ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

A/A
ΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
DOWNLOAD
 

 

1

 

A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η δραστηριότητα αυτή δημιουργήθηκε ως επαναληπτικό μάθημα της αντίστοιχης ενότητας και υλοποιήθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Το φύλλο εργασίας έχει οδηγίες χρήσης του λογισμικού και διδακτικά αναφέρεται στη λειτουργία της καρδιάς, μικρή και μεγάλη κυκλοφορία του αίματος, συστατικά του αίματος, στο πλάσμα και τη μεταφορά αερίων από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Στο τέλος υπάρχει μια μικρή άσκηση για τη μετάγγιση.

 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 157ΚΒ

 

2

 

A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το μάθημα αυτό προτείνεται ως επανάληψη της ενότητας του αναπνευστικού συστήματος και αναφέρεται αποκλειστικά στον άνθρωπο. Στο φύλλο εργασίας υπάρχουν και οδηγίες χρήσης του λογισμικού κατάλληλες για την άμεση εφαρμογή της διδασκαλίας. Οι επαναληπτικές έννοιες αναφέρονται στην εισπνοή και εκπνοή, το ρόλο του διαφράγματος, την αναπνευστική οδό, την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες, τη μεγάλη και μικρή κυκλοφορία του αίματος.

 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 521ΚΒ