ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ

 

 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ- ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ - Ο ΔΑΒΙΔ, Ο ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΡΙΕΙ ΤΟ ΔΑΒΙΔ ΒΑΣΙΛΙΑ

Ο ΔΑΒΙΔ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΓΟΛΙΑΘ

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΜΕ ΤΟ ΣΑΟΥΛ

ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΒΙΓΑΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΜΕ ΤΟ ΣΑΟΥΛ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο ΔΑΒΙΔ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ

Ο ΔΑΒΙΔ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΒΙΔ- ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Ο ΔΑΒΙΔ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

Ο ΔΑΒΙΔ ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ο ΔΑΒΙΔ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΒΟΥΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ

ΟΙ ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

Ο ΔΑΒΙΔ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