Υλοποιηση του προγραμματος κολυμβησης στο δημοτικο κολυμβητηριο Σερρων Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
 
 swimm dsserr1    Στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος κολύμβησης στις Σέρρες (σχολικό έτος 2013-14) συμμετείχαν 11 Δημοτικά Σχολεία με 420 μαθητές, σε 3 περιόδους των 8 μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονταν από δύο εκπαιδευτικούς Φ.Α. της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ειδικότητα στην κολύμβηση. swimm dsserr2
 
     Το σχολικό έτος 2014-15 το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε 3 περιόδους  των 10 μαθημάτων και συμμετείχαν 16 Δημοτικά Σχολεία με 490 μαθητές. Τα μαθήματα γίνονταν από τρεις εκπαιδευτικούς Φ.Α. της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ειδικότητα στην κολύμβηση.
 
      Tο σχολικό έτος 2015-16 το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε 3 περιόδους  των 10 μαθημάτων και συμμετείχαν συνολικά 18 Δημοτικά Σχολεία με 421 μαθητές. Τα μαθήματα γίνονταν από τρεις εκπαιδευτικούς Φ.Α. της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ειδικότητα στην κολύμβηση.
 
       Το σχοιλικό έτος 2016-17 (υποχρεωτική εφαρμογή στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού) το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε 3 περιόδους των 10 μαθημάτων και συμμετείχαν συνολικά 36 Δημοτικά Σχολεία και 1 Γυμνάσιο με 877 μαθητές. Τα μαθήματα γινόταν από τέσσερις εκπαιδευτικούς Φ.Α. της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών με ειδικότητα στην κολύμβηση.

 Οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής των σχολείων στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:

  • Κάθε σχολείο συμμετέχει σε κάθε περίοδο (κύκλος δέκα μαθημάτων) κατά βάση με ένα τμήμα μαθητών, για το οποίο γίνεται τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος (με συναίνεση του οικείου σχολικού συμβούλου της Π.Ε.), μεταφέροντας 2 ώρες Φ.Α. σε συνεχόμενο δίωρο, για όσο διάστημα το τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα.
  • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέα και για τη συμμετοχή του εκάστοτε τμήματος πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. Η μετακίνηση των μαθητών (προς το κολυμβητήριο και επιστροφή στο σχολείο) γίνεται με συνοδεία του διδάσκοντα εκπαιδευτικού Φ.Α. στο τμήμα. Έγκριση της μετακίνησης των μαθητών παρέχεται μέσω της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών.
  • Κατά τις ώρες διδασκαλίας στο κολυμβητήριο είναι παρών ναυαγοσώστης και τηρείται η αναλογία εκπαιδευτικών προς μαθητές 1:10
  • Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την κολύμβηση έχουν την σχετική ειδικότητα και από το 2016-17 αποσπώνται στο δημοτικό κολυμβητήριο των Σερρών για διδασκαλία στης κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία των Σερρών.