Ο όρος καθαρισμός των αγωγών του αέρα, αναφέρεται γενικά στον καθαρισμό των διάφορων εξαρτημάτων του συστήματος κλιματισμού, που συμπεριλαμβάνει την προσαγωγή και απαγωγή του φρέσκου αέρα, τους κεντρικούς αγωγούς κλιματισμού, τα στόμια, τα διαφράγματα, τους εναλλάκτες και τους εξατμιστές, τους αγωγούς συμπυκνωμάτων, τους κινητήρες των ανεμιστήρων, τους ανεμιστήρες, και της μονάδες χειρισμού του αέρα. Εάν δεν συντηρούνται κατάλληλα, αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να μολυνθούν με τα μόρια της σκόνης, της γύρης ή άλλων στερεών στοιχείων. Εάν υπάρχει υψηλή υγρασία τότε υπάρχει δυνατότητα για μικροβιολογική αύξηση. Αυτοί οι μολυσματικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή άλλα συμπτώματα σε ανθρώπους που εκτίθενται σε αυτά.. Οι μέθοδοι καθαρισμού αγωγών αέρα ποικίλλουν, αν και τα πρότυπα έχουν καθιερωθεί από τις ενώσεις βιομηχανιών που ασχολούνται με τον καθαρισμό των αγωγών. Μία εταιρία παροχής υπηρεσίας θα χρησιμοποιήσει εξειδικευμένα εργαλεία για να αποσπάσει τούς ρύπους και άλλα στερεά στοιχεία από τους αγωγούς του αέρα, και θα τους σκουπίσει με ειδική ηλεκτρική σκούπα μεγάλης ισχύος, που θα έχει την δυνατότητα δημιουργίας κενού. . Επιπλέον, ο παρέχων τις υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά βιοκτόνα, που σχεδιάστηκαν για να σκοτώσουν τους μικροβιολογικούς μολυσματικούς παράγοντες στο εσωτερικό των αεραγωγών, και σε άλλα εξαρτήματα του συστήματος κλιματισμού. Μερικοί τεχνικοί μπορεί να προτείνουν και άλλες επεξεργασίες (στεγανωτικές ουσίες ή άλλα encapsulants) για να σφραγίσουν ή να καλύψουν τις εσωτερικές επιφάνειες των αγωγών για να αποτρέψουν την έκδοση μορίων ή ινών από τους αγωγούς του αέρα. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να ερευνούνται πλήρως και πρέπει να υπάρχει πλήρη ενημέρωση πριν επιτραπεί η χρήση των βιοκτόνων ή των στεγανωτικών ουσιών στους αγωγούς του αέρα. Πρέπει να εφαρμόζονται μόνο εάν το σύστημα κλιματισμού έχει καθαριστεί κατάλληλα από τις σκόνες και άλλα στερεά στοιχεία

Σύγχρονες διαιρούμενες κλιματιστικές συσκευές για οικιακή χρήση.

Οι διαιρούμενες αντλίες θερμότηταςαποτελούνται από δύο τμήματα, ένα εξωτερικό τμήμα και ένα εσωτερικό τμήμα ελέγχου και διανομής αέρα. Το εσωτερικό τμήμα μπορεί να είναι ένα σύστημα διανομής αέρα ή ένας πρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας που συνδέεται στο κλασικό σύστημα θέρμανσης (καυστήρας, λέβητας). Το εσωτερικό τμήμα μπορεί να τοποθετηθεί σε πολλές θέσεις σε ένα σπίτι που αποτελείται από ένα υπόγειο, ένα βασικό όροφο και μια σοφίτα ανάλογα με το σχέδιο του σπιτιού σας. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

Τοποθέτηση εσωτερικής μονάδας
Κατά τη τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας πρέπει να προσέξετε τα εξής:
Να την εγκαταστήσετε σε χώρο όπου δεν θα υπάρχουν εμπόδια που θα μπορούν να εμποδίσουν την κυκλοφορία του αέρα (προσαγωγή και απαγωγή). Στο χώρο αυτό θα πρέπει να είναι εύκολη η εγκατάσταση των σωληνώσεων του ψυκτικού ρευστού που ενώνουν την εσωτερική με την εξωτερική μονάδα και ο σωλήνας εκροής των συμπυκνωμάτων να έχει την ανάλογη κλίση
Στον χώρο αυτόν θα είναι δυνατή η εξαγωγή των φίλτρων του αέρα για να καθαρίζονται. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει ευρυχωρία για να γίνεται σωστά η συντήρηση της συσκευής 

Τοποθέτηση εξωτερικής μονάδας
Η εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εσωτερική μονάδα. Οι διαφορά του ύψους δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο που προτείνει ο κατασκευαστής. Τοποθετήστε την συσκευή σε στηρίγματα που να αντέχουν το βάρος της για να μην προκαλεί δονήσεις η θορύβους που θα προέρχονται από ηχητικό συντονισμό. Ο αέρας που απάγεται από τον ανεμιστήρα πρέπει να βρίσκει ελεύθερο χώρο για να διαχυθεί. 

Χαρακτηριστικά των σωληνώσεων
Οι σωλήνες πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και κατάλληλοι για την ψύξη, να είναι καθαροί και μονωμένοι με υλικό κλειστών κυψελίδων και να έχουν την κατάλληλη διάμετρο. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος σωλήνωσης για την σύνδεση των δύο τμημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 m. Όταν το μήκος είναι μεγαλύτερο από 5 m θυμηθείτε ότι ανά ένα επιπλέον μέτρο σωλήνα πρέπει να προσθέσουμε και μία αντίστοιχη ποσότητα ψυκτικού μέσου. Το πάχος της μόνωσης πρέπει να είναι ανάλογο με της επικρατούσες συνθήκες. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να παρουσιάζουν απότομες γωνίες η να ακολουθούν δαιδαλώδεις διαδρομές.

  Ο σκοπός μίας κλιματιστικής μονάδας

Eίναι η δημιουργία συνθηκών άνεσης στον αέρα . Απαιτείται ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και ρύθμιση της επιθυμητής υγρασίας. Μόνο σ' αυτήν την περίπτωση είναι δυνατόν να ομιλούμε για πραγματική κλιματιστική μονάδα . Η τυπική διαδικασία κλιματισμού του αέρα είναι η παρακάτω:
Παροχή Αέρα: Έχει σκοπό να διοχετεύει τον αέρα μέσα στα εξαρτήματα της κλιματιστικής διάταξης με ορισμένη ογκομετρική παροχή . Στο πλαίσιο του κλιματισμού η απαιτούμενη ογκομετρική παροχή ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια ως προς το μέγεθος του χώρου που πρέπει να κλιματιστεί. 

Προθέρμανση:
Αν η θερμοκρασία αναρρόφησης του αέρα είναι πολύ χαμηλή τότε ο αέρας δεν μπορεί να απορροφήσει υγρασία (νερό). Γι' αυτό πρέπει καταρχήν ο αέρας να θερμανθεί, ώστε να μπορεί να αυξήσει την απορροφητικότητα του σε υγρασία. Η προθέρμανση δεν είναι απαραίτητη αν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του αέρα πρέπει να γίνει ψύξη.

Ψύξη:
Η ψύξη πραγματοποιείται από τον αεροψυκτήρα μίας κλιματιστικής μονάδας. Ο προς ψύξη αέρας διοχετεύεται με ένα ανεμιστήρα δια μέσου του αεροψυκτήρα. Η ψύξη δεν είναι απαραίτητη αν η αναρροφούμενη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία του αέρα. 

Αφύγρανση: Όταν θέλουμε να κάνουμε αφύγρανση ο αέρας πρέπει να είναι αρκετά θερμός . Εάν είναι απαραίτητο κάνουμε πρώτα ύγρανση. Ο αεροψυκτήρας έχει μεγάλη επιφάνεια πάνω στην οποία πραγματοποιείται η συμπύκνωση των υδρατμών. Η αλλαγή της περιεκτικότητας σε υγρασία του αέρα καθορίζεται εύκολα από το ποσό μαζικής ροής του αέρα και την προσθήκη υδρατμών με μορφή υδρονέφωσης 

Ύγρανση:
Ο αέρας γενικώς πρέπει να υγραίνεται για να αυξάνεται το αίσθημα της ευχάριστης παραμονής στο χώρο. Αν ο αέρας είναι πολύ ξηρός αυτό οδηγεί σε αναπνευστικά προβλήματα και άλλες δυσχέρειες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υγραντών(υγραντήρων), π.χ. υγραντήρες καταιονισμού και ατμού. 

