Προγραμματισμος Φυσικης Αγωγης στο Δημοτικο Σχολειο με Ε.Α.Ε.Π. PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 25
ΧείριστοΆριστο 
 kalipraktiki
      Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ των σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής στο Ε.Α.Ε.Π. Η μία ώρα της Φυσικής Αγωγής στο ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατίθεται σταθερά στο διδακτικό αντικείμενο των Χορών, σύμφωνα με τις ενότητες και ώρες του παρακάτω πίνακα:
   
       ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ με Ε.Α.Ε.Π
 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 Α΄ και Β΄ τάξη
 Γ΄ και Δ΄ τάξη
 Μουσικοκινητική Αγωγή
10 ώρες
7 ώρες
 Παραδοσιακοί Χοροί
10 ώρες
10 ώρες
 Λαϊκοί χοροί και παιχνίδια άλλων χωρών
4-6 ώρες
5-8 ώρες
 Σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης
4-6 ώρες
5-7 ώρες
 Προετοιμασία εκδήλωσης - παράστασης
μέχρι 4 ώρες
μέχρι 5 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΧΟΡΩΝ     32
 
    Ο προγραμματισμός των ενοτήτων των Χορών γίνεται παράλληλα με τον προγραμματισμό των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων της Φυσικής Αγωγής που καλύπτονται μέσα από τις υπόλοιπες 3 ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος. Οι θεματικές ενότητες των υπόλοιπων 3 ωρών, με τις συνολικές ώρες που αντιστοιχούν στην κάθε μία, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
 
                 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Φ.Α. με Ε.Α.Ε.Π.
Α΄ & Β΄ Τάξη Γ΄ & Δ΄ Τάξη
 
  Ψυχοκινητική Αγωγή
 
28-30 ώρες
  Ψυχοκινητική Αγωγή: Εξάσκηση σε
  σύνθετες κινητικές δεξιότητες
  (κινητικά παιχνίδια)
 
16-20 ώρες
 
  Κινητικά παιχνίδια
25-30 ώρες
  Ψυχοκινητική Αγωγή: Ανάπτυξη
  φυσικών ικανοτήτων (κινητικά παιχνίδια)
8-10 ώρες
  Γυμναστικές κινήσεις και            
  προασκήσεις ενόργανης γυμναστικής
10-12 ώρες
 
  Γυμναστική - Ενόργανη γυμναστική
8-12 ώρες

  Μύηση στις Αθλοπαιδιές και το Στίβο
20 ώρες
  Γνωριμία με φυσικές δραστηριότητες
  & Σπορ υγείας και αναψυχής
10-15 ώρες
  Φυσικές δραστηριότητες & Σπορ υγείας
  και αναψυχής (σχέδιο εργασίας)
8-12 ώρες
 
  Γνωριμία με νέα ή μη διαδεδομένα
  αθλήματα και αθλήματα ΑμΕΑ
10-16 ώρες
  Καταγραφή δεικτών κινητικής και  
  σωματικής ανάπτυξης
 
6 ώρες
  Καταγραφή δεικτών κινητικής και
  σωματικής ανάπτυξης
 
6 ώρες
 
  Προετοιμασία εκδηλώσεων
μέχρι
4 ώρες
  Εσωτερικές διοργανώσεις παιχνιδιών
  και προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών
μέχρι
10 ώρες
 
  Κολύμβηση
μέχρι
10 ώρες
 
  Κολύμβηση
μέχρι
10 ώρες
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
93
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
96
 
     Ο προγραμματισμός λοιπόν της Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ με Ε.Α.Ε.Π. διαφοροποιείται από τον προγραμματισμό με 2 ώρες Φ.Α. ως προς τις θεματικές ενότητες (1 έως 2 ενότητες Χορών + 2 έως 4 άπό τις υπόλοιπες ενότητες Φ.Α. σε κάθε τρίμηνο) και τις ώρες. Οι ώρες σε κάθε τρίμηνο είναι 10-11 για τους Χορούς και 30-32 για τα υπόλοιπα αντικείμενα της Φυσικής Αγωγής. Ο ετήσιος προγραμματισμός συντάσσεται όπως στον παρακάτω πίνακα:
 
        ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με Ε.Α.Ε.Π.
ΤΜΗΜΑ
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
 
 
Α1
Ψυχοκινητική Αγωγή
15
   
Ψυχοκινητική Αγωγή
15
   
Παιχνίδια
14
   
Παιχνίδια
14
 
Γυμναστική – Ενόργανη γυμν.
12
 
Φυσικές δραστηριότητες Υ & Α
11
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
 
 
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
Χοροί: Μουσικοκινητική Αγωγή
10
 
Χοροί: Παραδοσιακοί χοροί
10
 
Χοροί: Λαϊκοί  - Σύγχρ. μορφές
10
 
 
 
