Επιστημονικά Άρθρα

Νέα Βιβλία

Θανάσης Διαλεκτόπουλος

 Ελληνομάθεια στην Ευρώπη 

Στα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας του εξωτερικού γίνεται λόγος για Ελληνικό Πολιτισμό. Καθώς ο όρος ¨Πολιτισμός¨ δεν είναι μια στατική έν­νοια, τίθεται το ερώτημα, τι ακριβώς εννοείται με τον όρο αυτό.


Grenzeloze generaties 

Om behoud en cultivering van de eigen taal en cultuur te ondersteunen nam de Griekse staat de organisatie van het Griekstalig onderwijs op zich door leerkrachten van Grieks grondgebied uit te zenden naar steden met een grote concentratie   van Griekse migranten.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μεταβυζαντινές εικόνες της Θάσου

 

Η ιστορία, η παράδοση και τα κειμήλια είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται ο πολιτισμός μιας χώρας, μιας πόλης, μιας περιοχής. Το μεγάλο πλήθος των σωζόμενων ως τις μέρες μας ιερών εικόνων στη νήσο Θάσο αποδεικνύει όχι μόνο την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στη «φιλοκαλία» της τέχνης της εικόνας αλλά φανερώνει και την ευρεία χρήση των λατρευτικών αυτών συμβόλων και παιδευτικών μέσων στις δύσκολες περιόδους κατοχής της νήσου από αλλόθρησκους. Η τέχνη των εικόνων της Θάσου επιτρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε τη βαθύτερη σχέση της νήσου με τη μεταβυζαντινή καλλιτεχνική και πνευματική παράδοση που καλλιεργήθηκε στο Άγιο Όρος και μεταλαμπαδεύτηκε στη νήσο με Αγιορείτες μοναχούς που εγκαταβίωναν ως μετοχιάριοι στο νησί, αρκετοί από τους οποίους ήταν Θάσιοι στην καταγωγή. Η λατρευτική και πνευματική ζωή του νησιού φέρει έκδηλα το στίγμα του Αγίου Όρους καθώς οι περισσότερες εικόνες των εκκλησιών φιλοτεχνήθηκαν στο Αγιώνυμο Όρος, το πλησιέστερο προς το νησί κέντρο καλλιέργειας της εικονογραφικής τέχνης.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Θανάσης Διαλεκτόπουλος είναι Σχολικός Σύμβουλος της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Γεννήθηκε στη Θάσο όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές. Αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια παρακολούθησε ετήσια επιμόρφωση στην Ολλανδία στην εκπαίδευση εθνοπολιτισμικών μειονοτήτων στην οικεία γλώσσα και τον πολιτισμό.


 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ...

 

Συγγραφικό Έργο 1996-2016

 

GRIEKEN IN DE LAGE LANDEN (1600-2000), HUN GESCHIEDENIS EN CULTUUR AAN DE HAND VAN DOCUMENTEN.

ICONOGRAPHY AS A RESEARCH SOURCE ON RELIGIOUS AFFAIRS IN GREEK LANDS UNDER VENETIAN RULE

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΟΡΤΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΔΥΟ ΣΕ ... ΕΝΑ. ΔΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΔΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