ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ

ΨΑΛΜΟΙ

ΩΣΗΕ

ΕΞΟΔΟΣ

ΙΩΒ

ΑΜΩΣ

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

ΜΙΧΑΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ

ΙΩΗΛ

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ

ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ

ΟΒΔΙΟΥ

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

ΙΩΝΑΣ

ΚΡΙΤΑΙ

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ

ΝΑΟΥΜ

ΡΟΥΘ

ΑΒΒΑΚΟΥΜ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α'

ΣΟΦΟΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β’

ΑΓΓΑΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ’

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ’

ΜΑΛΑΧΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α’

ΗΣΑΪΑΣ

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β’

ΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΕΣΔΡΑΣ Α’

ΒΑΡΟΥΧ

ΕΣΔΡΑΣ Β’

ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

ΝΕΕΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

ΤΩΒΙΤ

ΙΕΖΕΚΙΗΛ

ΙΟΥΔΙΘ

ΔΑΝΙΗΛ

ΕΣΘΗΡ

ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α’

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Π. Δ.

ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΒΙΒΛΙΑ Π.Δ.

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β’

Η Π.Δ. ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

ΕΝΩΧ Α'

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ’

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΕ CHM

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ’

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ


το αρχαίο ελληνικό κείμενο με ερμηνευτική απόδοση
(η ερμηνευτική απόδοση ανήκει στον Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα
και
έχει ληφθεί από την ιστοσελίδα

http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/PDhiathiki1.html)

 

Οι πληροφορίες για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης

προέρχονται από την Αγία Γραφή, της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, Εκδ. 1997