 
Σ.Ε.: Παραδοσιακά παιχνίδια
5
 
Προετοιμασία εκδηλώσεων
6
 
 
 
Β1
Ψυχοκινητική Αγωγή
15
 
Παιχνίδια
16
 
Ψυχοκινητική Αγωγή
13
 
Παιχνίδια
14
 
Γυμναστική – Ενόργανη γυμν.
12
 
Φυσικές δραστηριότητες Υ & Α
12
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
 
 
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
Χοροί: Μουσικ/κή  - Λαϊκοί χοροί
10
 
Χοροί: Μουσικ/κή - Παραδοσιακοί
10
 
Χοροί: Παραδ/κοί – Σύγχ. μορφές
10
 
 
 
 
Σ.Ε.: Αρχαία Ολυμπ. αγωνίσματα
5
 
Προετοιμασία εκδηλώσεων
6
 
 
 
Γ1
Κινητικά παιχνίδια
16
 
Γυμναστική – Ενόργανη γυμν.
10
 
Κινητικά παιχνίδια
14
 
Μπάσκετ, Στίβος
7
 
Ποδόσφαιρο, Χάντμπολ
6
 
Βόλεϊ, Στίβος
7
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
Άθλημα ΑμΕΑ (Γκόλμπολ)
10
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
Χοροί: Μουσικ/κή  - Λαϊκοί χοροί
10
 
Χοροί: Λαϊκοί - Παραδοσιακοί
10
 
Χοροί: Παραδ/κοί – Σύγχ. μορφές
10
 
Σ.Ε.: Το ποδήλατο στη ζωή μας
6
 
Σ.Ε.: Χειμερινά Σπορ αναψυχής
6
 
Διοργάνωση αγώνων παιχνιδιών
10
 
 
 
Δ1
Γυμναστική – Ενόργανη γυμν.
12
 
Κινητικά παιχνίδια
10
 
Κινητικά παιχνίδια
16
 
Μπάσκετ, Στίβος
11
 
Ποδόσφαιρο, Χάντμπολ
6
 
Βόλεϊ
3
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
Νέο άθλημα (Μπάντμιντον)
10
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
Χοροί: Μουσικ/κή  - Λαϊκοί χοροί
10
 
Χοροί: Λαϊκοί - Παραδοσιακοί
10
 
Χοροί: Παραδ/κοί – Σύγχ. μορφές
12
 
Σ.Ε.: Το ποδήλατο στη ζωή μας
6
 
Σ.Ε.: Χειμερινά Σπορ αναψυχής
6
 
Διοργάνωση αγώνων
10
 
  1. Χοροί + δύο έως τέσσερα αντικείμενα (θεματικές ενότητες) σε κάθε τρίμηνο
  2. κάθε αντικείμενο με διδακτική συνέχεια ολοκληρώνεται σε ένα ή το πολύ σε δύο τρίμηνα
  3. Σ.Ε. :  Σχέδιο Εργασίας
  
              ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με Ε.Α.Ε.Π.   (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ)   
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΩΡΕΣ
ΜΗΝΑΣ
Σεπτέμβριος
ΜΗΝΑΣ
Οκτώβριος
ΜΗΝΑΣ
Νοέμβριος
ΩΡΕΣ*
  
  
  
Α1
Ψυχοκινητική Αγωγή
15
  
1
2
2
1
 
2
1
2
1
2
1
 
Παιχνίδια
14
 
1
1
1
2
 
1
2
1
2
1
2
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
Χοροί: Μουσικοκινητική Αγωγή
10
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Β1
Ψυχοκινητική Αγωγή
15
 
1
2
1
2
 
1
2
1
2
1
2
 
Παιχνίδια
14
 
1
1
2
1
 
2
1
2
1
2
1
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
Χοροί: Μουσικ/κή  - Λαϊκοί χοροί
10
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Γ1
Κινητικά παιχνίδια
16
 
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
 
Μπάσκετ, Στίβος
7
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
Χοροί: Μουσικ/κή  - Λαϊκοί χοροί
10
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
Σ.Ε.: Το ποδήλατο στη ζωή μας
6
 
 
 
 
 
 
2
2
2
 
 
 
 
 
 
 
Δ1
Γυμναστική – Ενόργανη γυμναστική
12
 
 
 
1
2
 
1
1
1
2
2
2
 
Μπάσκετ, Στίβος
11
 
2
3
2
1
 
 
 
 
1
1
1
 
Δείκτες κινητ. & σωμ. ανάπτυξης
3
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
Χοροί: Μουσικ/κή  - Λαϊκοί χοροί
10
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
Σ.Ε.: Το ποδήλατο στη ζωή μας
6
 
 
 
 
 
 
2
2
2
 
 
 
 
   * συμπληρώνονται στο τέλος του τριμήνου  οι ώρες που έγιναν