ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
Τρίτη, 04 Ιανουάριος 2011 20:07
 
Για να δείτε το χσετικό έγγραφο κάντε κλικ εδώ.
 
      H πρόταση αφορά στην αναδιάρθρωση του σχολικού αθλητισμού στους δύο διακριτούς τομείς:
 

Α.  Δομές άθλησης των μαθητών και μαθητριών

 1. Στο Ολοήμερο δημοτικό σχολείο
 2. Στους Μαθητικούς Ομίλους Αθλημάτων γυμνασίων και λυκείων
 3. Στα Αθλητικά Τμήματα γυμνασίων και λυκείων (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ)

Β.  Διοργανώσεις αθλητικών αγώνων

 1. Λυκείων (πανελλήνια μαθητικά πρωταθλήματα)
 2. Γυμνασίων  (δημοτικά - βαθμολογικά πρωταθλήματα)
 3. Αθλητικές γιορτές Δημοτικών Σχολείων
      Σκεπτικό – βασικές αρχές
 

      Οι αλλαγές στο γεωγραφικό χάρτη της χώρας στην αυτοδιοίκηση αφ’ ενός και οι επικείμενες αλλαγές στο Νέο σχολείο στη Φυσική αγωγή και το σχολικό Αθλητισμό αφ’ ετέρου, καθώς και αρνητικά σημεία των μέχρι τώρα δομών (που ποτέ δεν αξιολογήθηκαν με κριτική και αμερόληπτη  διάθεση) και τα οποία οδήγησαν σε αποφάσεις με κοινωνικό κόστος, υπαγορεύουν την αναδιάρθρωση του σχολικού αθλητισμού. Το βασικό πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:

 • Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί μια μορφή μαζικότερου και ηπιότερου αθλητισμού από τον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων που καλλιεργείται στα αθλητικά σωματεία των αθλητικών ομοσπονδιών. Πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την εθελούσια συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών ανεξαρτήτως των επιδόσεών τους και χωρίς υποχρέωση μακρινών μετακινήσεων. Επιβάλλεται να αξιοποιεί κυρίως τις σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της τακτικής συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών σε συνθήκες άθλησης και αθλητικής προετοιμασίας σε κάποιο άθλημα από την απλή συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες. Και οι δύο τομείς χαρακτηρίζουν συμμετοχή στον αθλητισμό, ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τους σκοπούς και στόχους της Φυσικής Αγωγής, με διαφορετική όμως διάσταση στη συμμετοχή. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής χαρακτηρίζει την ελάχιστη υποχρεωτική φυσική εκπαίδευση & δραστηριότητα των μαθητών (ζητούμενο οι 3 ώρες την εβδομάδα). Η άθληση των μαθητών συμπληρώνει τη φυσική τους εκπαίδευση & δραστηριότητα και αντισταθμίζει τις καθιστικές δραστηριότητες (μελέτη, τηλεθέαση, χρήση Η/Υ και e-games), την υποκινητικότητα (σαν συνέπεια της σύγχρονης κοινωνίας) και τη φροντίδα για την υγεία τους (κυρίως με πρόληψη της παχυσαρκίας). Οι σχολικοί αγώνες λειτουργούν «ενισχυτικά» στην άθληση, με  καθορισμό στόχων και κινήτρων συμμετοχής στην αθλητική προετοιμασία (για ατομική βελτίωση και διάκριση). Το εκπαιδευτικό σύστημα επιβάλλεται να παρέχει οργανωμένες δομές και για άθληση και για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες για όλους τους μαθητές (ιδιαίτερα για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στον σωματειακό αθλητισμό).
 • Ο σκοπός της άθλησης των μαθητών ταυτίζεται με το γενικό σκοπό της Φυσικής Αγωγής ως προς την προαγωγή της σωματικής και κινητικής ανάπτυξής τους, την ψυχική και πνευματική καλλιέργειά τους και την αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία, και επεκτείνεται στην υγιή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, τον καθορισμό στόχων και την προαγωγή της υγείας τους. Η ύπαρξη μαθητικού πρωταθλήματος στο πλαίσιο της υπ. αρ. 112843/Γ4/14-10-2005 υπ. απόφασης, καθορίζει εκτός των άλλων την «επί ίσοις όροις» συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες των μαθητών-αθλητών. Αντίστοιχες δομές υπάρχουν σε φοιτητικά πρωταθλήματα, πρωταθλήματα ενόπλων δυνάμεων,  ΑμΕΑ και ηλικιακών κατηγοριών.
 • Ο σχολικός αθλητισμός πρέπει να αποτελεί βασική υποχρέωση και αρμοδιότητα της εκπαίδευσης. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να συμμετέχει οργανωτικά και ελεγκτικά στη λειτουργία δομών άθλησης και αθλητικών τμημάτων στα σχολεία, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το αρμόδιο Υφυπουργείο υποστηρικτικά, ο προγραμματισμός, η στελέχωση και η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ωστόσο πρέπει να είναι αρμοδιότητα της εκπαίδευσης.
 • Η λειτουργία δομών άθλησης και μαθητικών αγώνων στα σχολεία δεν πρέπει να αντιστρατεύεται τη λειτουργία του σωματειακού αθλητισμού και των επίσημων πρωταθλημάτων των αθλητικών ομοσπονδιών. Η άθληση των μαθητών και μαθητριών απευθύνεται σ’ ένα ευρύτερο πλήθος παιδιών και εφήβων χωρίς έμφαση στα προσόντα τους. Οι μαθητικοί αγώνες εστιάζονται στη μαζικότερη συμμετοχή χωρίς μεγάλη έμφαση στον ανταγωνισμό και τη διάκριση. Έτσι, προωθούνται οι βασικοί παιδαγωγικοί σκοποί του αθλητισμού, καλλιεργούνται οι ολυμπιακές αρχές και αξίες σε συνδυασμό με την προαγωγή της υγείας. Οι μαθητές με ιδιαίτερα προσόντα θα απορροφούνται από τα αθλητικά σωματεία και θα μετέχουν με τα σωματεία τους στα πρωταθλήματα των σχετικών ηλικιακών κατηγοριών.
 • Οι δομές της άθλησης και των σχολικών αγώνων δεν πρέπει να διαταράσσουν την λειτουργία του προγράμματος του σχολείου, γι’ αυτό πρέπει να γίνονται εκτός ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων. Οι θεσμοθετημένες δομές του προαιρετικού προγράμματος του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και των Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.) στο Ν. 1566/1985, αρθρ. 47 προσφέρονται ιδιαίτερα για την ενσωμάτωση της άθλησης και των αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών.
 • Οι αθλητές-μαθητές με ιδιαίτερα προσόντα πρέπει να διευκολύνονται στην καθημερινή τους προπόνηση, όταν τα αθλητικά σωματεία αδυνατούν να τους παρέχουν τη σχετική υποστήριξη, οι αποστάσεις των μετακινήσεων αποθαρρύνουν την ένταξή τους σε αξιόλογα σωματεία ή οι ίδιοι θεωρούν πιο οικείο το σχολικό περιβάλλον για αθλητισμό. Για τους μαθητές αυτούς θα πρέπει να λειτουργούν αθλητικά τμήματα επίλεκτων μαθητών-αθλητών, προκειμένου να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η προπόνηση και η αθλητική τους εξέλιξη.
 •  Η αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική και τελική) πρέπει να αποτελεί τη βασική προϋπόθεση λειτουργίας των δομών άθλησης και των αθλητικών δραστηριοτήτων. Σε ετήσια βάση, από την αρχική αξιολόγηση πρέπει να εξαρτάται η έγκριση της λειτουργίας των δομών και από τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση η  βαθμολογία και ανάλογη υποστήριξή τους. Η αξιολόγηση πρέπει να εστιάζεται στη συμμετοχή των μαθητών, στις υποδομές, στα αποτελέσματα και στο έργο των εκπαιδευτικών Φ.Α.
      Πρόταση αναδιάρθρωσης των δομών άθλησης στην εκπαίδευση
 

      Η ένταξη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα της δυνατότητας άθλησης των μαθητών και μαθητριών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έχει διπλή σκοπιμότητα:

 • Παρέχεται στους μαθητές αθλητική παιδεία και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε κάποιο άθλημα, περικλείοντας όλο το φάσμα της μαθησιακής διαδικασίας σε ψυχοκινητικό, συναισθηματικό και γνωστικό τομέα. Η άθληση των μαθητών αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία με αντιπροσωπευτικά τα χαρακτηριστικά βιωματικής και κοινωνικής μάθησης.
 • Παρέχεται στους μαθητές μια οργανωμένη μορφή φυσικής δραστηριότητας, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας και λειτουργεί αντισταθμιστικά στην υποκινητικότητα και τις «καθιστικές» δραστηριότητές τους. Η συμμετοχή στον αθλητισμό, παρά τις παιδαγωγικές επιφυλάξεις (για έντονο ανταγωνισμό και υπερπροσπάθεια), παραμένει σήμερα η σημαντικότερη και βιώσιμη μορφή συστηματικής φυσικής δραστηριότητας για παιδιά και νέους.
      Η άθληση των μαθητών και μαθητριών είναι -και πρέπει να είναι- προαιρετική επιλογή τους, η οποία βασίζεται στη θετική στάση που διαμορφώνεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για τη φυσική δραστηριότητα, τη συμμετοχή στον αθλητισμό, το «φυσικά δραστήριο» τρόπο ζωής και τη φροντίδα για την υγεία τους. Έτσι πρέπει να ενταχθεί σε ένα προαιρετικό πρόγραμμα του σχολείου, ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου.
  

1. Άθληση των μαθητών στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

     Με την υπ. αρ. Φ.12/773/77094/Γ1/23-8-2006 υπ. απόφαση «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο» καθορίζονται στο ολοήμερο πρόγραμμα 4 ώρες «Αθλητισμός» για τους μαθητές/ μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης και 2 ώρες (σαν επιλεγόμενο αντικείμενο) για τους μαθητές/ μαθήτριες των υπόλοιπων τάξεων. Όσοι μαθητές/ μαθήτριες δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα του ολοήμερου δημοτικού σχολείου παρακολουθούν υποχρεωτικά όλο το πρόγραμμα.
     Παρομοίως με την υπ. αρ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 υπ. απόφαση «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» καθορίζεται ο «Αθλητισμός» επιλεγόμενο αντικείμενο του ολοήμερου προγράμματος,  με 1-5 ώρες, για τους μαθητές/ μαθήτριες κυρίως των τάξεων Δ΄, Ε΄, Στ΄. Και εδώ όσοι μαθητές δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα του ολοημέρου παρακολουθούν υποχρεωτικά όλο το πρόγραμμα.

     Οι δομές άθλησης των μαθητών υπάρχουν κατ’ ουσία στο πρόγραμμα του ολοήμερου δημοτικού σχολείου με το αντικείμενο του Αθλητισμού. Προτείνεται η αναμόρφωση των δομών άθλησης στα εξής σημεία:

 1. Σε κάθε ολοήμερο δημοτικό σχολείο λειτουργούν τμήματα 1-2 αθλημάτων, ανάλογα με τις αθλητικές υποδομές του σχολείου.
 2. Η άθληση γίνεται 3 ημέρες/ βδομάδα σε συνεχόμενο δίωρο (6 ώρες/ βδομάδα).
 3. Τα αθλητικά τμήματα λειτουργούν εντός του ωραρίου του ολοημέρου προγράμματος, μετά το υποχρεωτικό ωράριο των μαθημάτων, παράλληλα με το πρόγραμμα του ολοημέρου δημοτικού σχολείου.
 4. Οι μαθητές/ μαθήτριες μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα άθλησης, είτε παρακολουθούν το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου είτε όχι (όταν το παρακολουθούν, στις ώρες άθλησης, απουσιάζουν από το πρόγραμμα του ολοημέρου).
 5. Στα τμήματα άθλησης απασχολούνται εκπαιδευτικοί Φ.Α. του σχολείου ή άλλων σχολείων (για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου ή με υπερωριακή αποζημίωση) ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Φ.Α. (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).
 6. Η αξιολόγηση του προγράμματος άθλησης γίνεται με ευθύνη του διευθυντή του δημοτικού σχολείου και συμμετοχή εκπροσώπου των γονέων, ενώ η λειτουργία του εγκρίνεται από το σχολικό σύμβουλο Φυσικής Αγωγής.
 7. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι υπηρεσίες των Δήμων (αρθρ. 103 του Ν. 3852/2010 και του αρθρ. 75, στ΄, 12 του Ν. 3463/2006) μπορούν να στελεχώνουν με επιπλέον γυμναστές (πέραν των 6 ωρών) τη λειτουργία των τμημάτων άθλησης, όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι μεγάλος ή υπάρχουν υποδομές και ζήτηση για περισσότερα αθλήματα.
Ειδικότερα θέματα: δηλώσεων μαθητών, επιλογής αθλημάτων, ελάχιστου-μέγιστου αριθμού μαθητών, οργάνωσης περιεχομένου άθλησης, διαφοροποιήσεων ως προς την ηλικία και το φύλο,  επιλογής εκπαιδευτικών Φ.Α., πλαισίου αξιολόγησης, κ.α. αποτελούν σημεία αναλυτικότερης διερεύνησης και σχεδιασμού.
 

2. Άθληση των μαθητών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

      Στο άρθρο 47 του Ν. 1566/1985 προβλέπεται η λειτουργία Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.) σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, με δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας και σε σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης. Τόσο το πλαίσιο του άρθρου 47 (λειτουργίας των Μ.Ο.Α. εκτός ωρολογίου προγράμματος, με προαιρετική συμμετοχή των μαθητών) όσο και τα ειδικότερα σημεία της υπ. αρ. Φ9/31/Γ4/93/21-2-1986 υπ. απόφασης «Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων» μπορούν να έχουν εφαρμογή στα γυμνάσια και στα λύκεια και σήμερα με μικρές αναμορφώσεις. Η εφαρμογή του άρθρ. 47 του Ν. 1566/1985 είναι σήμερα ανενεργή.

      Η ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου για τη δημιουργία δομών άθλησης των μαθητών και μαθητριών στα γυμνάσια και λύκεια αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση. Τα βασικά σημεία της πρότασης για λειτουργία των Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων είναι:

 1. Οι Μαθητικοί Όμιλοι Αθλημάτων είναι τμήματα άθλησης σε συγκεκριμένα ομαδικά ή ατομικά αθλήματα, τα οποία λειτουργούν κυρίως στις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων, μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και γίνεται με δήλωσή τους στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να καθορισθούν τα τμήματα. Στα τμήματα άθλησης μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές γειτονικών σχολείων, εφ΄ όσον στο σχολείο τους δεν λειτουργεί  συγκεκριμένο άθλημα.
 3. Τα τμήματα άθλησης λειτουργούν για κάθε άθλημα 3 φορές/ εβδομάδα σε συνεχόμενο δίωρο (6 ώρες/ βδομάδα). Σε κάθε σχολική μονάδα μπορούν να λειτουργούν έως 4 αθλήματα, ανάλογα με τις υποδομές του σχολείου ή εφόσον υπάρχουν κοντινές διαθέσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις, που δεν απαιτούν μετακινήσεις με αυτοκίνητο.
 4. Στους Μαθητικούς Ομίλους Αθλημάτων μπορούν να συνλειτουργούν τμήματα γυμνασίων και λυκείων, καθώς και τμήματα αγοριών και κοριτσιών.
 5. Στους Μ.Ο.Α. μπορούν να απασχολούνται 6 ώρες την εβδομάδα εκπαιδευτικοί Φ.Α. της ίδιας ή άλλης σχολικής μονάδας με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα (για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, ή με υπερωριακή αποζημίωση) ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Φ.Α. (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).  
 6. Στη λειτουργία των Μ.Ο.Α. μπορούν να συνδράμουν οι υπηρεσίες των Δήμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (άρθρ. 75, στ΄, 12 του Ν. 3463/2006).
 7. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων άθλησης στους Μ.Ο.Α. γίνεται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας και συμμετοχή εκπροσώπου γονέων και εκπροσώπου των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, ενώ η λειτουργία τους εγκρίνεται από το σχολικό σύμβουλο Φυσικής Αγωγής ή το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
 8. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι υπηρεσίες των Δήμων (αρθρ. 103 του Ν. 3852/2010 και του αρθρ. 75, στ΄, 12 του Ν. 3463/2006) μπορούν να στελεχώνουν με επιπλέον γυμναστές (και πέραν των 6 ωρών) τη λειτουργία των τμημάτων άθλησης, όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών είναι μεγάλος ή υπάρχουν υποδομές και ζήτηση για περισσότερα αθλήματα.
Ειδικότερα θέματα: δηλώσεων μαθητών, επιλογής αθλημάτων, ελάχιστου-μέγιστου αριθμού μαθητών, οργάνωσης περιεχομένου άθλησης, εξοπλισμού και δαπανών, ακριβούς ωραρίου λειτουργίας, επιλογής εκπαιδευτικών Φ.Α., πλαισίου αξιολόγησης, κ.α. αποτελούν σημεία αναλυτικότερης διερεύνησης και σχεδιασμού.
 

3. Αθλητική διευκόλυνση και υποστήριξη επίλεκτων μαθητών - αθλητών

      Με την υπ. αρ. Γ4/1149/30-8-1994 υπ. απόφαση καθορίσθηκε το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.), το οποίο ισχύει σε γενικές γραμμές μέχρι σήμερα. Στα Τ.Α.Δ. φοιτούν μαθητές/ μαθήτριες γυμνασίου με ιδιαίτερα αθλητικά προσόντα, τα οποία ανιχνεύονται μέσα από σχετικά τεστ. Η αθλητική διευκόλυνση περιλαμβάνει την αθλητική προπόνηση σε επιλεγμένο άθλημα (3 φορές/ βδομάδα, 7.30 – 9.35 π.μ.) και τη φοίτηση σε ενιαίο τμήμα μαθητών-αθλητών με πρόγραμμα μαθημάτων προσαρμοσμένο στις ώρες της προπόνησης. Στο πρόγραμμα των μαθημάτων των ΤΑΔ εκλείπουν οι ώρες της Φυσικής Αγωγής. Στο λύκειο η αθλητική διευκόλυνση παρέχεται σε αντίστοιχα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.).
      Με την υπ. αρ. 164114/Γ4/27-12-2010 υπ. απόφαση καθορίσθηκαν εκ νέου οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ για το σχολικό έτος 2010-11 και η κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών μόνο από μόνιμους εκπαιδευτικούς Φ.Α., ενώ όπου δεν υπήρχαν υποψηφιότητες μονίμων τα τμήματα παύουν να λειτουργούν. Η απόφαση σαφώς δημιουργεί κοινωνική αναταραχή σε γονείς, μαθητές και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Φ.Α.

      Η έλλειψη ως τώρα πλαισίου αξιολόγησης των ΤΑΔ, που να περικλείει τα αθλητικά αποτελέσματα των μαθητών-αθλητών, έθεσε συχνά το θεσμό των ΤΑΔ υπό αμφισβήτηση, ενώ κακές πρακτικές σε κάποιες περιπτώσεις αποτέλεσαν το έναυσμα μιας γενικότερης αρνητικής κριτικής. Αντίθετα, καλά παραδείγματα λειτουργίας των ΤΑΔ δεν προβλήθηκαν επαρκώς. Ωστόσο στη βασική δομή λειτουργίας των ΤΑΔ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα, όπως:

 • Ποια η σκοπιμότητα της προπονητικής διευκόλυνσης 3 φορές την εβδομάδα τις πρωινές ώρες; Αποτελεί επικουρική προπόνηση στην απογευματινή προπόνηση των αθλητικών σωματείων ή αποκλειστική αθλητική προπόνηση για μαθητές-αθλητές;
 • Αν έχει επικουρικό χαρακτήρα γιατί είναι απαραίτητη, όταν μάλιστα γίνεται σε βάρος των ωρών Φυσικής Αγωγής, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη γενική φυσική εκπαίδευση του μαθητή;
 • Αν αποτελεί την αποκλειστική αθλητική προετοιμασία των μαθητών-αθλητών σαφώς δεν επαρκεί, αφού στον αθλητισμό επιδόσεων απαιτείται καθημερινή προπόνηση.
 • Αν αναδεικνύονται αθλητές με υψηλές επιδόσεις μέσα από τις δομές της αθλητικής διευκόλυνσης του σχολείου, γιατί να μην αντιπροσωπεύουν το σχολείο τους και στα πρωταθλήματα των ομοσπονδιών;

      Προτείνεται η αναδιάρθρωση της αθλητικής διευκόλυνσης των επίλεκτων μαθητών-αθλητών στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της ως εξής:

 1. Ιδρύονται Αθλητικά Τμήματα αθλημάτων σε γυμνάσια και λύκεια, στα οποία επιλέγονται μαθητές και μαθήτριες που παρουσιάζουν ήδη καλές αθλητικές επιδόσεις ή τα επίκαιρα προσόντα τους προδιαγράφουν καλές αθλητικές επιδόσεις για το μέλλον. Η επιλογή των μαθητών ξεκινά από τη Στ΄ τάξη του δημοτικού και είναι ανοικτή διαδικασία για τους μαθητές όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
 2. Η λειτουργία των Αθλητικών Τμημάτων  είναι καθημερινή, η προπόνηση γίνεται μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος των σχολείων και οι ώρες προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών. Οι επίλεκτοι μαθητές-αθλητές παρακολουθούν το πρόγραμμα του σχολείου (και τις ώρες της Φυσικής Αγωγής) χωρίς καμιά διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους μαθητές.
 3. Οι επίλεκτοι μαθητές-αθλητές αποκτούν δελτίο αθλητή του Αθλητικού Τμήματος του σχολείου τους και δεν μπορούν να είναι αθλητές άλλου σωματείου όσο φοιτούν στο Αθλητικό Τμήμα του σχολείου τους. Συνεπώς, εκτός από τους σχολικούς αγώνες, μετέχουν με το Αθλητικό Τμήμα του σχολείου και στα πρωταθλήματα των αθλητικών ομοσπονδιών. Αποκτούν έτσι όλα τα προνόμια των αθλητικών σωματείων και τη στήριξη των ομοσπονδιών.
 4. Η λειτουργία των Αθλητικών Τμημάτων κάθε σχολείου εποπτεύεται από 5μελή επιτροπή, στην οποία μετέχει ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής του σχολείου, ένας εκπαιδευτικός Φ.Α. - προπονητής, δύο εκπρόσωποι των γονέων και ένας εκπρόσωπος του αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα αθλητισμού του Δήμου. Η λειτουργία των Αθλητικών Τμημάτων εγκρίνεται από την Περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, κατόπιν κοινής εισήγησης του διευθυντή του σχολείου και του σχολικού συμβούλου Φ.Α. (ή του φορέα σχολικού αθλητισμού της Διεύθυνσης εκπαίδευσης).
 5. Οι προπονητές στα Αθλητικά Τμήματα είναι εκπαιδευτικοί Φ.Α. με καταξιωμένη προπονητική εμπειρία, μόνιμοι ή αναπληρωτές, οι οποίοι αποσπώνται ή προσλαμβάνονται με πλήρη απασχόληση στα Αθλητικά Τμήματα.
 6. Η αξιολόγηση των Αθλητικών Τμημάτων των γυμνασίων και λυκείων γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου από την 5μελή επιτροπή και υπογράφεται και από το σχολικό σύμβουλο Φ.Α. (ή το φορέα σχολικού αθλητισμού της Διεύθυνσης εκπαίδευσης).
 7. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι υπηρεσίες των Δήμων (αρθρ. 103 του Ν. 3852/2010 και του αρθρ. 75, στ΄, 12 του Ν. 3463/2006) παρέχουν κάθε είδους βοήθεια και στήριξη στα Αθλητικά Τμήματα επίλεκτων μαθητών-αθλητών. Ανάλογη στήριξη παρέχει και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο βαθμό που της αναλογεί.
Ειδικότερα θέματα: επιλογής μαθητών, προϋποθέσεων λειτουργίας αθλημάτων, ελάχιστου-μέγιστου αριθμού μαθητών, μεταγραφών, οργάνωσης περιεχομένου προπόνησης,  ακριβούς ωραρίου λειτουργίας, επιλογής εκπαιδευτικών Φ.Α., πλαισίου αξιολόγησης, δαπανών, κ.α. αποτελούν σημεία αναλυτικότερης διερεύνησης και σχεδιασμού.
  
      Πρόταση αναδιάρθρωσης των σχολικών αγώνων
 
      Οι αθλητικοί αγώνες λειτουργούν παιδαγωγικά και ενισχυτικά στα αναπτυσσόμενα άτομα. Παιδαγωγικά, γιατί θέτουν ένα πλαίσιο προηγμένης σωματικής, κινητικής, συναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερες φυσικές ικανότητες και κινητικές δεξιότητες, θετική αυτοαντίληψη,  ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες, προσαρμογή σε κανόνες και ηθικές αξίες και ιδιαίτερες γνώσεις των αθλημάτων, το οποίο οι μαθητές καλούνται να αναδείξουν και να επιδείξουν. Ενισχυτικά, γιατί ενισχύουν τα κίνητρα άθλησης-αθλητικής προετοιμασίας-ατομικής βελτίωσης, την αυτοπεποίθηση, την αγωνιστικότητα, τη θετική κοινωνικοποίηση και το γενικότερο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. Αν το περιεχόμενο της σχολικής Φυσικής Αγωγής δεν συνδεόταν άμεσα με το αγωνιστικό μέρος των αθλημάτων θα είχε προφανώς μικρότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές. Συνεπώς πρέπει να παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες συναγωνιστικού & ανταγωνιστικού χαρακτήρα, όπως οι αθλητικοί αγώνες.
      Επιπλέον, τα γνωρίσματα «αριστείου προόδου» και «διάκρισης» είναι εξιδανίκευση των επιδόσεων των μαθητών στη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία, μια επιθυμητή και βραβεύσιμη εικόνα μαθητή στην εκπαίδευση. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, πρέπει να παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα ανάδειξης των «καλύτερων» σε αθλητικές επιδόσεις, μέσα από τις διοργανώσεις σχολικών αθλητικών αγώνων.
 

1. Σχολικοί αγώνες Λυκείων

      Με την υπ. αρ. 112843/Γ4/14-10-2005 υπ. απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπ. αρ. 1755/Γ4/9-1-2006 και 132571/Γ4/8-12-2006 υπ. αποφάσεις, οι σχολικοί αγώνες των λυκείων γίνονται σε 3 φάσεις με στόχο την ανάδειξη πανελληνίων πρωταθλητών σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Η Α΄ φάση διοργανώνεται από τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. των Διευθύνσεων Δ.Ε. και περιλαμβάνει τους αγώνες για την ανάδειξη των νικητών σε επίπεδο Διεύθυνσης. Η Β΄ φάση περιλαμβάνει τους αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των Διευθύνσεων σε 7 ομίλους για την ανάδειξη των νικητών των ομίλων. Η Γ΄ φάση περιλαμβάνει τους αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των ομίλων (και των πρωταθλητών της Κύπρου) για την ανάδειξη των πανελληνίων νικητών των σχολικών πρωταθλημάτων. Η αγώνες της δεύτερης και τρίτης φάσης διοργανώνονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία με  τοπικές Ο.Ε.Σ.Α.
      Στο αρθρ. 34 του Ν. 3708/2008 καθορίζεται το ποσοστό εισακτέων και η προσαύξηση των μορίων των πρωταθλητών σχολικών αγώνων - υποψηφίων για  εισαγωγή στο πανεπιστήμιο (Τ.Ε.Φ.Α.Α. και άλλες σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας). Έτσι η αθλητική διάκριση των μαθητών στους σχολικούς αγώνες, πέρα από διαδικασία ανάδειξης των «καλύτερων» στις αθλητικές επιδόσεις, θεμελιώνει και δικαίωμα διευκόλυνσης της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

      Το αγωνιστικό και οργανωτικό πλαίσιο των σχολικών πρωταθλημάτων των λυκείων δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί. Προτείνεται η αναδιάρθρωση των σχολικών αγώνων των λυκείων στα εξής σημεία:

 1. Όλοι οι αγώνες των σχολικών πρωταθλημάτων της Α΄ φάσης γίνονται εκτός ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. των Μ.Ο.Α. και των Αθλητικών Τμημάτων.
 2. Η αθλητική προετοιμασία των σχολικών ομάδων γίνεται στις ώρες λειτουργίας των Μ.Ο.Α. και των Αθλητικών Τμημάτων
 3. Οι αγώνες Β’ φάσης γίνονται μεταξύ των πρωταθλητών των διευθύνσεων σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα εντός των ορίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης. Για τη διεξαγωγή των αγώνων συνεργάζονται οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. των διευθύνσεων εκπαίδευσης.
 4. Είναι αναγκαία η διατήρηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) στο ΥΠΔΒΜΘ και τοπικών Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) στις Διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλίζεται η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων με εγκυρότητα και ενιαίους κανόνες.
 5. Η συμμετοχή των πρωταθλητών των σχολικών πρωταθλημάτων στα διεθνή και παγκόσμια μαθητικά πρωταθλήματα γίνεται με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των αρμόδιων Ομοσπονδιών.
Οι ειδικότερες οργανωτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας των Ο.Ε.Σ.Α. με τους Μ.Ο.Α. και τα Αθλητικά Τμήματα, καθώς και των αγώνων Β΄ φάσης απαιτούν σχετικές προσθήκες και προσαρμογές στην υπ. αρ. 112843/Γ4/14-10-2005 υπ. απόφαση, η οποία καλύπτει κατά τα λοιπά τις οργανωτικές και αγωνιστικές λεπτομέρειες.
 

2. Σχολικοί αγώνες Γυμνασίων

      Με την υπ. αρ. 112843/Γ4/14-10-2005 υπ. απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπ. αρ. 1755/Γ4/9-1-2006 και 132571/Γ4/8-12-2006 υπ. αποφάσεις, προβλέπεται η διεξαγωγή σχολικών αθλητικών αγώνων μεταξύ των γυμνασίων κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης. Την ευθύνη της διοργάνωσης των πρωταθλημάτων έχουν οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. των διευθύνσεων Β/θμιας εκπαίδευσης. Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων, καθώς και της Ενόργανης γυμναστικής και της Κολύμβησης διεξάγονται μόνο σε μία φάση (πρωτάθλημα γυμνασίων διεύθυνσης εκπαίδευσης). Οι αγώνες Κλασικού αθλητισμού και Δρόμου ανωμάλου εδάφους γίνονται σε τρεις φάσεις (μαζί με τους αγώνες λυκείων) και οι αγώνες της Πάλης και της Κωπηλασίας μόνο στη Β΄ και Γ΄ φάση (μαζί με τους αγώνες των Λυκείων).

      Είναι αναγκαίο οι σχολικοί αγώνες των γυμνασίων να έχουν τοπικό χαρακτήρα και να περιορίζονται σε κοντινές μετακινήσεις μαθητών. Ο σκοπός των αγώνων πρέπει να επικεντρώνεται στη «συμμετοχή» και την απόκτηση εμπειριών από αθλητικές αναμετρήσεις στα πλαίσια της «ευγενούς άμιλλας» και όχι στη νίκη και τη διάκριση. Έτσι δεν έχει νόημα η Β΄ και Γ΄ φάση αγώνων στα γυμνάσια. Προτείνεται η αναδιάρθρωση των σχολικών αγώνων γυμνασίων ως εξής:

