ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ονοματεπώνυμο:

ημερ/νία γέννησης:

διεύθυνση:

τηλέφωνο:

τηλεομοιότυπο:

κινητό:

δ/νση διαδ. ταχυδρομείου:

δ/νση διαδικτυακού τόπου:

υπηκοότητα:

 

Aνδρέας Δημητρόπουλος

9/5/1953

Πεύκων 133-135 κτήριο Β   141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

210 80 63 010

211 800 1953

6977 37 52 20

adimitropoulos@sch.gr

http://users.att.sch.gr/adimitropoulos

ελληνική

Ζω με τη γυναίκα μου Χαρά Παλαιολόγου, Μουσικολόγο, Μουσικοθεραπεύτρια, Εκπαιδευτικό και με τον Μότσαρτ. Έχω δύο παιδιά τον Θύμιο, τεχνολόγο διαδικτύου και πολυμέσων και τη Μαρία-Λουίζα, διακοσμήτρια και δυο εγγονάκια, τον Ανδρέα (ανεπάγγελτο προς το παρόν) και την Iωάννα-Λουίζα του (επίσης ανεπάγγελτη)!

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

2011-σήμερα:

 

2007-2011:

Διευθυντής στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού (ενοποιημένα 1ο και 3ο Γυμνάσια Χολαργού).

Διευθυντής στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου Αττικής.

2006-2007:

Αναπληρωτής διευθυντής στο ΙΕΚ Αμαρουσίου.

1987-σήμερα:

 

Υπάλληλος του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκ­παιδευ­τικός κλάδου ΠΕ 12.02 (Αρχιτέκτονας) με οργανική θέση στις εξής σχολικές μονάδες:

1994-σήμερα: 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής

1989-1994: 1ο ΤΕΛ Δραπετσώνας

1988-89: ΤΕΛ Κορωπίου

1987-88: 1ο ΤΕΛ Χαλκίδας

 Κατά τη χρονική περίοδο 1989-1992 έλαβα εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

1984-1987:

Διευθυντής των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης της Εστίας Ειδι­κής Επαγγελματικής Αγωγής (Ν. Ψυχικό)

1983-1984:

Προϊστάμενος των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Σι­κιαριδείου Ιδρύματος (Μαρούσι)

1979-1987:

Αρχιτέκτονας, ελεύθερος επαγγελματίας. Σύμβουλος αρχιτέκτονας σε επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας ειδών εξοπλισμού κατοικιών.

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

1989-1995:

 

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχο­λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη­νών. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικεί­μενο της Ειδικής Αγωγής. Υπότροφος Ι.Κ.Υ..

1982/1983:

 

Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..)/Πτυ­χίο με βαθμό 8.00 και χαρακτηρισμό "πολύ καλά"

1972-1977:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ./Δίπλωμα με βαθμό 7.70 και χαρακτηρισμό "λίαν καλώς"

1966-1971:

Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή

1965/1966:

ΙΕ' Γυμνάσιο Αθηνών

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ,

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

2012:

 

 

 

2011:

 

 

 

2010:

 

2007:

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (3,4/3/2012 & 21,22/4/2012).

Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτών Συμβούλων (Μεντόρων) και Αξιολογητών των Επιτροπών Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων δΒΜ. ΕΟΠΠΕΠ/ΙΝΕ/ΕΑΠ.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών (25 ώρες). Υπ.Π.δ.Β.Μ.&Θ./ΓΓδΒΜ/ΙΔΕΚΕ.

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (9-11/11/2007).

2007:

Επίσκεψη Μελέτης (Study Visit) στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) με θέμα "Άτομα με Αναπηρία με Έμφαση στους Μαθητές με Αυτισμό" στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του CEDEFOP (15-17/10/2007).

2007:

Εκπαιδεύτηκα ως Αξιολογητής των Επιτροπών Πιστοποίησης Εκ­παιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (3/2-4/3/2007, 20 ώρες).

2003:

 

Εκπαιδεύτηκα ως εκπαιδευτής των προς ένταξη στο μητρώο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. (Ε. ΚΕ. ΠΙ. Σ.) εκπαιδευτών.

1998:

 

Θερινό σχολείο για την Αστρονομία της Ευρωπαϊκής `Ενωσης για την Αστρονομική Εκπαίδευση (E.A.A.E) στο Fregene της Ιτα­λίας (19-25/7/1998).

1998:

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιτα­λίας (Καλαβρία), στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κινητικότη­τας (21-29/41998).

1997:

 

Χρήση του Internet με έμφαση στις Πληροφορίες Πολυμέσων. Επι­μορ­φωτικό πρόγραμμα διάρκειας 80 ωρών στο Κέντρο Συνε­χούς Εκπαί­δευ­σης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικο­νομικού Πανεπιστη­μίου Αθηνών.

1996:

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη και ενημέρωση σε θέματα αστροναυτικής και δια­στήματος στο International Space Camp του U.S. Space and Rocket Center στο Huntsville (Alabama) των Ηνωμένων Πολιτειών (27/6-6/7/1996) με υποτροφία του Ιδρύματος Ε. Ευ­γενίδη.

1996:

 

Αγωγή Υγείας/Πρόληψη. Πρόγραμμα του Οργανισμού κατά των Ναρ­κω­τικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) σε δύο περιόδους (22-26/1/1996 και 13-15/5/1996).

1995:

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη (study visit) στη βορειοδυτική περιφέρεια της Μ. Βρετανίας με θέμα το σύστημα επαγγελματικής εκπαί­δευσης και κατάρ­τι­σης της χώρας αυτής, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του CEDEFOP (Μ. Βρετανία/ Durham / 16-20/10/1995).

1994:

 

Πληροφορική. Σεμινάριο 52 ωρών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Ινστιτού­του Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Ε.Μ.Π..

1992-1993:

 

Μεθοδολογία της `Ερευνας στις Επιστήμες της Αγωγής. Μεταπτυ­χι­ακό σε­μινάριο του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλο­σοφίας, Παιδα­γωγι­κής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχο­λής του Πανεπι­στημίου Αθηνών (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

1989/1990:

 

Ακροατής φοιτητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχο­λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη­νών (χειμ. εξά­μηνο).

1986-1988: 

Πληροφορική και Ανάλυση Συστημάτων Υπολογιστών. Πρόγραμμα διάρκειας 1060 ωρών στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ..

1986:

 

Ενημερωτική επίσκεψη  στο `Ιδρυμα περίθαλψης και εκπαίδευσης ατόμων με νοητική καθυστέρηση «Ιωάννου» (Κύπρος). Ιδιω­τική επίσκεψη.

1982:

Management (Οργάνωση και Διοίκηση). Πρόγραμμα διάρκειας 290 ωρών στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ..

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΜΗΤΡΩΑ

 

 

Έχω ενταχθεί και έχω πιστοποιηθεί στα εξής μητρώα ή υπομητρώα του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελ­ματικής Κατάρτισης:

*      Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις ειδι­κότητες κατά ΣΤΕΠ-92:

              2210 (Αρχιτέκτονες)

              2430 (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

              2460 (Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης) και

              2512 (Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού),

     Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων,

*      Mητρώο Πιστοποιημένων Στελεχών Σ.Υ.Υ:

Υπομητρώο Πιστοποιημένων Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ.

Υπομητρώο Πιστοποιημένων Στελεχών Συμπληρωματικών Σ.Υ.Υ.

Υπομητρώο Πιστοποιημένων ΕΚπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ

*      Μητρώο Αξιολογητών

*      Υπομητρώο Α4 (Εμπειρογνωμόνων για την Πιστοποίηση Εκ­παιδευτών Ενηλίκων),

*      Υπομητρώο Α6 (Εμπειρογνωμόνων για την Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών),

*      Υπομητρώο Α10 (Εμπειρογνωμόνων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών),

Έχω πιστοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως επιμορφωτής (αρ. μητρώου: 366) για τις ανάγκες του έργου «Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)/Αρχική Επιμόρφωση Όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφο­ρίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» του Επιχειρησια­κού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε. Π. ΚτΠ.) που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ..

Έχω πιστοποίηση γνώσης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Εισαγωγή, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Συμπεριλαμβάνομαι στον κατάλογο των επιμορφωτών του νέου Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (από 2012).

Έχω ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στις ενότητες «Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και «Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικής Ενότητας» (ΑΜ: 5249/4-5-2012).

 

  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

2011:

 

 

 

 

2010-2011:

 

 

 

 

2010:

 

 

 

 

2010:

 

 

 

 

 

2008:

 

Εκπαιδευτής με την αξιοποίηση πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών δια Βίου Μάθησης. Υπ.Π.&δ.Β.Μ./ΓΓδΒΜ/ΙΔΕΚΕ.

Εισηγητής (28 ώρες) στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Σύγχρονες Εξελίξεις στην Επαγγελματική Συμβουλευτική: Θεωρία και Πρακτική» με θέμα «Τηλεσυμβουλευτική». ΕΚΠΑ/Τμήμα Φ,Π και Ψ/Τομέας Παιδαγωγικής/Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής.

Επιμορφωτής σε δύο προγράμματα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.: εκπαίδευσης στελεχών συμβουλευτικών υπηρεσιών και  εκπαίδευσης εκπαιδευτών στις Νέες Τεχνολογίες. Διάρκεια κάθε προγράμματος: 25 ώρες (2 συναντήσεις και 10 ώρες από απόσταση).

Υπεύθυνος Διδακτικής Ενότητας του Προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών» (25 ώρες) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών δια Βίου Μάθησης. Υπ.Π.&δ.Β.Μ./ΓΓδΒΜ/ΙΔΕΚΕ.

Επιμορφωτής για θέματα επιμόρφωσης (εκπαίδευσης ενηλίκων) στο πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) του τμήματος Φ.Π.Ψ., της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

2007-2008:

Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων από Απόσταση του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Ενηλίκων.

2007:

Εκπαιδευτής σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης κατάρτισης Εργοδηγών Τεχνικών Έργων στο Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ.

2007:

 

Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών των Στε­λεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ("Ερ­μής"/Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.-22&23/3/2007 - Ελληνικό).

2004-σήμερα:

 

Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Θεματική Ενότητα «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Εποπτεύω την εκπόνηση διπλωματι­κών εργασιών μεταπτυχιακών σπουδαστών.

2006-2007:

Εκπαιδευτής σε δύο προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., στο Κ.Ε.Κ. "Γ. Γεννηματάς" (Ρόδος) και στο Κ.Ε.Κ. "01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ" (Αθήνα).

2002, 2003, 2005, 2006:

 

Επιμορφωτής εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης σε τέσσερεις κύκλους των 48 ωρών του έρ­γου «Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληρο­φορίας (ΚτΠ)/Αρχική Επιμόρφωση Όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε. Π. ΚτΠ.) που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ..

2002/03:

Δίδαξα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» στο Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής.

2001/02:

 

Δίδαξα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης το μά­θημα «Η Επαγγελματική Προετοιμασία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες – Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού της Ειδικής Αγωγής».

2000-2004:

Δίδαξα «Τεχνολογία» στο Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Πα­ρα­σκευής.

1999:

 

Δίδαξα αντικείμενα Πληροφορικής (Εΐσαγωγή, Windows 98, Word, Excel, Internet) σε ομάδα αναπήρων στο πλαίσιο προγράμμα­τος επαγγελματικής κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. «Ηριδανός» της Δι­αδημοτικής Επιχείρησης Ζω­γράφου.

1999 και 2000:

 

Οργάνωσα και υλοποίησα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 2 σεμινάρια (20 ωρών το καθένα) κατά τα ακα­δημαϊκά έτη 1998/99 και 1999/00 με θέμα «Η Επαγγελματική Προετοιμασία των Ατό­μων με Ειδικές Ανάγκες – Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού της Ειδικής Αγω­γής». Συνεργάτες: Ε. Γκονέλα, Π. Χαλάτσης, Ε. Μανταδάκη.

1999-2002:

 

Δίδαξα στο Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της ΠΑ. ΤΕ. Σ. της Σ. Ε. Λ. Ε. Τ. Ε. το μάθημα «Συμβουλευτική και Κα­θοδηγητική /Προσανατολισμός Ατόμων/Ομάδων με Ειδικότερα Προβλήματα».

1998-1999:

 

Επιμορφωτής στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης σε Θέματα ‘Ενταξης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στη Γενική Εκπαίδευση», που οργάνωσαν το ΥΠ. Ε. Π. Θ. και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου (υπεύθ. έργου: καθ. Α. Ζώνιου-Σιδέρη) στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Β’ Κ.Π.Σ..

1998-σή­μερα:

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προ­σα­νατολισμού του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολο­γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκω ως άμισθος συνεργάτης μέρος του μαθήμα­τος «Επαγγελματική Συμ­βουλευτική με τη Βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών» (καθ. Πολ. Κυ­νη­γός). Από το 2002 δι­δάσκω και μέρος του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» στο Α’  εξάμηνο του ίδιου προγράμματος.

1997-1998:

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Δημοτικής Εκπαί­δευ­σης/Διδασκαλείο Δ.Ε. «Δ. Γληνός»/Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Δίδαξα το μά­θημα «Δευτερο­βάθ­μια-Προεπαγγελματική Εκπαί­δευση".

