ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΙΟΥΔΙΘ

                          

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΙΟΥΔΙΘ 

ΚΕΦ. 1-2: ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝ

ΚΕΦ. 2-4: Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΦΕΡΝΗ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ
ΚΕΦ. 5-7: Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΒΑΙΤΥΛΟΥΑ
ΚΕΦ. 8-9: Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΙΟΥΔΙΘ
ΚΕΦ. 10-12: Η ΙΟΥΔΙΘ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΟΛΟΦΕΡΝΗ
ΚΕΦ. 12-13: Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΦΕΡΝΗ
ΚΕΦ. 14-15: Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ
ΚΕΦ. 15-16: ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΟΥΔΙΘ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