ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ Π.Δ.

                        

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ 
 ΚΕΦ. 1: ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΟΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