1996-1997:

 

1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. Πληροφορική σε ενηλίκους (οργά­νωση, συντονισμός και υλοποίηση του προγράμματος).

1994-2006:

 

1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. Τεχνολογία (όλα τα χρόνια) και Πληροφορική (μέχρι το 1997 και τη χρονιά 2002/03). Υπεύθυ­νος προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τη χρονιά 2004/05 δίδαξα Τεχνολογία και στα 2ο και 3ο Γυ­μνάσια Αγίας Παρασκευής.

1993-1994:

 

Π.Ε.Κ. Δυτικής Αττικής. Δίδαξα «Στοιχεία Αγωγής Ατόμων με Ειδι­κές Ανάγκες».

1992-1994:

 

1ο Τ.Ε.Λ. Δραπετσώνας. Δίδαξα τα μαθήματα: «Σχέδιο», «Μηχα­νική» και «Προγραμματισμός Η/Υ».

1988-1995:

Μαράσλειο Δ.Δ.Ε./Τμήμα Ειδικής Αγωγής/1ο ‘Ετος. Δίδαξα το μά­θημα «Ειδική Επαγγελμα­τική Εκπαίδευση - Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

1988/89:

Τ.Ε.Λ. Κορωπίου. Δίδαξα «Σχέδιο» και «Μηχανική».

1987/88:

1ο Τ.Ε.Λ. Χαλκίδας. Δίδαξα «Σχέδιο».

1984/85:

4ο Τ.Ε.Λ. Αθηνών. Δίδαξα «Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων».

1983/84:

Σχολή Ικάρων/Τμήμα Μηχανικών/Α’ ‘Ετος. Δίδαξα «Τεχνικές Σχεδιά­σεις».

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

2011-σήμερα:

2007-2011:

Διευθυντής στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού

Διευθυντής των E.E.E.E.Κ. Ηρακλείου Αττικής

2006-2007:

Αναπληρωτής Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου

2006:

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και Διευθυντής της SpaceCamp 2006 του Children's Camp Club του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δια­στήματος (ESA), 18-31/7/2006, Ρίο Αχαΐας.

1998-2000:

 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Έργου «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσα­νατολισμού σε Επίπεδο Σχολικής Μονά­δας και Κέντρου Σ. Ε. Π. για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Κοινωνικώς Αποκλεισμένα Άτομα», της Ενέργειας 1.1.ε. («Επαγγελματικός Προσανατολι­σμός»), του Μέτρου 1.1. («Αναμόρφωση Προγραμμάτων Γενι­κής Εκπαίδευσης»), του Υποπρογράμματος «Γε­νική και Τε­χνική Εκπαίδευση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκ­παίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε. Π. Ε. Α. Ε. Κ.)», του 2ου Κ. Π. Σ. (Υπεύθυνη Έρ­γου: Δ. Σιδηροπούλου-Δη­μακάκου, 1998-2000).

1984-1987:

Διευθυντής των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης της Εστίας Ει­δι­κής Επαγγελματικής Αγωγής (Ν. Ψυχικό).

1983/84:

Προϊστάμενος των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Σι­κια­ρι­δείου Ιδρύματος (Μαρούσι).

1978-1979:

Επιβλέπων μηχανικός και υπεύθυνος εργοταξίων σε έργα οδοποιίας αρμοδιότητας 5ης Μ.Ο.Μ.Α. στην ορεινή Κυνουρία για χρονικό διά­στημα 16 μηνών.

 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

 

Αγγλικά (First Certificate in English του Cambridge / Grade A / 1985)

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

1977-1979:

Οπλίτης στο Μηχανικό. Υπεύθυνος εργοταξίου έργων οδοποιίας (αρχικές διανοίξεις οδών) στην ορεινή Κυνουρία. 

 

  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

  

1984-σήμερα:

 

‘Εχω δώσει ομιλίες, έχω συμμετάσχει σε παρουσιάσεις και εργά­σθηκα ως επιμορφωτής στο πλαίσιο προγραμμάτων διαφό­ρων φορέων  (Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, Υπουρ­γείο Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, ‘Ιδρυμα "Θεοτό­κος", Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί­δευσης Πανεπιστημίου Αθηνών, Δήμος Ζω­γράφου, Δη­μόσιο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, συνεργαζόμενοι Δήμοι Δυ­τι­κής Αττικής, Γ. Γ. Νέας Γενιάς, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη­σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Ειδικό Σχολείο Ση­τείας, Δημοτικό ΚΕΚ Χολαργού,  ΚΕΚ Σωματείου «ΕΡΜΗΣ», ΚΕΚ Ε. Π. Ι. ΨΥ., ΚΕΚ "ΔΕΛΤΑ", Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κ.ά.).

2007-2009:

Μέλος Ομάδας Εργασίας για την αξιοποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

2006-2008:

Εξωτερικός Αξιολογητής σε προγράμματα Συμβουλευτικής και Εκ­παίδευσης Γονέων και Εκπαιδευτικών Παιδιών με Αναπηρία (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. και Τ.Ε.Ι. Αθήνας).

2006-σήμερα:

Κριτής άρθρων προς δημοσίευση στο περιοδικό της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

2005:

 

(1) Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος επαγγελματικής κα­τάρτισης για άνεργους επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας, 100 ωρών, του Κ. Ε. Κ. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛ. Ε. Π. Α. Π.) με θέμα: «Χρήση των Νέων τεχνολογιών στις Μεθόδους Αποθε­ραπείας και Αποκατάστα­σης Ατόμων που Ανήκουν σε Ευπα­θείς Ομάδες του Πληθυσμού» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

(2) Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος επαγγελματικής κα­τάρτισης για άνεργους επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας, 100 ωρών, του Κ. Ε. Κ. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛ. Ε. Π. Α. Π.) με θέμα: «Προώθηση στην Αγορά Εργασίας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού» (2005) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ­γράμματος «Υγεία-Πρόνοια» του Υπουργείου Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης.

2005-2006:

 

Συμμετείχα ως ειδικός σύμβουλος στο ερευνητικό έργο «Θεσσαλο­νίκη, εύβατος πόλις» της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς, της Πολυτεχνικής Σχο­λής του Α.Π.Θ. και του Δή­μου Θεσσαλονίκης (υπεύθυνος: καθ. Αριστοτέλης Νανιό­που­λος, σε εξέλιξη). Το έργο αναφέρεται στη βελτίωση της προ­σβασιμότητας της πό­λης της Θεσσαλονίκης για πολίτες με αναπηρία

2000/2001:

 

Συμμετείχα ως έμπειρος ερευνητής σε πρόγραμμα με τίτλο «Με­λέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δομών Σχολικού Επαγγελματι­κού Προσανατολισμού και Κατάρτι­σης-Εκπαίδευσης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με Βάση Εφαρμογές Τηλεματικής και Πο­λυμέσων», που υλοποίησε το Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τομέας Σ.Ε.Π.) και το Πανεπιστή­μιο Πατρών, στο πλαίσιο του Επιχειρησια­κού Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ), του Β΄ Κ.Π.Σ. (επιστημονι­κός υπεύθυνος: Παναγιώτης Κικίλιας, καθ. Τ.Ε.Ι..

