ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΕΣΔΡΑΣ Β'

                          

ΑΡΧΙΚΗ

ΕΣΔΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ Π.Δ.

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΕΣΔΡΑΣ Β' 
ΚΕΦ. 1-2: Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΚΕΦ. 3-6: Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ

ΚΕΦ. 7-8: ΝΕΑ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΚΕΦ. 9-10: Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΡΑ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΓΑΜΩΝ