f591ddfc295daad9e.html
Εικαστικά Α' Γυμνασίου http://www.adrive.com/public/b24725e7e6cebdd089d682e9edf38e170dd4eba852dc14cac948c254f1d4e3d6.html

Εικαστικά Α' Γυμνασίου

http://www.adrive.com/public/37f5619cc8ee8d673a59bbbf87104eee83bfcfa4862d9184361e25052d606a50.html
Εικαστικά Β' Γυμνασίου http://www.adrive.com/public/ae4a7e07ccf9ff063dedb4088b9323eeb1134a85373bf83351e8180ff97015df.html
Εικαστικά Γ' Γυμνασίου http://www.adrive.com/public/a62128123315b9db82e1f4f587e5a203310fe8257f96092d7bdb078fc9bdb68e.html
Εικαστικά Α' Λυκείου http://www.adrive.com/public/1e5fe68784d29c6fdbdd7722db158e79bcb42baae98766561249b839add1a329.html
Εικαστικά Α' Λυκείου http://www.adrive.com/public/db0940029d7db5d3ddfed29a8e9ef38a4db5694b41debcb3b4cc286cf471c652.html
Εικαστικά Α' Λυκείου http://www.adrive.com/public/c0461b883433d2cbf22eda06c64570b5260976fb883b4d3a1919f751852529b4.html
Εικαστικά Α' Λυκείου http://www.adrive.com/public/0f28983b0a9be519a039103acc95b28c6b9803a2c1b966e9364e6630caecaa2e.html
Ελεύθερο Σχέδιο Β' Λυκείου http://www.adrive.com/public/97264e05c64a91b9506a40809b14eae218e86f6c070505013a08d88c639da120.html
Ελεύθερο Σχέδιο Β' Λυκείου http://www.adrive.com/public/4db232e8422e57657b548b8938411830682c9f9544bf16cfe88b88997b8224ff.html
Ελεύθερο Σχέδιο Β' Λυκείου http://www.adrive.com/public/d67eb1b98af3cb2faa82095a081af7bb42e1568c159c17742f455b4e3264b849.html