ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

A/A
ΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
DOWNLOAD

 

1

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Οι μαθητές διαπραγματεύονται το ανάγλυφο της Αφρικής, κάνουν συσχετισμούς σε διάφορους χάρτες και κύρια εργάζονται στα τρία μεγάλα ποτάμια της Αφρικής, τον Νείλο, τον Κόνγκο και το Νίγηρα.. Υπάρχει εξαιρετικά πλούσιο φωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό σε παρουσίαση PowerPoint το οποίο οι μαθητές χειρίζονται μόνοι τους. Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ομάδες και γι΄ αυτό υπάρχουν τρία φύλλα εργασίας.

Υλικό: Παρουσίαση PowerPoint, 3 φύλλα εργασίας μαθητών, σχόλια διδασκαλίας.

 

POWERPOINT INTERNET

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 3,61ΜΒ

 

 

2

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΙΜΑΛΑΙΑ

Η διδασκαλία γίνεται με το PowerPoint, φύλλων εργασίας του Word και σύνδεση στο Internet. Οι μαθητές επεξεργάζονται χάρτες, έχουν στη διάθεση τους πλούσιο φωτογραφικό υλικό και γνωρίζουν τις υψηλότερες κορυφές του κόσμου με εικόνες από το Internet. Μαθαίνουν γιατί είναι σημαντικά τα βουνά , τα προβλήματα ζωής σε μεγάλο υψόμετρο αλλά και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ορεινών πληθυσμών.
Απαιτούμενο λογισμικό: OFFICE-σύνδεση στο Internet.

Υλικό: Powerpoint με συνδεδεμένα δύο φύλλα και εικόνα Bitmap, φύλλο εργασίας μαθητών και σχόλια διδασκαλίας μαθητών

 

 

POWERPOINT INTERNET

 

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ
857ΚΒ

 

 

3

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΑΝΔΕΙΣ

Η διδασκαλία γίνεται με το PowerPoint, συνδεδεμένα αρχεία Word, htm, Bitmap, φύλλο εργασίας μαθητών, και σύνδεση στο Internet. Οι μαθητές επεξεργάζονται χάρτες, έχουν στη διάθεση τους πλούσιο φωτογραφικό υλικό και παίρνουν πρόσθετες πληροφορίες από το Internet. Μαθαίνουν για τo φυσικό περιβάλλον, τη σεισμικότητα της περιοχής, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την καθημερινή ζωή και γνωρίζουν ότι εκεί υπήρχε ο μεγάλος πολιτισμός των Ίνκας.

Υλικό: Παρουσίαση PowerPoint με συνδεδεμένα δύο φύλλα Word, έγγραφο htm, φύλλο εργασίας μαθητών, εικόνα bitmap, φύλλο οδηγιών καθηγητή.

 

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 1,30MB

4

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΤΛΑΣ-ΚΑΥΚΑΣΟΣ

Η διδασκαλία γίνεται με το PowerPoint και συνδεδεμένα με αυτό φύλλα Word όπου οι μαθητές εντοπίζουν στο χάρτη της Αφρικής τις χώρες του Μαγκρέμπ και την οροσειρά του Άτλαντα. Yπάρχει επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη Σαχάρα. Κατόπιν οι μαθητές γνωρίζουν τις χώρες του Καυκάσου και γίνεται συζήτηση για τα πλούσια κοιτάσματα της Κασπίας και τα προβλήματα των λαών της περιοχής.

Υλικό: Παρουσίαση PowerPoint, φύλλα Word με χάρτες και ερωτηματολόγια, οδηγίες για τον καθηγητή.

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 1,30MB

 

 

5

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΙΝΔΙΑ

Η διδασκαλία γίνεται με το PowerPoint, φύλλων εργασίας του Word και σύνδεση στο Internet. Οι μαθητές επεξεργάζονται χάρτες, έχουν στη διάθεση τους πλούσιο φωτογραφικό υλικό και με δεσμούς παίρνουν πρόσθετες πληροφορίες από το Internet. Μαθαίνουν για τα σύνορα και το ανάγλυφο της Ινδίας, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την καθημερινή ζωή, τις μεγάλες πόλεις, την οικονομία και τον πολιτισμό της Ινδίας.

Υλικό: Παρουσίαση PowerPoint με συνδεδεμένα δύο φύλλα Word, φύλλο εργασίας μαθητών, φύλλο οδηγιών καθηγητή

 

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 1,29ΜΒ

 

6

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι μαθητές εντοπίζουν την Ελβετία στο χάρτη και με τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων μετακινούνται από την Ελβετία στην Ουκρανία. Γράφουν πάνω σε εικονικούς χάρτες ονόματα οροσειρών και πόλεων ενώ εξοικειώνονται στην αλλαγή κλίμακας στη χρήση των χαρτών.

Υλικό:Φύλλο εργασίας μαθητών, σχόλια της διδασκαλίας.

 

ΓΑΙΑ Ι

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ
512ΚΒ

 

7

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΓΑΛΛΙΑ

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα σύνορα, την έκταση και τον πληθυσμό της Γαλλίας. Να γνωρίσουν το ανάγλυφο με τη βοήθεια χαρτών αλλά και τiς διαφορές στο κλίμα με συνδέσεις στο internet. Με τη χρήση του φωτογραφικού υλικού οι μαθητές γνωρίζουν τη γεωργική και βιομηχνική παραγωγή και τον πολιτισμό της χώρας, ενώ με άλλες συνδέσεις στο internet βγάζουν συμπεράσματα για τη παραγωγή ενέργειας στη Γαλλία. Οι μαθητές εργάζονται άλλοτε σε ομάδες δύο ατόμων και άλλοτε σε 4 μεγάλες ομάδες έχοντας 4 διαφορετικά φύλλα εργασίας.

Υλικό: Φύλλα εργασίας, παρουσίαση PowerPoint και σχόλια διδασκαλίας.

 

POWERPOINT INTERNET

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 5,61ΜΒ