ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΒΑΡΟΥΧ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΒΑΡΟΥΧ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ Π.Δ.

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΒΑΡΟΥΧ 
 ΚΕΦ. 1-3: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ
 ΚΕΦ. 3-5: Ο ΘΕΟΣ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥΣ