Η Εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μαθήματος
"ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"
από την μετεκπαιδευόμενη Αλεξάνδρα Δερμάνη.

 

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές που βρίσκονται στα αριστερά
για να πλοηγηθείτε σε όλες τις ενότητες της εργασίας.