Σεμιναριο: "Δρασεις στη Φυσικη αγωγη για την Υγεια και Ευεξια των μαθητων/-τριων" Εκτύπωση
     Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 16-5-2017 και στις 18-5-2017 στο 1ο ΕΠΑΛ του Κιλκίς και στο Μουσικό Σχολείο των Σερρών αντίστοιχα, για τους εκαπιδευτικούς Φ.Α. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς και Σερρών. Οργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Υγεία και Ευεξία των μαθητών προτεραιότητα για τα σχολεία της Ευρώπης».
  
Ενημέρωση για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Υγεία και Ευεξία των μαθητών προτεραιότητα για τα σχολεία της Ευρώπης»
Βασίλης Μπαρκούκης, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
 
Μοντέλα προώθησης της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών-τριών μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Βασίλης Μπαρκούκης, Επίκουρος καθηγητής Α.Π.Θ.
Βασίλης Παπαχαρίσης, ΕΔΙΠ Α.Π.Θ.
 
Επιμορφωτικό υλικό:
1.  Υγεία και Ευεξία στο Σχολείο – Το Ολοκληρωμένο Παιδί
2.  Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών, Στρατηγικές Διδασκαλίας και Μάθησης για την Φυσική Αγωγή
3.  Αναπτύσσοντας ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς κλίμα μάθησης
4.  Αλλαγή συμπεριφοράς για πιο υγιή τρόπο ζωής
5.  Χρησιμοποιώντας τα τοπικά περιβάλλοντα και την παρέμβαση της κοινότητας στην προαγωγή της υγείας
6.  Φύλο και Αναπηρία, Ζητήματα Κουλτούρας που Επηρεάζουν τη Φυσική Αγωγή
 
Βιοματική εφαρμογή: Τα στυλ διδασκαλίας του αυτοελέγχου και της αμοιβαίας διδασκαλίας - Κάρτες Ελέγχου
Χρύσα Γαλάνη, Εκπαιδευτικός Φ.Α.
Αργύρης Θεοδοσίου, Εκπαιδευτικός Φ.Α.