Μάζα  m g   /    Όγκος V  cm3           Πυκνότητα  d= g/cm3