ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΕΣΔΡΑΣ Α'

                          

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΣΔΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ Π.Δ.

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΕΣΔΡΑΣ Α' 

ΚΕΦ. 1: ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ΚΕΦ. 2: Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 3-4: Ο ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ Α'

ΚΕΦ. 5: ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ    

ΚΕΦ. 5-7: Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ - ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΕΦ. 8: ΝΕΑ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΚΕΦ. 8-9: Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΡΑ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΓΑΜΩΝ