Αξιολογηση των μαθητων Γυμνασιου PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
 
    Η αξιολόγηση των μαθητών/-τριών γυμνασίου αφορά στην αφομοίωση των περιεχομένων του μαθήματος και στην απόκτηση των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνδέονται με αυτά, επιδεικνύοντας την ζητούμενη μαθησιακή συμπεριφορά.
 
    Διαδικασία: 
  • Συστηματική παρατήρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
  • Σύντομα κινητικά τεστ
  • Προφορικές ερωτήσεις. 
Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. παρατηρεί τους μαθητές και αποτυπώνει (καταγράφοντας αν χρειάζεται) υπερέχοντα ή υπολειπόμενα χαρακτηριστικά στην επίδοση και την πρόοδό τους, μπορεί να πραγματοποιεί τεστ κινητικών ικανοτήτων ή αξιολόγησης κινητικών δεξιοτήτων που διδάχθηκαν και να υποβάλει προφορικές ερωτήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων ή την κατανόηση εννοιών.
 
    Κριτήρια:  
  • Η εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων *
  • Η φυσική κατάσταση *
  • Η προσπάθεια, το ενδιαφέρον και γενικά η συμπεριφορά στο μάθημα
  • Οι γνώσεις σε αθλητικά θέματα
          * αξιολογείται εναλλακτικά, η επίδοση ή η πρόοδος, προς το συμφέρον του μαθητή
  
    Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση: 
 
   
 Φυσική κατάσταση
 
Βαθμολογία  4 μονάδες (20%)
  
 Εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων
 
Βαθμολογία  8 μονάδες (40%)
 Προσπάθεια, ενδιαφέρον, γνώσεις
 και γενικότερη συμπεριφορά
   
Βαθμολογία  8 μονάδες (40%)
 
 
Τελικός βαθμός 20