ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

A/A
ΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
DOWNLOAD

 

1

 

Α΄ ΕΛ

 

ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία ενός εικονικού εργαστηρίου και χρήση του για την εξαγωγή του νόμου της αραίωσης διαλυμάτων. Εφαρμογή για την παρασκευή διαλύματος NaOH 0,025Μ και όγκου 0,200L από διάλυμα 1Μ NaOH όγκου 0,100L.

Υλικό: Φύλλο εργασίας των μαθητών και φύλλο με τα σχόλια της διδασκαλίας.

 

IRIDIUM VLAB

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ
43ΚΒ

 

2

 

Β΄ ΕΛ ΚΑΤ

 

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Το applet δημιουργεί συνθήκες εικονικού εργαστηρίου για τη ποιοτική μελέτη του φαινομένου της χημικής κινητικής και σε συνδυασμό με τo φύλλο Excel και τη παρουσίαση PowerPoint υπάρχει πλήρης κάλυψη της συγκεκριμένης ενότητας. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να μειώσει ή και να αυξήσει τον αριθμό ερωτήσεων στο φύλλο εργασίας για τους μαθητές.

Υλικό: Παρουσίαση PowerPoint, applet, φύλλο Excel, φύλλο οδηγιών χρήσης του applet, φύλλο εργασίας για τους μαθητές και σχόλια της διδασκαλίας.

 

APPLET, POWERPOINT,
EXCEL

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 452ΚΒ