ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - TRAINING

 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και υλικό από τις δραστηριότητές μου στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-SEMINARS ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-TRAINERS TRAINING