ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ  ΔΥΝΑΜΗ :  ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ!!!

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

             

   Όταν ένα σώμα κάνει μια καμπυλόγραμμη τροχιά έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει την ευθύγραμμη τροχιά του. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταβληθεί κάποια προσπάθεια. Δηλαδή πρέπει να ασκηθεί στο σώμα μια δύναμη, η οποία δεν θα έχει την διεύθυνση της τροχιάς του (γιατί τότε  θα του αλλάξει το μέτρο της ταχύτητάς του και όχι την κατεύθυνσή της), αλλά κάθετα σ' αυτήν. Αυτή η δύναμη είναι η γνωστή από τα σχολικά μας εγχειρίδια κεντρομόλος δύναμη και έχει την σύνθετη ονομασία συγκερασμό των λέξεων κέντρο και μολώ.                                                              

                          

Επιμέλεια ιστοσελίδας :                  

( Καθηγητής Μέσης Εκπ/σης - Φυσικός )   13-2-2005