 1. Τα σχολικά πρωταθλήματα των γυμνασίων γίνονται εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων, με βαθμολογική κατάταξη στα ομαδικά αθλήματα και ημερήσιες διοργανώσεις στα ατομικά αθλήματα.
 2. Την ευθύνη της διοργάνωσης των πρωταθλημάτων έχουν τα κατά τόπους αρμόδια για θέματα αθλητισμού Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων (αρθρ. 103 του Ν. 3852/2010 και αρθρ. 75, στ, 12 του Ν. 3463/2006). Στον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των αγώνων συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί των Μ.Ο.Α. και των Αθλητικών Τμημάτων των επίλεκτων μαθητών-αθλητών.
 3. Όλες οι αθλητικές συναντήσεις γίνονται εκτός ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων. Η αθλητική προετοιμασία των μαθητών στα ομαδικά και ατομικά αθλήματα γίνεται στις ώρες λειτουργίας των Μ.Ο.Α. και των Αθλητικών Τμημάτων.
 4. Στα ομαδικά αθλήματα τα πρωταθλήματα διαρκούν ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Τα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, και οι αθλητικές συναντήσεις μεταξύ τους καθορίζονται με συνεννόηση των εκπαιδευτικών Φ.Α. και ανάλογα με την ευχέρεια των σχολείων. Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται όταν κάθε σχολική ομάδα συναντηθεί αγωνιστικά με όλες τις συμμετέχουσες ομάδες των σχολείων. Η βαθμολογία του πρωταθλήματος βασίζεται στο άθροισμα των βαθμών κάθε ομάδας από κάθε αγώνα (ενδεικτικά: 3 βαθμοί σε νίκη, 2 βαθμοί σε ισοπαλία, 1 βαθμός σε ήττα, 0 βαθμοί σε αποχή). Σε μεγάλους Δήμους και όταν οι δηλώσεις συμμετοχής σε κάθε ομαδικό άθλημα ξεπερνούν τα 10 σχολεία, δημιουργούνται περισσότεροι όμιλοι, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του βαθμολογικού πρωταθλήματος για τα συμμετέχοντα σχολεία σε κάθε όμιλο.
 5. Στα ατομικά αθλήματα οι αγώνες γυμνασίων διοργανώνονται κατά τόπους, σε όποια αθλήματα εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τα σχολεία. Η διοργάνωση των αγώνων γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές επιτροπές ή αντιπροσωπίες των αντίστοιχων Ομοσπονδιών και εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 3 σχολεία. Η αθλητική συνάντηση σε κάθε άθλημα μπορεί να διαρκεί περισσότερο από μια ημέρα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των αγωνισμάτων. Η βαθμολογία των σχολείων στηρίζεται στο άθροισμα της βαθμολογίας των αθλητών του, οι οποίοι κατατάσσονται στις 6 πρώτες θέσεις + 1 βαθμό για τη συμμετοχή του σχολείου στο κάθε αγώνισμα (ενδεικτικά: 6 βαθμούς η 1η θέση, … 1 βαθμό η 6η θέση + 1 βαθμός η συμμετοχή).
 6. Η συμμετοχή του σχολείου στους αγώνες ομαδικών και ατομικών αθλημάτων γνωστοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε σχολείου και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην πρωινή συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και των αθλητικών διακρίσεων των μαθητών του σχολείου.
Ειδικότερα θέματα: αρμοδιότητας και υποχρεώσεων των Δήμων, κριτών και διαιτητών, μετακινήσεων μαθητών, τάξης και ασφάλειας, προϋπολογισμού και δαπανών, υποχρεώσεων εκπαιδευτικών Φ.Α., προγραμματισμού, κανόνων και κανονισμών, κ.α. αποτελούν  σημεία αναλυτικότερης διερεύνησης και σχεδιασμού.
 

3. Αθλητικές γιορτές Δημοτικών Σχολείων

      Σύμφωνα με την υπ. αρ. 112843/Γ4/14-10-2005 υπ. απόφαση, σχολικοί αγώνες μεταξύ των δημοτικών σχολείων διοργανώνονται από τις κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α. σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης, με συμμετοχή των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης (σε ορισμένα αθλήματα και της Δ΄ τάξης). Οι αγώνες γίνονται σε ομαδικά (mini) και σε ατομικά αθλήματα, με το σύστημα του αποκλεισμού, για την ανάδειξη των νικητών.
      Οι αγώνες στα δημοτικά σχολεία αποτελούν (στη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών) τις πρώτες εμπειρίες αθλητικών αναμετρήσεων. Περιέχουν τροποποιήσεις σε χώρους, όργανα, κανονισμούς αθλημάτων (προσαρμοσμένα στο αναπτυξιακό επίπεδο των ηλικιών) και αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών/ μαθητριών στους αθλητικούς αγώνες. Τα αποτελέσματα των αγώνων πρέπει να έχουν δευτερεύον ενδιαφέρον για το σχολείο και τους μαθητές, ενώ η διοργάνωση πρέπει να εστιάζεται στη μετάδοση θετικών συναισθημάτων, στην κοινωνικοποίηση, στην προαγωγή της αυτοπεποίθησης και στην παροχή αγωνιστικών εμπειριών. Οι αθλητικοί αγώνες στα δημοτικά σχολεία πρέπει να έχουν τη μορφή αθλητικής γιορτής, όπου όλοι οι μαθητές θα αποκομίζουν ευχάριστα βιώματα.

      Προτείνεται η αναδιάρθρωση των σχολικών αγώνων στα δημοτικά σχολεία, με τη μετονομασία τους σε αθλητικές γιορτές στο εξής πλαίσιο:

 1. Σχολικές αθλητικές γιορτές διοργανώνονται στα δημοτικά σχολεία με συμπράξεις 2 έως 5 δημοτικών σχολείων. Οι αθλητικές γιορτές μπορούν να γίνονται για κάθε σχολείο έως 3 φορές το χρόνο.
 2. Οι αθλητικές γιορτές γίνονται εντός του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων, μπορούν να ξεκινούν μετά τη 3η ώρα του πρωινού κύκλου και να επεκτείνονται μέχρι τη λήξη του ολοημέρου προγράμματος των σχολείων. Οι αθλητικές γιορτές γίνονται σε σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις ή σε κοντινά αθλητικά κέντρα.
 3. Τη διοργάνωση των αθλητικών γιορτών αναλαμβάνει το σχολείο-συντονιστής των συμμετεχόντων σχολείων. Εκτός από τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. δραστηριοποιούνται και οι άλλοι εκπαιδευτικοί από τους συλλόγους διδασκόντων, καθώς και γονείς. Στις αθλητικές γιορτές συμμετέχουν μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων (Δ΄, Ε΄ και Στ΄) σε ομαδικά (mini) αθλήματα και αγωνίσματα κλασικού αθλητισμού (προσαρμοσμένα στις αντίστοιχες ηλικίες). Μαθητές των άλλων τάξεων (Α΄, Β΄, Γ΄) συμμετέχουν σε διοργανώσεις παιχνιδιών που γίνονται παράλληλα με τους αγώνες.
 4. Στους αγώνες των ομαδικών αθλημάτων κάθε σχολείο αγωνίζεται με όλα τα υπόλοιπα σχολεία της σύμπραξης και κατατάσσεται στη σειρά της βαθμολογίας ανάλογα με τις νίκες και ισοπαλίες του. Στους αγώνες Κλασικού αθλητισμού ανακηρύσσονται οι 6 πρώτοι νικητές σε κάθε αγώνισμα, ενώ καταγράφεται η κατάταξη και η επίδοση όλων των συμμετεχόντων.
 5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αθλητισμού των Δήμων ενθαρρύνουν τις αθλητικές γιορτές, με προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, προβολή των διοργανώσεων και κάλυψη των μετακινήσεων των σχολείων.
 6. Οι αθλητικές γιορτές των σχολείων μπορούν να συνδυάζονται με εκπαιδευτική επίσκεψη ή εκδρομή, καθώς επίσης με την αθλητική και πολιτιστική ημέρα (Γ4/353/2-8-1990 υπ. απόφαση).
Ειδικότερα θέματα: αθλημάτων, κριτών και διαιτητών, μετακινήσεων μαθητών, δαπανών, υποχρεώσεων εκπαιδευτικών, οργάνωσης, κανόνων και κανονισμών, κ.α.   αποτελούν  σημεία αναλυτικότερης διερεύνησης και σχεδιασμού.
 
      Πλεονεκτήματα –επισημάνσεις
 
      Με την παρούσα πρόταση αναδιάρθρωσης του σχολικού αθλητισμού προκύπτουν πλεονεκτήματα στις επιλογές άθλησης των μαθητών/ μαθητριών και κατά συνέπεια πλεονεκτήματα στη φυσική τους δραστηριότητα. Οι μαθητές μπορούν να εντάσσονται εύκολα σε σχολικά τμήματα άθλησης και να συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις σε ευρύτερη κλίμακα. Οι δομές άθλησης και αγώνων, από το δημοτικό σχολείο ως το λύκειο, εστιάζονται στη «συμμετοχή» και στο παιδαγωγικό ρόλο του αθλητισμού. Υπάρχει μέριμνα και για τους επίλεκτους μαθητές-αθλητές, δυνατότητα ανάδειξης πρωταθλητών σχολικού πρωταθλήματος και χρήσης των προνομίων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
      Οι αθλητικές δραστηριότητες (άθληση και αγώνες) γίνονται εκτός  υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και δεν διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου. Η άθληση και η συμμετοχή στους σχολικούς αγώνες είναι επιλεγόμενη σχολική δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται σ’ ένα προαιρετικό πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου (δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου). Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι απαραίτητο να έχει συγκεκριμένη δομή για όλα τα σχολεία, αλλά μπορεί να διαμορφώνεται κατά τις προτιμήσεις των μαθητών, διαφορετικά σε κάθε σχολείο, περιλαμβάνοντας επιλογές και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και ενισχυτική διδασκαλία ή πρόσθετη διδακτική στήριξη, που μπορούν να λειτουργούν παράλληλα.
      Η λειτουργία των δομών σχολικής άθλησης και αθλητισμού τίθεται μεν εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, παραμένει ωστόσο εντός σχολείου με βασικούς συντελεστές τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. και τη σχολική μονάδα κύτταρο της αθλητικής δραστηριότητας και αθλητικής ανάπτυξης των μαθητών. Δεδομένου ότι ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί (σαν σχολική δραστηριότητα) βασικό κομμάτι της σχολικής ζωής, σε μεγαλύτερη έκταση και συνέχεια από ότι άλλες σχολικές δραστηριότητες, είναι αναγκαία η διατήρηση φορέα συντονισμού και διαχείρισης στο ΥΠΔΒΜΘ (ενδεχομένως Διεύθυνσης σχολικού αθλητισμού).
      Η λειτουργία των δομών του σχολικού αθλητισμού μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων θέτει αυξημένες απαιτήσεις στην εργασιακή απασχόληση των εκπαιδευτικών, η οποία είναι προαιρετική (για τους μόνιμους) και βασίζεται κυρίως στην ευαισθησία τους για τη συμμετοχή των μαθητών στον αθλητισμό. Χρειάζονται ωστόσο κίνητρα δραστηριοποίησης και απόδοσης στις δομές άθλησης, προπόνησης και διοργάνωσης των σχολικών αγώνων. Τα κίνητρα αυτά είναι βασικό σημείο της αναδιάρθρωσης του σχολικού αθλητισμού.
 
Δρ. Απόστολος Ντάνης       
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής