Γενικα για το σχολικο αθλητισμο Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 7
ΧείριστοΆριστο 
Κυριακή, 19 Δεκέμβριος 2010 15:50
 

     Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής, υπηρετεί τον ιδιαίτερο χώρο του μαθητικού αθλητισμού και συνδέει τη σχολική Φυσική Αγωγή με τον Αθλητισμό. Ειδικότερα:

 • Οι αθλητικές δραστηριότητες  (αγώνες εντός των τμημάτων, μεταξύ τμημάτων και τάξεων, καθώς και μεταξύ σχολείων) προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής και από την 112843/Γ4/14-10-2005 υπ. απόφαση «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 • Με το σκεπτικό ότι ο μαθητής-αθλητής συγκροτεί μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, αυτός δικαιούται να αγωνίζεται «επί ίσοις όροις» με αθλητές οι οποίοι είναι ταυτόχρονα μαθητές. Αντίστοιχη είναι η προσέγγιση στο φοιτητικό αθλητισμό, τον αθλητισμό ΑμΕΑ, τον αθλητισμό των ενόπλων δυνάμεων και τον αθλητισμό των ηλικιακών κατηγοριών. Βεβαίως η υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης (μέχρι τη Γ΄ τάξη γυμνασίου) συνιστά «ίσους όρους» για όλους τους αθλητές των ηλικιακών κατηγοριών μέχρι τα 15 έτη, αλλά αυτό είναι θέμα συζήτησης.
 • Ο προσανατολισμός σε μεγάλο μέρος της ελληνικής σχολικής Φυσικής Αγωγής στον αθλητισμό (με τη διδασκαλία αθλημάτων, ιδιαιτέρως των αθλοπαιδιών) ενσωματώνει «εκ των πραγμάτων» το αγωνιστικό μέρος στη διδασκαλία των αθλητικών αντικειμένων. Οι αγώνες εντός σχολικής μονάδας ή μεταξύ σχολείων εντάσσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις ρεαλιστικές συνθήκες του αγωνιστικού αθλητισμού. Έτσι η σχολική Φυσική Αγωγή εμπλέκεται και συνδέεται με την πραγματική διάσταση του αθλητισμού στην κοινωνία.
     Σκοπός των σχολικών αγώνων
 
     «Η διοργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων έχει σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών στον αθλητισμό, τη συνολική καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, τη συνέχιση της αθλητικής παράδοσης της χώρας μας καθώς και την εκπροσώπησή της σε διεθνείς μαθητικές αθλητικές συναντήσεις»
(Υπ. απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1755/Γ4/9-1-2006 και 132571/Γ4/8-12-2006 υπ. αποφάσεις).
 
     Οι στόχοι της διοργάνωσης σχολικών πρωταθλημάτων έχουν κατά βάση παιδαγωγικό χαρακτήρα και διακρίνονται σε ψυχοκινητικούς, συναισθηματικούς και γνωστικούς.
 
     Ψυχοκινητικοί στόχοι:
 • Η καλλιέργεια και ανάδειξη των φυσικών ικανοτήτων, των κινητικών δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών.
     Συναισθηματικοί στόχοι:
 • Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως ομαδικού πνεύματος, συνεργασίας, συμμετοχής, επικοινωνίας, αλληλοβοήθειας, αυτοεκτίμησης, αυτοπειθαρχίας και αυτοπεποίθησης.
 • Η διαμόρφωση αθλητικής συμπεριφοράς, με αποδοχή των κανόνων και αποφάσεων των κριτών, το σεβασμό του αντιπάλου, τη συνετή αποδοχή της ήττας ή της νίκης και το φίλαθλο πνεύμα.
 • Η εμπειρία θετικών συναισθημάτων, η ψυχαγωγία και η χαρά από τη συμμετοχή στον αγώνα.
 • Η ανάπτυξη αγωνιστικού και συναγωνιστικού πνεύματος.
 • Η απόκτηση εμπειριών που συνδέονται με υψηλή επίδοση και τη νίκη του καλύτερου.
     Γνωστικοί στόχοι:
 • Η κατανόηση και αποδοχή των αξιών του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού.
 • Η προτροπή για ενεργό αθλητική δράση και φυσική άσκηση.
 • Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα αρνητικά φαινόμενα του αθλητισμού.
 • Η εμβάθυνση στη γνώση των κανονισμών, της στρατηγικής και της τακτικής των αθλημάτων και των αγωνισμάτων.
     Δομές άθλησης στο σχολείο
 
     Ο Αθλητισμός στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο, όπως και η λειτουργία των Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.) που προβλέπεται από το Ν. 1566/1985 στο άρθρο 47 (αλλά είναι ανενεργή) και των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ.) γυμνασίων και λυκείων  αποτελούν μορφές άθλησης και υποστήριξης της αθλητικής προετοιμασίας των μαθητών. Αυτή η άθληση και υποστήριξη  επιβάλλεται να έχει ένα μαζικότερο χαρακτήρα σε σχέση με τον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων, ο οποίος επιτελείται μέσω των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ομοσπονδιών. Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ο τομέας της άθλησης και υποστήριξης τυγχάνει γενικά μικρότερης προσοχής  απ' ότι  η διοργάνωση σχολικών αγώνων.