1999/2000:

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελ­ματικής κα­τάρτισης για εργαζόμενους σε φορείς υγείας και πρόνοιας, 150 ωρών, του Σ. Ε. Κ. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛ. Ε. Π. Α. Π.) με θέμα: «Μορφές Επαγγελματικής και Αποκατάστα­σης: Προστατευμένα Εργαστή­ρια, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και Κοινωνικές Εταιρείες Κερδο­σκοπι­κού/Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα»

2000:

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ομότιτλο πρόγραμμα του ίδιου φορέα (όπως στην προηγούμενη αναφορά) για ανέργους του τομές υγείας και πρόνοιας, 200 ωρών

1999/2000:

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελ­ματικής κατάρ­τισης για για ανέργους του τομές υγείας και πρόνοιας, με θέμα «Τηλεκπαίδευση, Τηλεμάθηση, Τηλεργα­σία»

 

Έχω απασχοληθεί στη μηχανογράφηση:

*    των πανελληνίων εξετάσεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου,

*    της συγκέντρωσης των μηχανογραφικών δελτίων με τις προτι­μήσεις σχολών των υποψηφίων,

*    της λυκειακής επιτροπής διεξαγωγής εξετάσεων Β’ και Γ’ Λυ­κείου (2003/Σχολή Μωραΐτη) και

*    του βαθμολογικού κέντρου των εργασιών για την επιλογή μα­θητών στη Βουλή των Εφήβων (2003 και 2004).

Έχω συμμετάσχει ως μέλος σε επιτροπές εξετάσεων πιστοποίησης διαφόρων ειδικοτήτων αποφοίτων Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ..

Έχω συμμετοχές σε δημοσιεύσεις εφημερίδων: «Μεσημβρινή» (12/6/1991), «Παρουσία» (11/1991) και «Ελευθεροτυπία» (6/4/1997). Είχα παρουσία σε εκπο­μπή-αφιέρωμα της ΕΤ2 για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (10/12/1996-20.00).

Συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού βάσης δεδομένων για ειδικούς εκπαίδευσης και απο­κα­τάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια του προγράμματος Π.Α.Μ.Ε. της Ελ­λη­νικής Εται­ρίας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφο­ρικής (Ε.Π.Υ.).

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

2003-2006:

 

«Τρεις Μέρες των Ευρωπαίων» (Comenius): πρόγραμμα συνεργα­σίας σχολείων της Ισπανίας, της Ιταλίας της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Ελλάδας. Συντονι­στής προγράμματος: ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 1 (Πο­λωνία)

2003-2004:

«Ομοιότητες και Διαφορές στην Εκπαίδευση των Κωφών και Βαρη­κόων στην Ευ­ρώπη» (Comenius): πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων από την Εσθονία, την Τσε­χία, την Κύπρο και την Ελ­λάδα. Συντονιστής: Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Πα­ρασκευής

1998:

 

«Βιοποικιλότητα: Οι Ανθρώπινες Επεμβάσεις στο Τοπίο» (Comen­ius):. πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συνεργασία με σχολεία από τη Γαλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Φιν­λανδία. Συντονιστής προγράμματος: Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού

1997-1998::

«Εκπαίδευση Χωρίς Σύνορα» (Comenius-Δράση ΙΙ): πρόγραμμα για τη σχολική ένταξη μαθητών που ανήκουν σε ομάδες του πλη­θυσμού που κινδυνεύουν από κοι­νωνικό αποκλεισμό. Συνερ­γασία με σχολεία από την Αυστρία και από την Πορτογα­λία. Συντονιστής προγράμματος: Hauptschule mit Schwerpunkt Informatik (Αυ­στρία)

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

31/3/2012

 

 

3/12/2011

 

 

 

 

 

30/9/2010

 

 

 

 

 

 

1/10/2013

 

 

 

 

 

30/12/2009

 

 

 

28/11/2009

 

 

 

 

 

 

24/9/2009

 

Δημητρόπουλος, Α. (2012). Το Σχολείο για τα Κακά Παιδιά. Ημερίδα Σχολικών Συμβούλων ΔΔΕ Β΄ Αθήνας «Το Σύγχρονο Σχολείο ως Κοινότητα Μάθησης. Μαρούσι.

Δημητρόπουλος, Α. (2011). Εργασία, Ενηλικότητα, Αναπηρία: Τρία Θέματα για Ένα Σχολείο – Η Περίπτωση των Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης. Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για το Σχολείο και την Κοινωνία. Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Δημητρόπουλος, Α. (2010). Άτομα με Αναπηρία. Προσδοκίες που Έχουν Σχέση με τη Συμπεριφορά των Άλλων. Συχνά Προβλήματα και Λάθη. Εισήγηση στο πλαίσιο του 1ου Σεμιναρίου του ερευνητικού Έργου PROSPELASIS: «Κατάλληλη Συμπεριφορά των Εργαζομένων σε Μνημεία». Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ/Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς.

Δημητρόπουλος, Α. (2010). Ο Χειρισμός των Ατόμων με Αναπηρία. Εισήγηση στο πλαίσιο του 2ου Σεμιναρίου του ερευνητικού Έργου PROSPELASIS: «Κατάλληλη Συμπεριφορά των Εργαζομένων σε Μνημεία». Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ/Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς.

Δημητρόπουλος, Α. (2009). Εργασία-Στάσεις-Αναπηρία. Ομιλία σε εκδήλωση του Τμήματος Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. Λευκωσία.

Δημητρόπουλος, Α. (2009). Επαγγελματική Συμβουλευτική αι προσανατολισμός στο Πλαίσιο των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ): Ανύπαρκτη Υπόθεση σε Υπαρκτές Ανάγκες. Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις και Συμβουλευτική-Προσανατολισμός» της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. Αθήνα (28,29/11/2009)

Δημητρόπουλος, Α. (2009). Κοιτάζοντας τ΄ Άστρα-Μιλώντας με τα παιδιά. Παρουσίαση (poster) σε ημερίδα Αστρονομίας στο πλαίσιο του 9ου Αστρονομικού Συνεδρίου. Αθήνα: Ελληνική Αστρονομική Εταιρία.

6/10/2008

Δημητρόπουλος, Α. (2008). Παρουσίαση του Πολυοδηγού Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας. Παρουσίαση σε ημερίδα με θέμα: «Η Διεύρυνση της Επιχειρηματικότας» που οργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έργου «Market on Wheels».

27/9/2008

Δημητρόπουλος, Α., Κοτσιαρίδης, Δ. (2008). Οι Στάσεις και οι Πρακτικές στην Ενήλικη Ζωή. Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: "Η Εξάλειψη της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά" που οργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον Βόλο (26-27/9/2008).

26/9/2008

Δημητρόπουλος, Α. (2008). Σύγχρονες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: ο Ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Εισήγηση σε ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Προσανατολισμού με θέμα: "Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ στο Πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και η Συμβολή του στο Θεσμό της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Αθήνα (26/9/2008).

11/6/2008

Οργανωτής και συντονιστής βιωματικού εργαστηρίου επαγγελματικού προβληματισμού στο πλαίσιο των "Ημερών Σταδιοδρομίας" του ΙΕΚ "ΑΚΜΗ"

10/6/2008

Οργανωτής και συντονιστής βιωματικού εργαστηρίου με θέμα την αντίληψη του χώρου από τα άτομα με νοητική καθυστέρηση στο πλαίσιο της έκθεσης "Όριο". Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθήνας.

31/5/2008

 

Παπαβασιλείου, Ι., Δημητρόπουλος, Α. (2008). Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Μελέτη Περίπτωσης: Ο Σύμβουλος-Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία.

31/5/2008

 

Δημητρόπουλος, Α. (2008). Προστασία-Υποστήριξη: Δυο Σταθμοί στην Ίδια Διαδρομή της Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Πολιτών με Αναπηρία. Εισήγηση σε διημερίδα με θέμα: «Κατάρτιση, Επαγγελματική Ένταξη και Συνοδευτικές Υπηρεσίες για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Η Ελληνική Πραγματικότητα». Αθήνα: Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα».

2/4/2008

Δημητρόπουλος, Α. (2008). Προβληματισμοί για την Επαγγελματική Προετοιμασία των Πολιτών με Αναπηρία. Εισήγηση σε ημερίδα προβληματισμού για την ειδική αγωγή. Αγία Παρασκευή: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας – Σύμβουλος Ειδ. Αγωγής κ. Γ. Τζίμας

1/12/2007 

Δημητρόπουλος, Α. (2007). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση των Συμβούλων. Εμπειρίες από τη Διδασκαλία Σχετικών μαθημάτων στο Π.Μ.Σ." Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο Τμήμα Φ,Π,Ψ της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.. Ανακοίνωση στο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. με θέμα: Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, Αθήνα, 1-2/12/2007.

20/11/2007:

Δημητρόπουλος, Α. (2007). H Eκπαίδευση Eνηλίκων ως Eργαλείο Aλλαγής Στάσεων και Αντιλήψεων (για την Αναπηρία): Θεωρητική Συζήτηση και Εμπειρίες από την Πράξη. Εισήγηση σε Ημερίδα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α) με θέμα: «Η Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας στις Πολιτικές και Πρακτικές», Λάρισα, 20/11/2007.

27/1/2006:

Δημητρόπουλος, Α., Κρασσάς, Σ. (2006). Οι Τεχνολογίες της Πλη­ροφορίας και της Επικοινωνίας στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Εισήγηση σε ημερίδα με θέμα: "Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και η Συμβουλή της Νέας Τεχνολογίας", Πά­τρα: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

15/9/2004:

Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Αριστοτελείου Πα­νεπιστημίου Θεσ­σαλονίκης: Συμμετοχή σε εργαστήριο με αντι­κείμενο τη μετακίνηση των ατόμων με γνωσιακές αναπηρίες (cognitive impairments) και μαθησιακές δυσκολίες (learning difficulties) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου MAPLE (MA­PLE: «Improving Mobility and Accessibility for People with Learning Difficulties in Europe»). Θεσσαλονίκη

27-29/4/2001:

Συνάντηση εργασίας με θέμα «Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περι­βαλλοντικής Εκπαίδευσης-Αγωγής για Μαθητές Ειδικών Σχο­λείων». Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας

27/11/2000:

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Αγω­γής/Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Τομέας Παι­δαγωγικής και Ψυχολογίας. Ημερίδα με θέμα: «Η Επαγγελμα­τική Κατάρτιση και Καθοδήγηση των Παιδιών με Ειδικές Ανά­γκες». Εισήγηση με θέμα: «Επαγγελματική Προετοιμασία και Αποκατάσταση Ατόμων με Ει­δικές Ανάγκες και Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό». Αλεξαν­δρούπολη

8-9/5/1999:

 

Β’ Λύκειο Αρσακείου Εκάλης-Ε.Π.Λ. Ιωαννίνων-Manchester Gram­mar School. Διημε­ρίδα για τη Φωτορύπανση. ‘Ιδρυμα Ε. Ευγε­νίδου. Αθήνα. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής

23-24/5/1998:

 

Β’ Λύκειο Αρσακείου Εκάλης-Ε.Π.Λ. Ιωαννίνων-Manchester Gram­mar School. Διημε­ρίδα για τη Φωτορύπανση. ‘Ιδρυμα Ε. Ευγε­νίδου. Αθήνα.Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής

7/12/1996:

 

Ειδικό Σχολείο Σητείας. Εκδήλωση για την ημέρα των ατόμων με ει­δικές ανάγκες. Ομιλία με θέμα: «`Ατομα με Ειδικές Ανάγκες: Δικαίωμα στην Εργασία-Δικαίωμα στη Ζωή». Σητεία

31/10/1996:

 

`Ιδρυμα «Θεοτόκος». Συνάντηση ομάδας εργασίας του προγράμμα­τος HELIOS II με θέμα την εργασιακή ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ελεύθερη αγορά. Ει­σή­γηση με θέμα: «Προστασία ή Υποστήριξη στην Εργασιακή `Ενταξη των Ατό­μων με Νοη­τική Καθυστέρηση; Η Ελληνική Πραγματικότητα". Αθήνα

18/6/1996:

 

Πανελλήνιος Επιστημονικός και Παιδαγωγικός Σύλλογος Εργαζομέ­νων στην Ειδική Αγωγή. Ημερίδα με θέμα: Ειδική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές. Ει­σή­γηση με θέμα: «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Αποκατάσταση των Ατόμων με Νοη­τική Καθυστέρηση». Αθήνα

21/6/1995:

 

ΥΠ.Ε.Π.Θ./Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Ενημερωτικό σεμινάριο για την ειδική αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εισήγηση με θέμα: «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Αποκατάσταση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες». Αθήνα

17-4-1994:

 

Δήμος Παπάγου / Δημοτική Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρό­νοιας. Συζήτηση με θέμα: « `Ατομα με Ειδικές Ανάγκες και Πα­ρεμβάσεις στην Κοινότητα». Παπάγου. Οργάνωσα και συντό­νισα την εκδήλωση

8-10/5/1992:

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Παιδαγωγικά Τμήματα. Ευρωπαϊκό Διεπι­στημονικό Συμπό­σιο με θέμα: «'Ατομα με Ειδικές Ανάγκες: Σύγχρονες Κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλή­ματα πρόλη­ψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης». Ρόδος. Μέλος της Οργα­νωτικής Επιτροπής του συνεδρίου. Ανακοίνωση με θέμα: "Πληροφορία, Πληροφόρηση και Πληροφορική σε Χώρους Ειδι­κής Αγωγής και Αποκατάστασης στην Ελλάδα".

3-6/5/1991:

 

(1) Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Δήμος Νέου Ψυχι­κού. Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Το Οδοιπορικό της Επαγγελ­ματικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατό­μων με Νοητική Υστέρηση». Εισήγηση με θέμα: «Οι Λειτουργίες της Οργάνω­σης και Διοίκη­σης σε Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση». Αθήνα:.

(2) ‘Οπως παραπάνω. Ανακοίνωση με θέμα: «Κριτήρια Επιλογής Επαγγελματικών Ειδι­κεύ­σεων για  `Aτομα με Νοητική Καθυ­στέρηση», (Α. Δημητρόπουλος, Τ. Αρβανίτη-Πα­πα­δοπούλου, Χ. Τρανουλίδου).

(3) `Οπως παραπάνω. Ανακοίνωση με θέμα: «Αιτιολογικοί Παράγο­ντες που Συνδέονται με την Επαγγελματική `Ενταξη και Αποκα­τάσταση Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση - Πρώτα Ευρήματα `Ερευνας»", (Α. Καλαντζή-Azizi, Η. Μπεζεβέγκης, Α. Δημητρό­που­λος, Ε. Μανταδάκη, Μ. Μαρνελάκης).

20-21 /2/1990:

 

Σύλλογος Mετεκπαιδευομένων Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μα­ράσλειου Δ.Δ.Ε./ Μα­ράσλειο. Σεμινάριο με θέμα: "Εικαστικά και Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες". Παρου­σί­αση με θέμα: "Το Πεί­ραμα του Wiltz (Λουξεμβούργο)-Μια Προσπάθεια για `Ενταξη μέσα από Δραστηριότητες `Εκφρασης και Δημιουργίας". Αθήνα

26-27/9/1986:

 

‘Ιδρυμα «Η Θεοτόκος». Ενημερωτική συγκέντρωση για θέματα ατό­μων με ειδικές ανά­γκες. Εισήγηση με θέμα: «Ανάλυση Στοι­χείων Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με τη Χρήση Μικροϋπολογι­στή». Αθήνα

23/10/1984:

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής. Σεμινάριο με θέμα: «Επαγγελματική και Κοινωνική Απο­κα­τάσταση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες». Πα­ρουσίαση του προγράμματος του Ιδρύ­μα­τος Capellen του Λουξεμβούργου (Μ. Βαξεβάνογλου, Α. Δημητρόπουλος). Αθήνα

 

 

ΑΡΘΡΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημητρόπουλος, Α. (2010). Εκπαιδευτικό Υλικό για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Δομών δια Βίου Μάθησης. Αθήνα: Υ.Π.δ.Β.Μ.&Θ./Γ.Γ.δ.Β.Μ./Ι.Δ.ΕΚ.Ε..

Δημητρόπουλος, Α. (πρόλ.) (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Συμβολή στον Αποκλεισμό του Αποκλεισμού. Εκπαίδευση Ενηλίκων, τ. 20 (5-8/2010), σσ. 3-4.

Δημητρόπουλος, Α. (2010). Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός στο Πλαίσιο των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.): Ανύπαρκτη Υπόθεση σε Υπαρκτές Ανάγκες. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ. 90-91, σσ. 282-296.

Δημητρόπουλος, Α. (2010). Υποστηρικτική Απασχόληση και Εκπαίδευση Ενηλίκων με Αναπηρία: Υποστηρίζοντας την Ενηλικιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Αποκατάσταση των Πολιτών με Αναπηρία, στο Βεργίδης, Δ. & Κόκκος, Α. (επ.) (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Διεθνείς Προσεγγίσεις και Ελληνικές Διαδρομές. Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 241-267.

Παπαβασιλείου, Ι., Δημητρόπουλος, Α. (2009). Ο Συμβουλευτικός Ρόλος της/του Εκπαιδεύτριας/-τη Ενηλίκων. Μελέτη Περίπτωσης: το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ., τ. 2 (9/2009), σσ. 171-194.

Δημητρόπουλος, Α. (επιμ.) (2008). Πολυοδηγός για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας (εργασία στο πλαίσιο του έργου "Market on Wheels"/EQUAL για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από πολίτες με αναπηρία). Αθήνα: Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αναπηρία Τώρα.

Τερλιξίδου, Μ., Δημητρόπουλος, Α. (2008). Αναβάθμιση Προσόντων Συμβούλων Απασχόλησης που Εργάζονται με Άτομα τα Οποία Ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (εργασία στο πλαίσιο του έργου "ΣυνΠράξις-Συνεργασία για την Απσχόληση"/EQUAL). Αθήνα: Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.) «ΝΟΣΤΟΣ»

Δημητρόπουλος, Α. (2008). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση των Συμβούλων. Εμπειρίες από τη Διδασκαλία των Τ.Π.Ε. στο Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ. 82-83. Αθήνα: ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.-Ελληνικά Γράμματα,  σσ. 23-34.

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (2007). Η Εξάλειψη της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά. Αθήνα: Ι.Υ.Π./Ι.Κ.Π.Α. (Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://somatikitimoria.gr/drasi.htm

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2007).

Ιστορική Αναδρομή στην Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Άτομα με κινητική Αναπηρία

(Τρία κεφάλαια του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποι­ηθεί για την εκπαίδευση των Στελεχών των Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και των Αξιολογητών των Επι­τροπών Πιστοποίησης των Στελεχών αυτών).

Αθήνα: Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ./«Ερμής»

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2004). Πολίτες με Αναπηρία και Εργασία. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 68 (10/2003-1/2004). Αθήνα, σσ. 32-36.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2003). Σχολιασμός του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της δραστηριότητας του Σχολικού Επαγγελ­ματικού Προσανατολι­σμού σχετικά με την Ενταξιακή Εκπαίδευση Τυφλών Μαθητών (εργασία για το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ­σχολική Ηλικία του Εθνι­κού και Καποδιστριακού Πανεπιστη­μίου Αθηνών). Αθήνα.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2003). Σχολιασμός του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Μαθήματος της Τεχνολογίας σχετικά με την Ενταξιακή Εκπαί­δευση Τυφλών Μαθητών (εργασία για το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδι­στριακού Πανεπιστη­μίου Αθηνών). Αθήνα.

Ομάδα εργασίας (2001). Πρόταση για την Υλοποίηση Προγραμμά­των Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Μαθητές Ειδικών Σχο­λείων. Κλειτορία: ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Ε.Ι.Ν..

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2002). Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες (σπουδαστικό βοήθημα). Αθήνα.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (επιστ. επιμ.) (2001). Μαθαίνω το Μπατίκ (εκπαιδευτικό βοήθημα σε CD για τον εκπαιδευτή και τον εκ­παιδευόμενο). Αθήνα: Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (επιστ. επιμ.) (2001). Μαθαίνω το Κερί (εκ­παιδευτικό βοή­θημα σε CD για τον εκπαιδευτή και τον εκπαι­δευόμενο). Αθήνα: Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2001). Η Άτυπη Ένταξη Μαθητών με Ειδικές Εκ­παιδευτικές Ανάγκες στο Γενικό Γυμνάσιο. Δυνατότητες Υποστηρικτικής και Συμβου­λευτικής Πα-ρέμβασης στο Πλαίσιο ενός μη Ειδικού Σχολείου. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού , τ. 58-59. Αθήνα: ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.-Ελληνικά Γράμματα, σ. 251-262.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (2000). Πρακτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Ένταξης Παι­διών με Κινητικές Αναπηρίες . Στο: Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επιμ.) (2000). Άτομα με Ειδι­κές Ανάγκες και η Ένταξή τους (Πρακτικά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων). Αθήνα: Ελ­ληνικά Γράμματα, σ. 65-78.

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Σ., Δημητρόπουλος, Α. (2000). Επαγ­γελματικός Προ­σανατολισμός Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινω­νικό Αποκλεισμό. Στο: Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επιμ.) (2000). Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και η Ένταξή τους (Πρακτικά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων). Αθήνα: Ελληνικά Γράμ­ματα, σ. 125-144.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (επιμ.) (1999). Κείμενα για τη Συμβουλευτική των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό (σπου­δαστικό βοήθημα). Αθήνα.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1998). Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκ­παίδευσης στο 1ο Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής. Περιοδικό «Το Δικό μας Βήμα» (περιοδική έκ­δοση της Α-Γ Ε.Λ.Μ.Ε. Ανα­τολικής Αττικής), τ. 2, 6/1998, σ. 20-23.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1998). Δράσεις για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Απο­κλεισμό στο Πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ.. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συ­νέ­δριο του Πανελλήνιου Επιστημονικού και Παιδαγωγικού Συλ­λόγου Εργαζομένων στην Ειδική Εκπαίδευση. Περιοδικό: «Θέματα Ειδικής Αγωγής», τ. 3, 10-12/1998. Αθήνα, σ. 35-42.

Δημητρόπουλος, Α. Ε., Μαρνελάκη, Γ. (1997). Ερωτηματολόγιο Συ­γκέντρωσης Ατομικών Πληροφοριών και Διερεύνησης Επαγ­γελματικών Κλίσεων και Ενδιαφερό­ντων. Αθήνα.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (συντον.), (1996). Η Προσπελασιμότητα των Κοινόχρηστων Δημόσιων και Ιδιωτικών Χώρων του Δήμου της Αγίας Παρασκευής για Άτομα με Κι­νητικές Αναπηρίες (πρό­γραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Αγία Παρασκευή: 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής.

Δημητρόπουλος, Α. Ε., Τσοσκούνογλου, Μ. Ν. (1996). Μελέτη Βιω­σιμότητας Επι­χείρησης Ανθοδετικής (Ξηρών Ανθέων) με Απα­σχόληση Ατόμων με Νοητική Καθυ­στέρηση. Εργασία για λογα­ριασμό του Κ.Ε.Κ. «Ηριδανός» της Δημοτικής Επιχείρη­σης του Δήμου Ζωγράφου. Αθήνα.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1996). Η Μετάβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από το Σχολείο στην Εργασία-Σκέψεις και Προβλημα­τισμοί από τη Σημερινή Ελληνική Πραγματικότητα. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τ. 14, 7-8/1996. Αθήνα: εκδ. Σ. Πατά­κης Α.Ε., σ. 35-37.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1995). Η Επαγγελματική Εκπαίδευση των Νοητικώς Καθυ­στερημένων στην Ελλάδα (διδακτορική δια­τριβή). Τμήμα Φ.Π.Ψ./Φιλοσοφική Σχολή/Πανεπιστήμιο Αθη­νών. Αθήνα.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1994). Πληροφορία, Πληροφόρηση και Πληροφορική στους Χώρους Ειδικής Αγωγής και Αποκατά­στασης στην Ελλάδα. Εισήγηση στο Διεπιστη­μονικό Ευρωπα­ϊκό Συμπόσιο με θέμα: «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: Σύγχρονες Κα­τευθύνσεις και Απόψεις σε Προβλήματα Πρόληψης, Πα­ρέμβασης, Αντιμετώπισης» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Παιδαγω­γικά Τμήματα, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Ρό­δος, Μάιος, 1992). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 572-575.

Δημητρόπουλος, Α. Ε. (1994). Για πιο Ανοικτούς Ορίζοντες. Σκέψεις για τα Προ­γράμματα των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας HORIZON. Περιοδικό « Ελληνικό Δίκτυο Φορέων Τοπικής Αυτoδιοίκησης-Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON », τ. 2, 12/1994. Αθήνα, σ. 17-20.

Νικόδημος, Σ., Δημητρόπουλος, Α., Πόλης, Γ., Γκρούμας, Ν., Γαλά­τουλας, Ν., Μανώλη, Μ. (1993). Σύγχρονη Οργάνωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες. Αθήνα: Ο.Ε.Ε.Κ./Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτή­των, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων/Τμήμα Α΄.

Δημητρόπουλος, Α.  (1988). Ξύλο, ‘Επιπλο και Πληροφορική - Ξεκι­νώντας τη Μη­χα­νοργάνωση - Η Προμήθεια του Λογισμικού (3 άρθρα). Περιοδικό Ξύλο και `Επιπλο, τ. 65, 66 και 67, 7-8 και 9/1988. Αθήνα.

Βαξεβάνογλου, Μ., Δημητρόπουλος, Α. (1987). Πρόγραμμα Ιδρύμα­τος Καπέλεν Λουξεμβούργου. Στο: Γ. Παπαδάτος (επιμ.) (1987). Κοινωνική Αποκατάσταση Ατόμων με Ψυχικές Διατα­ραχές. Αθήνα: Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, σ. 100-103.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

2004/2005:

 

«Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου». Συμμετοχή. 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. Συμμετοχή.

1998/1999:

 

(1) «Υμηττός: Χθες, Σήμερα, Αύριο». Οργάνωση και συμμετοχή. 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρα­σκευής

(2) «Ηλιακό Σχολείο». Οργάνωση και συντονισμός. 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής / 1998-1999

1998:

«Αποτελεσματικότητα του Θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)». Οργάνωση και συντονισμός. 1ο Γυμνάσιο Αγίας Πα­ρασκευής

1997:

 

«`Οχι `Ετσι ... Αλλά `Ετσι ... `Οχι Αυτό ... Αλλά Εκείνο» (Πρόγραμμα ανάπτυξης κα­τα­ναλωτικών συνηθειών φιλικών προς το περι­βάλλον). Οργάνωση και συμμετοχή. 1ο Γυ­μνάσιο Αγίας Παρα­σκευής

1996:

 

«Οικο-Λογιστής» (Βάση Δεδομένων για Οργανώσεις που Ασχολού­νται με Θέματα Οι­κο­λογίας και Περιβάλλοντος)-Οργάνωση και συμμετοχή. 1ο Γυμνάσιο Αγίας Πα­ρα­σκευής

1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 2011, 2012:

 

«Εργαστήρι Ονείρων» (Πρόγραμμα ανάπτυξης της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από τη μελέτη των ουρανίων σωμάτων και φαινομένων). Οργάνωση και συντονι­σμός. 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής/1ο Γυμνάσιο Χολαργού.

1995:

«Η Προσπελασιμότητα των Κοινόχρηστων Δημόσιων και Ιδιωτικών Χώρων του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τα `Ατομα με Κινητι­κές Αναπηρίες». Οργάνωση και συντονισμός. 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής.

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

2012:

Ραγκαβά, Α. (2012). Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Εφαρμογή των Αρχών της Συνεκπαίδευσης των Μαθητών Με και Χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες στο Πλαίσιο του Γενικού Σχολείου (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Σπουδές στην Εκπαίδευση). Πάτρα: ΕΑΠ.

 

Κοσμόπουλος, Γ. (2012). Η Διερεύνηση των Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που Υποστηρίζουν Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων»). Πάτρα: ΕΑΠ.

2011:

Κυριακός, Δ. (2011). Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Μάθησης από Απόσταση για Εκπαιδευτές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων»). Πάτρα: ΕΑΠ.

 

Ηλιόπουλος, Γ. (2011). Στοιχεία ενηλικιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων»). Πάτρα: ΕΑΠ. 

2010:

 Σταγάκη Φ. (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων με Αναπηρία: Σπάζοντας τη Σιωπή. (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων»). Πάτρα: ΕΑΠ. 

 

Γκίκα, Σ. (2010). Διερεύνηση των Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών που Υποστηρίζουν Μαθήτριες/τές με Προβλήματα Όρασης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων»). Πάτρα: ΕΑΠ.

2009:

Ντιώνιας, Χ. (2009). Οι Απόψεις των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ για τις Επιμορφωτικές τους Ανάγκες : η Περίπτωση του ΚΕΚ ΑΜΕΑ Αθηνών της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων»)

2008:

 Αντωνίου, Ε. (2008). Το Περιβαλλοντικό Προφίλ των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Επιμορφωτικές τους Επιλογές, ως Παράγοντες Σχεδιασμού Προγράμματος Επιμόρφωσης: η Περίπτωση των Εκπαιδευτικών που Εργάζονται στα Λύκεια του Νομού Ρεθύμνης. (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων»). Πάτρα: ΕΑΠ.  

2007:

Δαλώση, Α. (2007). Αξιολόγηση Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Σπουδές στην Εκπαίδευση»). Πάτρα: ΕΑΠ.

 

 Παπαδοπούλου, Χ. (2007). Η Αποτελεσματικότητα Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πλαίσιο Ενεργειών Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας Γυναικών-Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών: ένα Παράδειγμα Προγράμματος Κατάρτισης για Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων»). Πάτρα: ΕΑΠ.   

 

Καψάλη-Οικονομοπούλου, Π. (2007). Τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία τα Οποία Επηρεάζουν την Εκπαίδευσή τους ως Ενηλίκων. (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Σπουδές στην Εκπαίδευση»). Πάτρα: ΕΑΠ.

2006:

Αδαμοπούλου, Α. (2006). Η Συμβουλευτική Υποστήριξη στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων: Σχεδιασμός και Πρακτική των Σχετικών Δράσεων - οι Προσδοκίες και οι Ανάγκες των Καταρτιζομένων. (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Σπουδές στην Εκπαίδευση»). Πάτρα: ΕΑΠ.

 

Τζιούμπας, Θ. (2006). Η Μαθητεία μέσα σε Προστατευόμενο Περιβάλλον: η Περίπτωση των Παραγωγικών Εργαστηρίων του ΚΕΘΕΑ (διπλωματική διατριβή/Πρόγραμμα: «Σπουδές στην Εκπαίδευση»). Πάτρα: ΕΑΠ.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 

 

2011-σήμερα:

Τακτικό (2011-2013) και αναπληρωματικό (2013-) μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

2005-σήμερα:

Έκτακτο μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2005-2006:

Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Παπάγου»

2001-σήμερα:

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας

1998-1999:

Μέλος της European Association for Astronomy Education (E.A.A.E.) 

1996-σήμερα:

Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης «Νέα Παιδεία»

1994-σήμερα:

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολι­σμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)

1992-1996:

 

Συμμετείχα στο Πρόγραμμα για `Ατομα με Ειδικές Ανάγκες (Π.Α.Μ.Ε.) της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.)

1992-σήμερα:

`Εκτακτο και τακτικό (από το 1995) μέλος της Ελληνικής Ψυχολογι­κής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.)

1991-1993:

Μέλος και Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό­νων του  1ου Λυκείου Παπάγου

1991-2002:

Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πα­πάγου

1991-2002:

Μέλος της American Association on Mental Retardation (A.A.M.R.)

1986-1987:

Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ειδικής Αγωγής (Π.ΟΜ.Ε.Ε.Α.)

1986-1987:

Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων σε Μονάδες, Ιδρύματα και Σχολεία Ειδικής Αγωγής (Σ.Ε.Μ.Ι.Σ.Ε.Α.)

1985-1998:

Κριτής αγωνισμάτων στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

1977-σήμερα:

Μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχο­λών (Σ.Α.Δ.Α.Σ.)

1977-σήμερα:

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

 

 

* *  *  *  *  *  *  *  *  *