Επαναθέρμανση:
Αν ο αέρας πρέπει να θερμανθεί, τότε σ' αυτό το σημείο αυξάνεται η θερμοκρασία του στο επιθυμητό επίπεδο. Ο φρέσκος αέρας περιέχει οξυγόνο περίπου 23% και άζωτο 76% ανά μάζα. Το υπόλοιπο αποτελείται από μικρές ποσότητες επιθυμητό επίπεδο. Ο φρέσκος αέρας περιέχει οξυγόνο περίπου 23% και άζωτο 76% ανά μάζα. Το υπόλοιπο αποτελείται από μικρές ποσότητες άλλων αερίων και ατμών και από αυτούς ο ποιο σημαντικός είναι ο υδρατμός. Το περιεχόμενο του ατμού στην ατμόσφαιρα αναφέρεται αόριστα ως υγρασία. Αν και το ποσοστό του ατμού στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρό ( +- 2%) έχει μια καταλυτική επίδραση στο ποσοστό της εξάτμισης από υγρές επιφάνειες και υλικά. Η κατανόηση της περιεκτικότητας της υγρασίας της ατμόσφαιρας και πως μπορεί αυτή να ελεγχθεί είναι σημαντική γνώση.

Δοκιμή λειτουργίας
Ελέγξτε το σύστημα για σωστή λειτουργία μετρώντας με ειδικό θερμόμετρο τη θερμοκρασία στη σωλήνα της αναρρόφησης. Αυτή, (η θερμοκρασία) πρέπει να είναι 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου μεγαλύτερη από την θερμοκρασία που θα
λάβετε από τα μανόμετρα στην κλίμακα του R 22. (θερμοκρασία εξάτμισης). Η επικρατούσα πίεση στην πλευρά της αναρρόφησης του αερίου όταν η συσκευή λειτουργεί στη ψύξη πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4,5 και 5,5 bar με εξωτερική θερμοκρασία υψηλότερη από 30 βαθμούς Κελσίου και εσωτερική θερμοκρασία υψηλότερη από 27 βαθμούς Κελσίου.

  Η εσωτερική ποιότητα του αέρα

Eίναι ένα από τα πέντε κορυφαία περιβαλλοντικά ζητήματα σήμερα. Εάν το σπίτι σας, σφραγίζεται στεγανά για την εξοικονόμηση ενέργειας, τα υλικά όπως οι οικιακές χημικές
ουσίες, τα αέρια από τους τάπητες, τα οικοδομικά
υλικά, η σκόνη, ο καπνός και η γύρη μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Για την υγεία και την άνεση το σπίτι πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανταλλαγής αέρα κάθε
τρεις ώρες. Στα παλαιά σπίτια, αυτή η διαδικασία γίνεται φυσικά, καθώς ο αέρας εισέρχεται μέσα από τα ανοίγματα, εάν όμως το σπίτι είναι στεγανοποιημένο, μπορεί να χρειασθούν έως και 10 ώρες για να γίνει πλήρης αλλαγή του αέρα. Στα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού γίνεται εισαγωγή
φρέσκου αέρα με τους εξαεριστήρες ανάκτησης θερμότητας. Το σύστημα ψύξης / θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού είναι ένας πυρήνας μετάδοσης θερμότητας που μεταφέρει την ενέργεια από τα εξερχόμενα ρεύματα αέρα στα εισερχόμενα  ρεύματα αέρα. Διατηρεί και
αποταμιεύει την υπάρχουσα ενέργεια και την προσδίδει στα εισερχόμενα ρεύματα αέρα, δροσίζοντας η θερμαίνοντας έτσ το σπίτι. Το σύστημα ελέγχει την υγρασία του αέρα με την μέθοδο της αραίωσης και αποβάλλει τα επιβλαβή αέρια και τους καπνούς. Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί με το κλασικό σύστημα θέρμανσης (καυστήρας / λέβητας), ή να λειτουργεί ως χωριστό σύστημα ψύξης / θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. Αυτό εξαρτάται από το σπίτι και τις μεμονωμένες ανάγκες. Είναι δυνατό η συχνότητα ανακυκλοφορίας
του αέρα να είναι πιο μεγάλη στα υπνοδωμάτια και στο καθιστικό και μικρότερη στους βοηθητικούς χώρους.

Αξιολόγηση της απόδοσης
Μετρήστε την θερμοκρασία του αέρα που προσάγεται στη συσκευή και του αέρα που απάγεται από την συσκευή
Η διαφορά θερμοκρασίας  μεταξύ του αέρα που προσάγεται και απάγεται από την συσκευή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 βαθμούς Κελσίου όταν η συσκευή λειτουργεί για ψύξη.

Οι βασικές αρχές του κλιματισμού

Σκοπός μίας κλιματιστικής μονάδας είναι η δημιουργία συνθηκών άνεσης στον αέρα . Απαιτείται ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και ρύθμιση της επιθυμητής υγρασίας. Μόνο σ' αυτήν την περίπτωση είναι δυνατόν να ομιλούμε για πραγματική κλιματιστική μονάδα . Η τυπική διαδικασία κλιματισμού του αέρα είναι η παρακάτω: Παροχή Αέρα: Έχει σκοπό να διοχετεύει τον αέρα μέσα στα εξαρτήματα της κλιματιστικής διάταξης με ορισμένη ογκομετρική παροχή . Στο πλαίσιο του κλιματισμού η απαιτούμενη ογκομετρική παροχή ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεμίζεται με μεγάλη ακρίβεια ως προς το μέγεθος του χώρου που πρέπει να κλιματιστεί. Προθέρμανση: Αν η θερμοκρασία αναρρόφησης του αέρα είναι πολύ χαμηλή τότε ο αέρας δεν μπορεί να απορροφήσει υγρασία (νερό). Γι' αυτό πρέπει καταρχήν ο αέρας να θερμανθεί, ώστε να μπορεί να αυξήσει την απορροφητικότητα του σε υγρασία. Η προθέρμανση δεν είναι απαραίτητη αν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του αέρα πρέπει να γίνει ψύξη. Ψύξη: Η ψύξη πραγματοποιείται από τον αεροψυκτήρα μίας κλιματιστικής μονάδας. Ο προς ψύξη αέρας διοχετεύεται με ένα ανεμιστήρα δια μέσου του αεροψυκτήρα. Η ψύξη δεν είναι απαραίτητη αν η αναρροφούμενη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία του αέρα. Αφύγρανση: Όταν θέλουμε να κάνουμε αφύγρανση ο αέρας πρέπει να είναι αρκετά θερμός . Εάν είναι απαραίτητο κάνουμε πρώτα ύγρανση. Ο αεροψυκτήρας έχει μεγάλη επιφάνεια πάνω στην οποία πραγματοποιείται η συμπύκνωση των υδρατμών. Η αλλαγή της περιεκτικότητας σε υγρασία του αέρα καθορίζεται εύκολα από το ποσό μαζικής ροής του αέρα και την προσθήκη υδρατμών με μορφή υδρονέφωσης Ύγρανση: Ο αέρας γενικώς πρέπει να υγραίνεται για να αυξάνεται το αίσθημα της ευχάριστης παραμονής στο χώρο. Αν ο αέρας είναι πολύ ξηρός αυτό οδηγεί σε αναπνευστικά προβλήματα και άλλες δυσχέρειες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υγραντών (υγραντήρωραντών (υγραντήρων), π.χ. υγραντήρες καταιονισμού και ατμού.  Επαναθέρμανση: Αν ο αέρας πρέπει να θερμανθεί, τότε σ' αυτό το σημείο αυξάνεται η θερμοκρασία του στο επιθυμητό επίπεδο. Ο φρέσκος αέρας περιέχει οξυγόνο περίπου 23% καιάζωτο 76% ανά μάζα. Το υπόλοιπο αποτελείται από μικρές ποσότητες άλλων αερίων και ατμών και από αυτούς ο ποιο σημαντικός είναι ο υδρατμός. Το περιεχόμενο του ατμού στην ατμόσφαιρα αναφέρεται αόριστα ως υγρασία. Αν και το ποσοστό του ατμού στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρό ( <2%) έχει μια καταλυτική επίδραση στο ποσοστό της εξάτμισης από υγρές επιφάνειες και υλικά. Η κατανόηση της περιεκτικότητας της υγρασίας της ατμόσφαιρας και πως μπορεί αυτή να ελεγχθεί είναι σημαντική γνώση

Περιγραφή και προδιαγραφές εγκατάστασης κλιματισμού

Μεταλλικοί Αεραγωγοί

Το υλικό των αεραγωγών είναι γαλβανισμένη λαμαρίνα . Οι αεραγωγοί, οι ενισχύσεις αυτών και οι αναρτήσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές μεθόδους S.M.A.C.N.A. Η κατασκευή των αεραγωγών είναι αεροστεγής και όταν είναι σε λειτουργία οι αεραγωγοί δεν πάλλονται η δεν δονούνται. Το πάχος της γαλβανισμένης λαμαρίνας είναι ανάλογο της διατομής των. Οι ορθογωνικής η τετραγωνικής διατομής έχουν κατευθυντήρια πτερύγια ροής. Οι καμπυλωτές γωνίες έχουν ακτίνα όχι μικρότερη από 1 ½   φορά το πλάτος του αγωγού Οι γωνίες  των κυκλικών αεραγωγών, διαμέτρου μέχρι 200 mm, εάν είναι 90 μοιρών κατασκευάζονται  σε 5 κομμάτια και εάν είναι 45 μοιρών κατασκευάζονται σε 3 κομμάτια.

Μετασχηματισμοί

Τα εξαρτήματα μετασχηματισμού έχουν τέτοιο μήκος ώστε η γωνία μετασχηματισμού να μην είναι μεγαλύτερη από 20 μοίρες.

Εύκαμπτοι αεραγωγοί

Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί χρησιμοποιούνται συνήθως για την ευθυγράμμιση αεραγωγών � στομίων. Το μήκος των δεν ξεπερνά τα 50cm. Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί έχουν ελικοειδή  η κυματοειδή κατασκευή από αλουμίνιο.

Διαφράγματα ρύθμισης του αέρα

Τα διαφράγματα κατασκευάζονται από ανοδειωμένο αλουμίνιο η από γαλβανισμένη λαμαρίνα ελαχίστου πάχους 1,6 mm με πολύφυλλα αντιθέτως κινούμενα πτερύγια που είναι τοποθετημένα εντός ισχυρού μεταλλικού πλαισίου  με τους απαραίτητους μηχανισμούς κίνησης, ρύθμισης και ασφάλισης του διαφράγματος στη σωστή θέση.

Διαφράγματα βαρύτητας

Τα διαφράγματα βαρύτητας είναι στατικά και δυναμικά ζυγισμένα για να ανοίγουν και να κλείνουν αυτόματα με βαρύτητα όταν αρχίζει να λειτουργεί η σταματά ο ανεμιστήρας. Τα άκρα των πτερυγίων έχουν ελαστικά παρεμβύσματα για την απορρόφηση του θορύβου και τοποθετούνται στην αναρρόφηση των ανεμιστήρων προσαγωγής και στην κατάθλιψη των ανεμιστήρων απόρριψης

Μόνωση

Οι αεραγωγοί που απαιτούν μόνωση είναι:

Οι αεραγωγοί προσαγωγής και απαγωγής, κιβώτια και αεραγωγοί νωπού αέρα και τα κιβώτια των στομίων.

Οι αεραγωγοί μονώνονται εξωτερικά με υαλοβάμβακα επικαλυμμένο από φύλλο αλουμινίου ενισχυμένο με χαρτί και στερεώνονται στον αεραγωγό με ειδική ταινία πλάτους 50 mm.

Στόμια

Τα στόμια είναι κατασκευασμένα  από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με τελική βαφή η χρώμα και διανέμουν την προδιαγραφόμενη ποσότητα του αέρα ομαλά χωρίς να δημιουργείται θόρυβος η ρεύματα. Το βεληνεκές  δεν υπερβαίνει κατά 1,5 φορά το ύψος της εγκατάστασης. Τα στόμια προσαγωγής φέρουν ρυθμιστικά διαφράγματα με πτερύγια των οποίων η ρύθμιση γίνεται εξωτερικά.

 

Περισσότερα >>