Προγραμματισμος εκμαθησης της κολυμβησης σε 10 μαθήματα (για τα δημοτικά σχολεία των Σερρών) Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 
 
1ο Μάθημα: «Εξοικείωση με τον χώρο της πισίνας, επίπλευση και προώθηση του σώματος στο νερό»
 • Ενημέρωση και εξοικείωση με τον χώρο του κολυμβητηρίου και της πισίνας.
 • Εξάσκηση στην επίπλευση και στη προώθηση στο νερό με βοηθητικά μέσα.
 • Εξάσκηση στην κίνηση ποδιών ελεύθερου και ύπτιου.
2ο Μάθημα: «Επίπλευση και προώθηση, κινήσεις ποδιών και αναπνοή στο νερό»
 • Βελτίωση της επίπλευσης και προώθησης στο νερό με και χωρίς βοηθητικά μέσα.
 • Εξάσκηση στην κίνηση ποδιών ελεύθερου και ύπτιου.
 • Εκμάθηση και εξάσκηση της αναπνοής στο νερό.
3ο Μάθημα: «Βελτίωση της κίνησης των ποδιών, εξάσκηση της αναπνοής και κινήσεις των χεριών»
 • Βελτίωση της κίνησης ποδιών ελευθέρου και ύπτιου.
 • Εξάσκηση της αναπνοής στο νερό.
 • Εκμάθηση και εξάσκηση της κίνησης χεριών υπτίου.
 • Εκμάθηση και εξάσκηση της κίνησης των χεριών ελευθέρου.
4ο Μάθημα: «Βελτίωση της κίνησης των ποδιών και χεριών ελευθέρου και υπτίου, είσοδος στο νερό με τα πόδια»
 • Βελτίωση της κίνησης ποδιών ελευθέρου και ύπτιου.
 • Βελτίωση της κίνησης χεριών ελευθέρου.
 • Βελτίωση της κίνησης χεριών υπτίου.
 • Γνωριμία - εξοικείωση της εισόδου στο νερό με τα πόδια.

5ο Μάθημα: «Συντονισμός των κινήσεων ελευθέρου και υπτίου, εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με τα πόδια»

 • Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία και στον συντονισμό των κινήσεων ελευθέρου.
 • Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία και στον συντονισμό των κινήσεων υπτίου.
 • Βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας στο νερό.
 • Εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με τα πόδια.

6ο Μάθημα: «Βελτίωση του συντονισμού των κινήσεων ελευθέρου - υπτίου  και της εισόδου στο νερό με τα πόδια»

 • Βελτίωση των βασικών στοιχείων και του συντονισμού κινήσεων του ελευθέρου.
 • Βελτίωση των βασικών στοιχείων και του συντονισμού κινήσεων του υπτίου.
 • Βελτίωση της εισόδου στο νερό με τα πόδια.
 • Είσοδος στο νερό από βατήρα 3 μέτρων.

7ο Μάθημα: «Βελτίωση των κινήσεων ποδιών και χεριών προσθίου, είσοδος στο νερό με το κεφάλι»

 • Διδασκαλία και εξάσκηση της κίνησης ποδιών προσθίου.
 • Διδασκαλία και εξάσκηση της κίνησης χεριών προσθίου.
 • Γνωριμία - εξοικείωση της εισόδου στο νερό με το κεφάλι.

8ο Μάθημα: «Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο και εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με το κεφάλι»

 • Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ελεύθερο.
 • Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ύπτιο.
 • Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία του προσθίου.
 • Εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με το κεφάλι και στο γλίστρημα κάτω από το νερό.

9ο Μάθημα: «Γνωριμία με την υδατοσφαίριση (water polo)»

 • Γνωριμία - εξοικείωση με βασικές κινήσεις της υδατοσφαίρισης.
 • Εξοικείωση με τον χειρισμό της μπάλα στο νερό, προώθηση (κοντρόλ) και πάσα.
 • Παιγνιώδεις μορφές πάσας και σουτ.
 • Παιχνίδι υδατοσφαίρισης με ελάχιστους περιορισμούς από κανονισμών.

10ο Μάθημα: «Στοιχεία ναυαγοσωστικής, επανάληψη στοιχείων τεχνικής ελευθέρου, υπτίου και προσθίου, κατάδυση από τον βατήρα των 3 μέτρων»

 • Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία αυτοπροστασίας και ναυαγοσωστικής (πρόληψη - συμπεριφορά).
 • Εξοικείωση με την άπνοια και την υποβρύχια προώθηση.
 • Επανάληψη στοιχείων τεχνικής ελευθέρου, υπτίου και προσθίου.
 • Κατάδυση από βατήρα 3 μέτρων (είσοδος με τα πόδια).
Οι υπεύθυνοι Κ.Φ.Α.:  Καλαμπαλίκας Σπυρίδων M.Sc. και Γκότσης Κωνσταντίνος M.Sc.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.:  Δρ. Απόστολος Ντάνης